Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song

     

A. Lực liên quan thân hai mẫu năng lượng điện trực tiếp tuy vậy song có phương phía bên trong khía cạnh phẳng hai cái điện cùng vuông góc cùng với nhị mẫu điện.

Bạn đang xem: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song

B. Hai mẫu năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên tuy vậy cùng chiều hút ít nhau, ngược chiều đẩy nhau.

Xem thêm:

C. Hai chiếc năng lượng điện thẳnh tuy vậy song trái hướng hút nhau, cùng chiều đẩy nhau.

D. Lực can dự giữa hai cái điện thẳng tuy nhiên tuy nhiên tất cả độ bự tỉ lệ thành phần thuận với cường độ của hai cái điện.

4.40 lúc tăng đôi khi độ mạnh loại điện vào cả nhị dây dẫn thẳng song song lên 3 lần thì lực từ bỏ tác dụng lên một đơn vị chức năng dài của mỗi dây vẫn tăng lên:

A. 3 lần B. 6 lần

C. 9 lần D. 12 lần

 


*
2 trang
*
quocviet
*
*
14993
*
5Download
Quý Khách đã coi tư liệu "Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11 - Tương tác giữa hai cái điện trực tiếp tuy vậy tuy vậy. Định nghĩa ampe", nhằm mua tài liệu nơi bắt đầu về thiết bị bạn cliông xã vào nút DOWNLOAD sinh sống trên

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Tương tác thân nhị mẫu năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên. Định nghĩa ampe4.39 Phát biểu như thế nào dưới đây không đúng?A. Lực liên quan thân nhị chiếc điện trực tiếp tuy nhiên tuy vậy gồm phương thơm nằm trong mặt phẳng hai loại năng lượng điện và vuông góc với hai loại điện.B. Hai loại điện trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên cùng chiều hút ít nhau, ngược chiều đẩy nhau.C. Hai mẫu năng lượng điện thẳnh tuy vậy song trái hướng hút ít nhau, thuộc chiều đẩy nhau.D. Lực thúc đẩy giữa nhị dòng điện thẳng tuy nhiên tuy vậy bao gồm độ lớn tỉ lệ thuận với độ mạnh của hai dòng năng lượng điện.4.40 Khi tăng mặt khác độ mạnh chiếc điện vào cả nhì dây dẫn thẳng tuy nhiên song lên 3 lần thì lực tự công dụng lên một đơn vị lâu năm của mỗi dây vẫn tăng lên:A. 3 lần B. 6 lầnC. 9 lần D. 12 lần4.41 Hai dây dẫn thẳng, dài tuy vậy tuy vậy cùng biện pháp nhau 10 (cm) vào chân không, chiếc năng lượng điện vào nhì dây thuộc chiều bao gồm cường độ I1 = 2 (A) với I2 = 5 (A). Lực trường đoản cú chức năng lên đôi mươi (cm) chiều nhiều năm của từng dây là:A. lực hút ít bao gồm độ béo 4.10-6 (N) B. lực hút bao gồm độ to 4.10-7 (N)C. lực đẩy gồm độ to 4.10-7 (N)D. lực đẩy bao gồm độ phệ 4.10-6 (N)4.42 Hai dây dẫn trực tiếp, nhiều năm tuy vậy song đặt vào bầu không khí. Dòng điện chạy trong nhì dây gồm cùng độ mạnh 1 (A). Lực từ tính năng lên từng mét chiều nhiều năm của mỗi dây tất cả độ to là 10-6(N). Khoảng giải pháp giữa hai dây đó là:A. 10 (cm)B. 12 (cm)C. 15 (cm)D. đôi mươi (cm)4.43 Hai dây dẫn trực tiếp tuy nhiên tuy vậy sở hữu chiếc năng lượng điện I1 cùng I2 đặt bí quyết nhau một khoảng r trong không gian. Trên từng đơn vị chức năng nhiều năm của từng dây Chịu tác dụng của lực trường đoản cú bao gồm độ lớn là:A. B. C. D. 4.44 Hai vòng dây tròn cùng bán kính R = 10 (cm) đồng trục cùng bí quyết nhau 1(cm). Dòng điện chạy vào hai vòng dây thuộc chiều, cùng độ mạnh I1 = I2 = 5 (A). Lực hệ trọng thân nhì vòng dây tất cả độ béo là A. 1,57.10-4 (N)B. 3,14.10-4 (N)C. 4.93.10-4 (N)D. 9.87.10-4(N)lý giải giải cùng trả lờiTương tác thân nhị loại năng lượng điện trực tiếp song tuy vậy. Định nghĩa ampe4.39 Chọn: CHướng dẫn: Hai chiếc năng lượng điện thẳng tuy vậy tuy vậy cùng chiều hút ít nhau, trái hướng đẩy nhau.4.40 Chọn: CHướng dẫn: vận dụng cách làm F = , Lúc tăng mặt khác I1 và I2 lên 3 lần thì F tăng thêm 9 lần.4.41 Chọn: AHướng dẫn: vận dụng cách làm F = = 4.10-6 (N), nhì cái năng lượng điện thuộc chiều đề xuất hút ít nhau.4.42 Chọn: DHướng dẫn: vận dụng phương pháp F = , cùng với I1 = I2 = 1 (A), F = 10-6 (N) ta tính được r = trăng tròn (cm).4.43 Chọn: CHướng dẫn: áp dụng phương pháp F = 4.44 Chọn: BHướng dẫn: áp dụng phương pháp F = cùng với l = 2.π.R

Chuyên mục: Tổng hợp