Trường đại học sư phạm kỹ thuật tp

     

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đang phê chuẩn chào làng ban bố tuyển chọn sinc hệ ĐH năm 2021.

Bạn đang xem: Trường đại học sư phạm kỹ thuật tp


GIỚI THIỆU CHUNG

hcmute.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Dựa theo ban bố tuyển chọn sinh năm 2021 ngôi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPTP HCM cập nhật ngày 8 tháng 3 năm 2021)

1, Các ngành tuyển sinh

Các ngành tuyển sinh năm 2021 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPSài Gòn nlỗi sau:

Mã ngành: 7510301DChỉ tiêu: 180Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510302DChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480108DChỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510303DChỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7520212DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống nhúng cùng IoTMã ngành: 7480118DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Robot cùng trí tuệ nhân tạoMã ngành: 7510209DChỉ tiêu: 20Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo lắp thêm (Chất lượng cao Việt – Nhật)Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510203DChỉ tiêu: 150Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510201DChỉ tiêu: 140Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật công nghiệpMã ngành: 7520117DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật gỗ cùng nội thấtMã ngành: 7549002DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng xây dựngMã ngành: 7510102DChỉ tiêu: 150Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580205DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580302DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống nghệ thuật công trình xây dựng xây dựngMã ngành: 7510106DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý và vận hành hạ tầngMã ngành: 7840110DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510205DChỉ tiêu: 200Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510206DChỉ tiêu: 100Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510208DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480201DChỉ tiêu: 180Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật dữ liệuMã ngành: 7480203DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510601DChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340301DChỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340122DChỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510605DChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340120DChỉ tiêu: 100Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7540204DChỉ tiêu: 70Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn inMã ngành: 7510801DChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7210403DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V08
Mã ngành: 7580101DChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Kiến trúc nội thấtMã ngành: 7580103DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Công nghệ vật liệuMã ngành: 7510402DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
Mã ngành: 7510406DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7540101DChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7510401DChỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7810202DChỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7210404DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: V01, V02, V07, V09
Mã ngành: 7140231DChỉ tiêu: 20Tổ đúng theo xét tuyển: D01, D96
Mã ngành: 7220201DChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: D01, D96
Ngành Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510301CChỉ tiêu: 180Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302CChỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302NChỉ tiêu:Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn laptop (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480108CChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa hóa (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510303CChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo lắp thêm (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202CChỉ tiêu: 150Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo sản phẩm công nghệ (CLC Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202NChỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510203CChỉ tiêu: 180Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC)Mã ngành: 7510201CChỉ tiêu: 140Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng chế tạo (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510102CChỉ tiêu: 150Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật xe hơi (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510205CChỉ tiêu: 210Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật nhiệt (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510206CChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ thông tin (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 180Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510601CChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kế toán thù (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340301CChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Thương thơm mại điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340122CChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ may (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540204CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn in (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510801CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510406CChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ thực phđộ ẩm (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật hóa học (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Thiết kế thời trang và năng động (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7210404CChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: 1. Toán thù, Anh, Vẽ TT, 2. Tân oán, Văn, Vẽ TT
Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510301AChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510302AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật máy tính (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480108AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng auto hóa (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510303AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo trang bị (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510202AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510203AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510201AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn công trình sản xuất (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510102AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật xe hơi (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510205AChỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn sức nóng (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510206AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ lên tiếng (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480201AChỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510601AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7540101AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPTP HCM năm 2021 bao gồm:

Khối A00 (Toán thù, Lý, Hóa)Khối A01 (Tân oán, Lý, Anh)Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)Khối D01 (Tân oán, Vnạp năng lượng, Anh)Khối D07 (Toán thù, Hóa, Anh)Khối D90 (Tân oán, Anh, Khoa học tập từ nhiên)Khối D96 (Tân oán, Anh, KHXH)Khối V01 (Toán, Văn, Vẽ TT)Khối V02 (Toán thù, Anh, Vẽ TT)Khối V03 (Toán thù, Vnạp năng lượng, Vẽ ĐT)Khối V04 (Toán thù, Lý, Vẽ ĐT)Khối V05 (Toán, Anh, Vẽ ĐT)Khối V06 (Văn, Anh, Vẽ ĐT)Khối V07 (Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT)Khối V08 (Văn, Anh, Vẽ TT)Khối V09 (Toán, Vẽ ĐT, Vẽ TT)

3, Pmùi hương thức xét tuyển

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tuyển chọn sinc theo những cách làm xét tuyển chọn, bao gồm:

Phương thơm thức 1: Tuyển trực tiếp, ưu tiên xét tuyển

Trường xét tuyển chọn trực tiếp cùng ưu tiên xét tuyển chọn trực tiếp theo luật của Bộ GD&ĐT, núm thể:

*
*

Phương thức 2: Xét học bạ THPT

Xét tuyển học bạ dựa theo điểm TB 5 học kỳ (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển về điểm xét tuyển xét riêng biệt theo 3 nhóm nhỏng sau:

Nhóm trườngĐiều kiện xét tuyển
Trường trung học phổ thông chuyênĐTB 5 HK từng môn >= 6.0
Trường THPT Top 200ĐTB 5 HK từng môn >= 6.5
Các trường trung học phổ thông còn lạiĐTB 5 HK từng môn >= 7.0

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh

Các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Nhân hệ số 2 môn Vẽ.

Xem thêm: Thể Lệ, Lịch Thi Violympic Năm Học 2020

Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc điểm vẽ x2) xba phần tư + Điểm ưu tiên (nếu có)

Với các ngành có môn năng khiếu vẽ: Yêu ước Điểm TB học bạ 5 học kỳ từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 6.0

Thí sinc đăng ký thi năng khiếu tại ĐHSPKT TPHồ Chí Minh hoặc xét kết quả thi các trường Đại học Kiến trúc TPTP HCM, ĐH Mỹ thuật TPHCM.

Phương thức 3: Xét tuyển theo công dụng thi THPT năm 2021Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (ko nhân hệ số) + Điểm ưu tiênĐiểm xét tuyển chọn ngành gồm môn thông số 2 = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + 2x giờ đồng hồ Anh/Điểm NK) x 3/4 + Điểm ưu tiênCác ngành nhân hệ số 2 bao gồm:Ngôn ngữ Anh, Sư phạm giờ đồng hồ Anh: Môn tiếng Anh thông số 2Ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế hình ảnh, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Môn Vẽ thông số 2 Phương thức 4: Xét phối kết hợp hiệu quả thi THPT 2021 cùng tổ chức triển khai thi riêng biệt năng khiếu

Các ngành áp dụng: Thiết kế năng động, Thiết kế bối cảnh, Kiến trúc, Kiến trúc thiết kế bên trong.

3, Hồ sơ và bề ngoài đăng ký xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

Thí sinh xét học tập bạ hoặc xét tuyển trực tiếp chuẩn bị cỗ hồ sơ bao gồm:

Bản sao công triệu chứng học tập bạ THPTGiấy chứng nhận chứng chỉ Anh văn uống (ví như có)

Thời gian nộp hồ sơ: Tháng 3/2021

Phí xét tuyển: 10.000đ/nguyện vọng

Thí sinc nộp thẳng trên Phòng tuyển sinch của ngôi trường ĐHSPKT TPHồ Chí Minh.

HỌC PHÍ NĂM 2021 – 2022

Học tầm giá ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm học 2021 – 2022 nlỗi sau:

Hệ đại trà: 18.500.000đ – đôi mươi.500.000đ/năm họcChương trình rất tốt bằng tiếng Việt: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm họcChương trình rất tốt bởi giờ đồng hồ Anh: 33.000.000đ/năm họcCmùi hương trình rất tốt Việt – Nhật: Học lịch trình nlỗi hệ CLC giờ đồng hồ Việt + 50 tín chỉ giờ Nhật: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem cụ thể điểm chuẩn những cách thức tại: Điểm chuẩn Đại học tập Sư phạm chuyên môn TPHCM

Ngành họcĐiểm chuẩn
201820192020
Sư phạm giờ Anhtrăng tròn.9323.0425.5
Thiết kế vật họatrăng tròn.42123.75
Thiết kế thời trang18.618.4422
Ngôn ngữ Anhtrăng tròn.522.324
Kinh doanh Quốc tế21.625
Thương thơm mại điện tửđôi mươi.422.425.4
Kế toán19.321.124.25
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính20.622.925.75
Hệ thống nhúng cùng IoT25
Công nghệ thông tin21.823.926.5
Kỹ thuật dữ liệu19.122.224.75
Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng19.421.323.75
Hệ thống nghệ thuật dự án công trình xây dựng19.222.75
Công nghệ kỹ thuật cơ khí21.122.925.25
Công nghệ sản xuất máytrăng tròn.0521.925
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử21.423.126
Công nghệ chuyên môn ô tô21.623.726.5
Công nghệ nghệ thuật nhiệt19.421.524.25
Năng lượng tái tạo18.852123.5
Robot với trí tuệ nhân tạo25.227
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tửtrăng tròn.6522.825.4
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử – viễn thông19.6521.725.4
Công nghệ kỹ thuật điều khiển cùng auto hóa21.2523.526
Công nghệ kỹ thuật Hóa học2122.425.5
Công nghệ đồ vật liệu17.818.5521.5
Công nghệ nghệ thuật môi trường18.351921.5
Quản lý công nghiệp20.422.225.3
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng21.523.326.3
Công nghệ kỹ thuật in18.6đôi mươi.323.5
Kỹ thuật công nghiệp19.119.823.5
Kỹ thuật y sinh (Điện tử Y sinh)19đôi mươi.7524
Công nghệ thực phẩmtrăng tròn.8522.225.25
Công nghệ vật tư dệt may18
Công nghệ mayđôi mươi.221.124
Kỹ nghệ gỗ và nội thất1718.522
Kiến trúc18.6đôi mươi.3322.25
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông16.3518.422
Quản lý xây dựng17.720.323.5
Quản trị nhà hàng quán ăn và hình thức nạp năng lượng uống19.221.424.25
Kỹ thuật người vợ công16.718
Kiến trúc nội thất21.25
Chương thơm trình rất chất lượng dạy bởi tiếng Việt
Kế toán17.71921.5
Công nghệ chuyên môn thứ tính18.921.223.75
Công nghệ thông tintrăng tròn.222.325.25
Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng17.418.621
Công nghệ chuyên môn cơ khí19.521.423.75
Công nghệ sản xuất máy19đôi mươi.723.25
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử19.921.724.25
Công nghệ nghệ thuật ô tô20.822.725.25
Công nghệ kỹ thuật nhiệt18.319.722
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử19.42123.5
Công nghệ nghệ thuật điện tử – viễn thông17.919.522
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóatrăng tròn.422.225
Công nghệ nghệ thuật môi trường161719.5
Quản lý công nghiệp18.95trăng tròn.223.5
Công nghệ kỹ thuật in1718.220
Công nghệ thực phẩm19.22023.25
Công nghệ may17.918.221
Thiết kế thời trang22
Cmùi hương trình rất chất lượng dạy dỗ bằng giờ Anh
Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính18.1đôi mươi.3522.5
Công nghệ thông tin2021.824.75
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng16.917.820
Công nghệ kỹ thuật cơ khí18.7đôi mươi.521.25
Công nghệ sản xuất máy18.219.521
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử19.42122
Công nghệ chuyên môn ô tôđôi mươi.221.824.25
Công nghệ chuyên môn nhiệt17.618.0520
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử18.919.321
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử – viễn thông17.6518.420
Công nghệ kỹ thuật điều khiển cùng auto hóa19.921.523
Quản lý Công nghiệp18.521.25
Công nghệ thực phẩm18.4518.4521
Chương thơm trình rất tốt Việt – Nhật
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử – viễn thông21
Công nghệ sản xuất máy21

đoạn Clip Đánh Giá ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM


Chuyên mục: