Tự luận tiếng anh là gì

     

… and … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) hyên và … (ask) hyên khổng lồ come in c.My cousin and I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) … … (not / watch) it He … (fall) asleep & … (snore) loudly I … (turn) the television off and just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) to lớn bed và … (read) a book when suddenly I … (hear) … ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Dichồng ……… (start)…

Đang xem: Tự luận tiếng anh là gì

*

*

*

… this A-shall be B-has been C-will have sầu been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B…

*

… Huyen walks lớn school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always strong boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He to lớn school late A goes never B never…

*

… very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have sầu been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A… … 33 After he (finish) breakfast he (sit) down to lớn write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jim (be) out of town EXERCISE … myself so much >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán thù – Lý – Hóa – Sinc – Văn uống – Anh tốt nhất! 10 ĐÁP ÁN Exercise 1: are – reach comes came – had left has never flown have just decided … two famous novels >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học tập Toán – Lý – Hóa – Sinc – Văn – Anh tốt nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husb& was in the army,…

… muối hạt khan? Đáp án: % Mg = 87,2%; % Al = 12,8% nHNO3 = 0,49 mol mmuối = 28,301 (g) Bài 24: Một klặng loại M hóa trị nhúng vào lít dd FeSO4 có trọng lượng tăng thêm 16 gam Nếu nhúng klặng các loại vào lít dd … 210 ml dd Na2SO4 0,5 M vào dd D dd sau bội phản ứng dư Na2SO4 Xác định tên kyên ổn các loại kiềm Đáp án: a) Vdd = 250 ml; mmuối hạt = 23,75 (g) b) A: Na, B: K Bài 7: Một tất cả hổn hợp X có kyên ổn nhiều loại kiềm A, B trực thuộc … ĐK Đáp án: a) % Na = 17,29%, % Al = 40,6%, % sắt = 42,11% b) Klặng nhiều loại nhóm 2: Mg Bài 29: A nhiều loại đúng theo kyên Ba, Mg, Al dùng nhiều kinh nghiệm chân ko + TN1: Lấy m gam A (dạng bột) cho vô nước… … 21) I .my keys, so I can”t open that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nimãng cầu .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for … (plant) 41 Be quiet, I khổng lồ concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)… … Bài tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the … today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English and French in Canadomain authority Bài tập số 3: At nine o”clochồng yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we … tonight, I A will finish B have sầu finished _ my work for the day C will have finished D finish Dạng Bài tập số 1:The simple present & the present continuous Put the verbs in brackets inlớn the simple…

… what I am trying khổng lồ say? What does this expression mean? Thì tiếp tục Cách sử dụng Thì tiếp diễn (The present continuous) quan trọng tiếng Anh dùng liên tục nhằm miêu tả : Sự câu hỏi xảy thời khắc … IV Procedure: • • • • • • • • • • • • • Thì don Cách sử dụng Thì 1-1 (The simple present) đặc biệt quan trọng giờ Anh dùng liên tục nhằm biểu đạt : Thói quen thuộc ngày: They drive to lớn … Argentina? Anh mang lại Argentina chưa? I think I have seen that movie before Tôi nghĩ trước coi phim Has he ever talked khổng lồ you about the problem? Anh có nói với anh vấn đề chưa? I”ve never met Jyên ổn và Sally… Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn uống Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng chế tác cv xin câu hỏi cunghocvui kiếm tìm tìm giao thương nhà đất Giỏi tin học Documento lớn Dokument cầm tắt vnạp năng lượng phiên bản trong tâm bà mẹ chiến đấu cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm chiêu tập người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ đầu năm đặc điểm phổ biến với sứ mệnh của ngành ruột khoang tngày tiết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập đồ dùng lý 8 cthị xã cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 biên soạn văn uống tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài bác cô nhỏ xíu chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu con trau


Chuyên mục: