X là hỗn hợp gồm h2 và hơi của hai andehit

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

X là các thành phần hỗn hợp gồm: H2 và khá của nhị anđehit (no, đối kháng chức, mạch hsinh sống, phân tử đều sở hữu số nguyên ổn tử C nhỏ tuổi rộng 4). Tỉ kân hận của X đối với H2 là 9,4. Đun nóng 2 mol X (xúc tác Ni) sau một thời hạn nhận được hỗn hợp Y gồm tỉ khối tương đối so với heli là 9,4. Lấy toàn cục ancol trong Y cho tính năng cùng với Na (dư) chiếm được V lkhông nhiều khí (đktc). Giá trị của V là

A.

Bạn đang xem: X là hỗn hợp gồm h2 và hơi của hai andehit

11,2

B. 13,44

C. 5,6

D. 22,4


*

*


X là các thành phần hỗn hợp tất cả H2 và hơi của nhị ạnđehit (no, đối chọi chức, mạch hsống, phân tử đều có số ngulặng tử C bé dại hơn 4), gồm tỉ khối hận đối với heli là 4,7. Đun lạnh 2 mol X (xúc tác Ni), được hỗn hợp Y có tỉ kăn năn tương đối so với heli là 9,4.Thu mang toàn cục những ancol vào Y rồi cho tác dụng với Na (dư), được V lkhông nhiều H2 (dktc). Giá trị lớn số 1 của V là

A. 22,4.

B.13,44.

C. 5,6.

D. 11,2.


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hỗn hợp X có 3 este đông đảo mạch hnghỉ ngơi buộc phải dùng 0,63 mol O2, thu được 29,04 gam CO2 với 7,2 gam H2O. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn 0,1 mol X bằng lượng H2 đầy đủ (xúc tác Ni, t0), chiếm được tất cả hổn hợp Y gồm hai chất hữu cơ. Đun lạnh toàn cục Y cùng với hỗn hợp NaOH đầy đủ, thu được hỗn hợp Z có 3 muối hạt của cha axit cacboxylic đơn chức với tất cả hổn hợp T bao gồm 2 ancol rộng kém nhẹm nhau một ngulặng tử cacbon. Tỉ kăn năn tương đối của T đối với He bởi 17,75. Phần trăm trọng lượng muối hạt có phân tử khối hận nhỏ dại độc nhất vô nhị trong Z là:

A.36,9%.

Xem thêm: Đề Văn Nghị Luận Xã Hội Lớp 10, Các Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Hay Nhất

B.22,1%.

C. 25,8%.

D.47,9%.


Lớp 0 Hóa học
1
0

Hỗn vừa lòng X đựng nhì este mạch hsinh hoạt, trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại team chức bao gồm este Y (CnH2n-2O2) với este Z (CmH2m-6O4). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X nên sử dụng 4,975 mol O2. Mặt không giống hiđro hóa hoàn toàn 0,4 mol X bởi lượng H2 trọn vẹn (xúc tác Ni, t0), lấy sản phẩm chức năng cùng với hỗn hợp NaOH dư (đun nóng) nhận được một muối duy nhất cùng tất cả hổn hợp T cất nhì ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Tỉ kăn năn tương đối của T đối với oxi bởi 1,75. Phần trăm cân nặng của Y vào hỗn hợp X là:

A.25,36%.

B.24,45%.

C.22,59%.

Xem thêm: 3 Đoạn Văn Viết Đoạn Văn Về Mẹ Bằng Tiếng Anh Hay Nhất Có Bản Dịch

D.28,32%.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Hỗn phù hợp E tất cả este X 1-1 chức và axit cacboxylic Y nhì chức (đều mạch hngơi nghỉ, không no có một link đôi C=C vào phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E chiếm được 0,43 mol khí CO2 cùng 0,32 mol tương đối nước. Mặt khác, thủy phân 46,6 gam E bởi 200 gam dung dịch NaOH 12% rồi cô cạn dung dịch chiếm được phần khá Z có cất hóa học cơ học T. Dẫn toàn cục Z vào trong bình bí mật đựng Na, sau phản bội ứng khối lượng bình tăng 189,4 gam bên cạnh đó sinh ra 6,16 lkhông nhiều khí H 2 (đktc). Biết tỉ khối của T so với H 2 là 16. Phần trăm cân nặng của Y vào tất cả hổn hợp E có mức giá trị sớm nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?Hỗn đúng theo E có este X đối kháng chức cùng axit cacboxylic Y hai chức (đa số mạch hsinh hoạt, không no tất cả một link đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E nhận được 0,43 mol khí CO 2 cùng 0,32 mol khá nước. Mặt không giống, thủy phân 46,6 gam E bởi 200 gam dung dịch NaOH 12% rồi cô cạn dung dịch nhận được phần khá Z có đựng chất cơ học T. Dẫn toàn bộ Z vào bình kín đáo đựng Na, sau bội phản ứng khối lượng bình tăng 189,4 gam đôi khi ra đời 6,16 lít khí H 2 (đktc). Biết tỉ kân hận của T đối với H 2 là 16. Phần trăm trọng lượng của Y trong tất cả hổn hợp E có mức giá trị sớm nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?


Chuyên mục: Tổng hợp