Từ hai muối x và y thực hiện các phản ứng sau

     

*
*
*
*
*
*
*
*

Từ nhị muối bột X với Y thực hiện những phản bội ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối hạt X, Y khớp ứng là


Thực hiện nay các thử nghiệm sau:

(I) Cho hỗn hợp NaCl vào hỗn hợp KOH.

Bạn đang xem: Từ hai muối x và y thực hiện các phản ứng sau

(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, tất cả màng ngăn uống.

(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

Xem thêm: Bức Tranh Thiên Nhiên Tây Tiến Của Quang Dũng, Phân Tích Bức Tranh Thiên Nhiên Tây Tiến

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) Cho hỗn hợp Na2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

Các thể nghiệm số đông pha trộn được NaOH là:


Một cốc nước gồm cất các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) cùng SO42- (0,01 mol). Đun sôi ly nước trên cho tới Lúc những phản ứng xẩy ra trọn vẹn thì nước còn sót lại trong cốc


Hấp thú hoàn toàn 2,688 lkhông nhiều khí CO2 (nghỉ ngơi đktc) vào 2,5 lkhông nhiều hỗn hợp Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Hấp trúc hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (sống đktc) vào 500 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M, ra đời m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X bao gồm Na, Ba, Na2O với BaO. Hòa rã hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) với hỗn hợp Y, trong những số đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thú trọn vẹn 6,72 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào Y, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml hỗn hợp có K2CO3 0,2M với KOH x mol/lít, sau khi những phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được dung dịch Y. Cho toàn cục Y công dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là


Dung dịch X cất hỗn hợp có Na2CO3 1,5M cùng KHCO3 1M. Nhỏ nhàn hạ từng giọt cho đến không còn 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp X, ra đời V lít khí (sinh sống đktc). Giá trị của V là


Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ trọng mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 nhận được kết tủa X và hỗn hợp Y. Thêm thảnh thơi dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không thể khí bay ra thì không còn 560 ml. Biết tổng thể Y làm phản ứng toàn vẹn cùng với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Kân hận lượng kết tủa X là


Hòa tung hoàn toàn 2,45 gam tất cả hổn hợp X có nhị kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, chiếm được hỗn hợp Y cất những chất chảy bao gồm mật độ mol bằng nhau. Hai sắt kẽm kim loại vào X là


Cho 7,1 gam hỗn hợp bao gồm một kim loại kiềm X với một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y chức năng không còn với lượng dư hỗn hợp HCl loãng, chiếm được 5,6 lít khí (đktc). Kim nhiều loại X, Y là


X là sắt kẽm kim loại nằm trong phân đội chủ yếu đội II (tuyệt nhóm IIA). Cho 1,7 gam tất cả hổn hợp gồm sắt kẽm kim loại X cùng Zn tác dụng cùng với lượng dư hỗn hợp HCl, có mặt 0,672 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Mặt khác, Lúc cho một,9 gam X chức năng cùng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro hình thành không đến 1,12 lít (ngơi nghỉ đktc). Klặng nhiều loại X là:


Hỗn thích hợp X bao gồm nhị sắt kẽm kim loại kiềm cùng một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, chiếm được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z có H2SO4 với HCl, trong các số đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa hỗn hợp Y bởi hỗn hợp Z tạo ra m gam tất cả hổn hợp muối bột. Giá trị của m là


Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, nhận được hỗn hợp X cùng kết tủa Y. Cho ung dung dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi ban đầu gồm khí hiện ra thì không còn V ml. Biết các làm phản ứng hầu như xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


Nung 12,95 gam muối hạt M(HCO3)2 sinh sống ánh nắng mặt trời cao mang lại khối lượng không thay đổi, rồi cho toàn bộ khí CO2 chiếm được vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy bao gồm 10 gam kết tủa. M là:


*

*

Cơ quan tiền nhà quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp các dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.


Chuyên mục: Tổng hợp