Trục thời gian vật lý 12

*


Chuim đề giao động điều hòa, thời điểm, thời gian, trang bị lí lớp 12

Câu 1.

Bạn đang xem: Trục thời gian vật lý 12

Một trang bị xê dịch điều hòa với chu kì T. Chọn nơi bắt đầu thời hạn (t = 0) là dịp vật dụng qua vị trí cân bằng, thiết bị ở vị trí biên lần đầu tiên sinh hoạt thời điểm

$dfracT4$.$dfracT2$.$dfracT6$.$dfracT8$.


Theo trục phân bổ thời gian, thời điểm đề nghị search là t = $dfracT4$ .


Câu 2.

Một thiết bị xê dịch cân bằng tất cả chu kì là T. Thời gian nthêm duy nhất thiết bị chuyển động trường đoản cú biên này mang đến biên cơ là

$dfracT4.$$dfracT6.$$dfracT8.$$dfracT2.$


Câu 3.

Một đồ gia dụng xê dịch ổn định cùng với chu kì T, biên độ A. Chọn nơi bắt đầu thời gian là cơ hội thứ qua địa điểm cân bằng, đồ vật tại vị trí phương pháp địa điểm cân đối 0,5A lần đầu tiên ngơi nghỉ thời điểm

$dfracT12$.$dfracT4$.$dfracT6$.$dfracT2$.


*

Theo trục phân bố thời hạn, thời điểm yêu cầu tra cứu là t = $dfracT12$


Câu 4.

Một đồ xấp xỉ cân bằng cùng với chu kì T. Chọn gốc thời hạn là cơ hội đồ vẫn tại phần biên, thứ ở đoạn cách địa chỉ thăng bằng 0,5A lần trước tiên ở thời điểm

$dfracT6$.$dfracT8$.$dfracT4$.$dfracT2$.


*

Theo trục phân bố thời hạn, thời gian phải search là t = $dfracT6$


Câu 5.

Một đồ gia dụng giao động cân bằng cùng với chu kì T, biên độ A. Chọn gốc thời gian là thời gian thứ sẽ ở đoạn bao gồm li độ rất đái, đồ ở phần bao gồm li độ 0,5A lần trước tiên sinh hoạt thời điểm

$dfracT3$.$dfracT6$.$dfracT2$.$dfracT4$.


Câu 6.

Một chất điểm xấp xỉ ổn định theo trục Ox cùng với phương thơm trình (cm, s). Tính tự thời điểm chất điểm đi qua vị trí bao gồm li độ <-3sqrt3 cm>theo chiều âm lần trước tiên trên thời điểm:

0,50 s.0,23 s.0,77 s.0,60 s.


*

Tại t = 0, φ = $-dfracpi 3$ → < extx=dfracA2(+)>. Ta tất cả cốt truyện xê dịch trên trục phân bổ thời gian:

Vậy thời điểm buộc phải tìm kiếm là: t = $dfracT6+dfracT4+dfracT6=dfrac7T12=0,23 ext s$.


Câu 7.

Một thứ nhỏ dại giao động điều hòa gồm biên độ 8 cm, tần số góc $dfrac2pi 3$(rad/s) , ngơi nghỉ thời điểm thuở đầu t = 0 đồ vật qua địa chỉ có li độ $4sqrt3$ cm theo hướng dương. Thời điểm đầu tiên kể từ t = 0 thứ có li độ rất tè là

1,75 s0,75 s1,25 s.0,5 s


Câu 8.

Một đồ nhỏ tuổi dao động cân bằng bao gồm biên độ 10 centimet, tần số 0,5 Hz, sinh hoạt thời điểm lúc đầu t = 0 trang bị qua địa điểm gồm li độ -5centimet theo chiều dương. Thời điểm trước tiên vật dụng qua địa chỉ có li độ $-5sqrt2$centimet theo hướng dương kể từ t = 0 là

$dfrac136$s.$dfrac2112$ s$dfrac1312$ s$dfrac2312$ s


*

Vậy thời gian nên tìm là: t = $dfracT3+dfracT2+dfracT8=dfrac23T24=dfrac2312 ext s$.


Câu 9.

Vật xấp xỉ ổn định theo phương trình: x = 4cos(8πt – π/6)centimet. Thời gian nđính thêm duy nhất đồ gia dụng đi từ <-2sqrt3> cm theo hướng dương cho địa điểm tất cả li độ <2sqrt3>cm theo hướng dương là :

$dfrac110$ (s)$dfrac116$ (s).$dfrac120$ (s)$dfrac112$ (s).


*

Khoảng thời hạn ngắn duy nhất buộc phải tra cứu là: ∆t = $dfracT6+dfracT6=dfracT3=dfrac112 ext s$ .


Câu 10.

Một đồ gia dụng xê dịch ổn định với chu kì T = 2 s. Thời gian nđính thêm tốt nhất để đồ dùng đi tự điểm M có li độ x = 0,5A tới điểm biên dương là

$dfrac13$ (s).$dfrac16$ (s).$dfrac112$ (s)0,25(s


*

Khoảng thời gian nđính tốt nhất bắt buộc tìm kiếm là: $Delta t=dfracT6=dfrac26 ext= dfrac13 exts$


Câu 11.

Vật dao động điều hòa, điện thoại tư vấn $t_1$ là thời hạn ngắn thêm nhất đồ dùng đi từ VTCB mang đến li độ x = 0,5A với $t_2$ là thời hạn ngắn tốt nhất đồ dùng đi từ bỏ vị trí li độ x = 0,5A đến li độ cực đại. Hệ thức đúng là

$t_1$ = 2$t_2$$t_1$ = 4$t_2$$t_1$ = $t_2$$t_1$ = 0,5$t_2$


Câu 12.

Một con lắc lốc xoáy xấp xỉ với biên độ A, thời hạn nthêm độc nhất vô nhị nhằm nhỏ lắc di chuyển từ bỏ vị trí gồm li độ $x_1=-dfracAsqrt22$ theo chiều dương đến vị trí gồm li độ $x_1=-dfracA2$theo chiều âm là 1,7 s. Chu kì xê dịch của nhỏ lắc là

6 s2,4 s3 s2,55 s


*

Khoảng thời gian nthêm duy nhất là: ∆t = $dfracT8+dfracT4+dfracT3=1,7 ext s khổng lồ extT = 2,4 s$.


Câu 13.

Con lắc lốc xoáy dao động cùng với biên độ A. Thời gian ngắn thêm độc nhất nhằm vật đi từ bỏ vị trí thăng bằng đến điểm M tất cả li độ $dfracAsqrt22$ là 0,25(s). Chu kỳ của nhỏ lắc

2s1s0,5s1,5s


Câu 14.

Một bé lắc lò xo giao động cùng với biên độ A, thời gian nđính thêm độc nhất để con rung lắc dịch rời trường đoản cú vị trí gồm li độ $x_1$ = – A đến địa chỉ gồm li độ $x_2$ = 0,5A là 1 trong s. Chu kì xấp xỉ của nhỏ rung lắc là

2 s6s.1/3 s3 s


Câu 15.

Một vật xê dịch ổn định với biên độ A, tần số 5 Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ $x_1$ = – 0,5A đến vị trí có li độ $x_2$ = 0,5A là

$dfrac110$s$dfrac120$ s$dfrac130$s.1 s


Câu 16.

Một vật xê dịch điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian nđính tốt nhất đồ đi từ bỏ địa điểm thăng bằng theo chiều dương mang lại địa chỉ li độ có mức giá trị cực tè là

$dfracT2$$dfrac2T3$.$dfracT8$.$dfrac3T4$.


*

Vị trí li độ cực tiểu là vị trí ứng cùng với x = – A.

$Delta t=Delta t_1+Delta t_2=dfracT4+dfracT2=dfrac3T4$


Câu 17.

Một đồ gia dụng xấp xỉ cân bằng với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời hạn nlắp tốt nhất giữa hai lần liên tục thiết bị phương pháp địa điểm cân đối 0,5A là

$dfracT4$.

Xem thêm:
Điểm Chuẩn Cao Đẳng Cảnh Sát 2015 : Các Trường Cao Đẳng Khối Công An Nhân Dân

$dfracT8$.$dfracT2$.$dfracT6$.


*

Khoảng thời hạn thân hai lần liên tiếp thiết bị cách VTCB 0,5A rất có thể là $Delta t_1=dfracT6$ hoặc $Delta t_2=dfracT3$, cho nên khoảng tầm thời hạn ngắn thêm độc nhất vô nhị nên tìm kiếm là $dfracT6$ .


Câu 18.

Một đồ gia dụng dao động điều hòa cùng với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian nthêm duy nhất giữa nhì lần tiếp tục đồ vật bao gồm li độ $dfracA2$ là

$dfracT6$.$dfracT4$.$dfracT3$.$dfracT2$.


*

Khoảng thời gian thân hai lần tiếp tục thiết bị có li độ 0,5A hoàn toàn có thể là $Delta t_1=dfracT3$ hoặc $Delta t_2=dfrac2T3$, cho nên vì thế khoảng thời hạn nđính thêm tốt nhất bắt buộc search là $dfracT3$ .


Câu 19.

Một vật xấp xỉ ổn định với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời hạn ngắn độc nhất giữa hai lần liên tục vật dụng biện pháp địa điểm cân đối $dfracAsqrt32$là

$dfracT8$.$dfracT4$.$dfracT2$.$dfracT6$.


Khoảng thời gian nthêm tuyệt nhất thân hai lần liên tiếp đồ vật cách địa chỉ cân bằng $dfracAsqrt32$là : $Delta t=2.dfracT12=dfracT6$


Câu trăng tròn.

Một thiết bị xê dịch cân bằng với biên độ A. Cứ đọng sau phần đa khoảng thời hạn nthêm độc nhất vô nhị 0,05 s thì đồ nặng trĩu của nhỏ lắc lại phương pháp địa điểm thăng bằng một khoảng chừng nlỗi cũ d (d 5 Hz2 Hz10 Hz


Cđọng sau $Delta t_1=dfracT4$ trang bị lại giải pháp VTCB một đoạn d1 = $dfracAsqrt22$

Dễ thấy, cứ sau $Delta t_2=dfracT2$ trang bị lại sống 1 trong các 2 biên, tức phương pháp VTCB đoạn d2 = A.

Vậy Δt1 = 0,5Δt2.


Câu 22.

Một hóa học điểm xê dịch với quỹ đạo 10 centimet. Thời gian ngắn độc nhất vật dụng đi từ địa chỉ -2,5 cm theo hướng âm đến điểm tất cả li độ cực lớn là 2,5 s. Số xê dịch toàn phần cơ mà thứ tiến hành được vào 2 phút là

32302050


Biên độ A = 5 cm.

Dễ thấy: $Delta t$ = $dfracT6+dfracT2$ = 2,5 s → T = 3,75 s.

Vậy 2 phút ít = 120 s, số xấp xỉ toàn phần vật dụng tiến hành là $dfrac1203,75=32$ .


Câu 23.

Một đồ dùng giao động điều hoà trên trục Ox, địa điểm cân đối sống O với tần số f = 2 Hz, biết nghỉ ngơi thời điểm ban sơ đồ gia dụng sinh sống tọa độ x = – 3 cm đã chuyển động theo hướng âm với kế tiếp thời hạn ngắn thêm độc nhất $dfrac16$s thì thứ lại trngơi nghỉ về toạ độ ban sơ. Pmùi hương trình giao động của vật dụng là

$x=3sqrt3cos left( 8pi t-dfracpi 6 ight)left( centimet ight)$.$x=6cos left( 4pi t+dfracpi 3 ight)left( cm ight)$$x=6cos left( 4pi t-dfracpi 3 ight)left( cm ight)$$x=6cos left( 4pi t+dfrac2pi 3 ight)left( cm ight)$


Tương tự ví dụ trong Clip bài xích giảng

Ta bao gồm T = $dfrac12$ s → $Delta t=dfrac16s=dfracT3$ . Do đó, theo trục phân bố thời gian thì x = -3 centimet = $-dfracA2lớn A=6 ext cm$

Ban đầu, t = 0, trang bị có x = $-dfracA2$ (-) → trộn ban đầu φ = $dfrac2pi 3$ .Câu 24.

Một đồ vật xê dịch điều hoà bên trên trục Ox, địa chỉ thăng bằng sinh sống O triển khai 100 xấp xỉ toàn phần mất 50 s. Thời điểm ban sơ trang bị làm việc tọa độ x = – 4 cm đã chuyển động theo hướng dương với kế tiếp thời gian nđính thêm độc nhất vô nhị 0,375 s thì vật lại trngơi nghỉ về toạ độ lúc đầu. Phương trình xê dịch của đồ là

$x=8cos left( 4pi t+dfrac2pi 3 ight)left( cm ight)$$x=8cos left( 4pi t-dfrac2pi 3 ight)left( centimet ight)$$x=4sqrt2cos left( 8pi t+dfrac3pi 4 ight)left( centimet ight)$.$x=4sqrt2cos left( 4pi t-dfrac3pi 4 ight)left( centimet ight)$T = 0,5(s) → ω = 4π rad/s.

∆t = 0,375 (s) = 3T/4. Theo trục phân bổ thời hạn, dễ ợt thấy x = – 4 cm = $-dfracAsqrt22$ → < extA=4sqrt2> cm.

Tại t = 0, đồ gia dụng có x = $-dfracAsqrt22$ (+) → pha lúc đầu là $varphi =-dfrac3pi 4$ .Câu 25.

Một đồ gia dụng dao động ổn định với chu kì 2 s, biên độ A. Khoảng thời hạn ngắn độc nhất vô nhị thứ đi tự VTCB mang lại vị trí 0,6A là

0,205 s0,285 s0,215 s.0,295 s.Sử dụng phương pháp học về khoảng thời gian đồ gia dụng dao động giữa VTCB và li độ x ko quan trọng đặc biệt là:

.Câu 26.

Một trang bị dao động điều hòa với chu kì 2 s, biên độ A. Khoảng thời hạn nđính độc nhất đồ đi từ bỏ biên dương mang đến địa điểm 0,8A là

0,285 s.0,215 s.0,295 s0,205 sSử dụng cách làm học về khoảng chừng thời gian đồ vật dao động thân biên và li độ x ko quan trọng là:

.Câu 27.

Một đồ gia dụng xê dịch cân bằng cùng với chu kì 2 s, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn độc nhất thiết bị đi tự địa điểm 0,6A đến địa chỉ -0,8A là

0,41 s.0,205 s0,5 s.0,59 s.Cách 1

– áp dụng phương pháp học về khoảng thời hạn vật dụng giao động thân VTCB và li độ x không quan trọng là:

.

→ Thời gian nên tìm kiếm là :

Cách 2

*

– thực hiện con đường tròn trộn,

thấy rằng khoảng tầm thời gian đồ gia dụng đi từ bỏ địa chỉ 0,6A đến địa chỉ -0,8A chính là khoảng thời gian điểm pha chạy từ bỏ P1 mang lại P2.

Mà (0,6A)2 + (0,8A)2 = A2

→ Δt =Câu 28.

Một vật xấp xỉ cân bằng cùng với chu kì 3 s, biên độ 20 centimet. Thời điểm ban đầu thứ tại phần 10 cm cùng theo hướng dương. Thời điểm đầu tiên thiết bị có li độ 15 cm với theo chiều dương là?

0,205 s.0,155 s.0,095 s.0,345 s.*

Khoảng thời hạn bắt buộc tra cứu là: $Delta t=Delta t_O o 15 extcm-Delta t_O o lớn ext10 extcm=Tdfracarcsin dfrac15202pi -dfracT12=0,155 ext s$.Câu 29.

Một thứ giao động điều hòa với chu kì 3 s, biên độ trăng tròn centimet. Thời điểm thuở đầu thiết bị ở đoạn 10 cm cùng theo chiều dương. Thời điểm trước tiên đồ bao gồm li độ 15 cm với theo chiều âm là?

0,095 s.0,155 s.0,205 s.

Xem thêm:
Văn Biểu Cảm Về Mẹ Lớp 7 - Top 8 Bài Cảm Nghĩ Về Mẹ Hay Nhất

0,845 s.*
*Bài thuộc công ty đề:
Post Tags Post Tagsxê dịch điều hòathời gian dao động

Chuyên mục: Tổng hợp