Trên một bóng đèn có ghi 220v-75w có ý nghĩa gì

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

trên đèn điện gồm ghi 220V-75W,từng ngày bật đèn 6 giờ

a.Tính năng lượng điện năng tiêu trúc trong 30 ngày

b.Nếu 1kWh điện có mức giá 2000 đồng thì vào 30 ngày chi phí năng lượng điện đề nghị trả mang đến đèn điện là bao nhiêu

đề xuất vội vàng nha


*

a) Điện năng tiêu trúc trong 1 ngày:(75cdot6=450left(Wh ight))

Điện năng tiêu thú vào 30 ngày:(450cdot30=13500left(Wh ight)=13,5left(kWh ight))

b) Tiền điện đề nghị trả mang lại nhẵn đèn:(13,5cdot2000=27000left(đồng ight))

Đáp số: ...

Bạn đang xem: Trên một bóng đèn có ghi 220v-75w có ý nghĩa gì


*

Trên đèn điện dây tóc ghi 220V-100W với trên đèn điện không giống bao gồm ghi 22OV-75W mắc tiếp liền 2 bóng đèn này vào hiệu điện cầm cố 220V .Tính

Điện trsinh sống của mỗi đèn Điện trở của mạch điện Điện Năng tiêu thụ của mạch trong 1 giờ đồng hồ Nếu hàng ngày thắp sáng 2 đèn trong 3h thì tiền năng lượng điện đề nghị trả trong một tháng 30 ngày là từng nào tiền ( 1KWh =2500 đ)

a. - Cường độ dòng năng lượng điện chạy qua bóng đèn thứ nhất là:

P1 = U1 x I1

→ I1 = (fracP_1U_1) =(frac100220=0,4left(A ight))

- Điện trsinh hoạt của bóng đèn trước tiên là:

R1 = U1 x I1 = 0,4 x 2trăng tròn = 88 (Ω)

- Cường độ loại điện chạy qua bóng đèn vật dụng hai là:

P2 = U2 x I2

→ I2 = (fracP_2U_2) = (frac75220=0,3left(A ight))

- Điện trsinh sống của bóng đèn thiết bị nhị là:

R2 = I2 x U2 = 0,3 x 220 = 66 (Ω)

b. - Điện trsinh sống tương tự của nhì bóng đèn kia là:

Rtđ = R1 + R2 = 88 + 66 = 154 (Ω)

c. Đổi 75W = 0,075 kWh

- Điện năng tiêu trúc của mạch trong một tiếng là:

A = Phường x t = 0,075 x 1 = 0,075 (kWh)

d. - Tiền điện phải trả trong 30 ngày là:

0,075 x 2500 = 187,5 (đồng)


Đúng 0
Bình luận (1)

Một bóng đèn gai đốt bao gồm ghi 220v-45w từng ngày áp dụng 4 giờ trong vòng 30 phút,một nhẵn huỳnh quang gồm ghi 2trăng tròn v-36e mỗi ngày áp dụng 2 tiếng đồng hồ.Nguồn điện 220v a)tính diện năng tiêu thụ của 2 bóng đèn trên trong một ngàyb)tính diện năng tiêu thú của 2 đèn điện trên trong một thángc)tính tiền điện đề xuất trả Lúc áp dụng dụng 2 bóng đèn trên trong 1 mon ,biết 1k Wh giá 1200đồng


Lớp 8 Công nghệ
0
0
Gửi Hủy
Trên 1 đèn điện có ghi 220V-75Wa) Con số 220V-75W cho biết thêm điều gì?b)Tính độ mạnh cái điện qua bóng đèn này Khi đèn này Lúc đèn sáng sủa bình thường cùng năng lượng điện trsinh sống của đèn khi ấy.c) Từng Ngày sử dụng đèn điện 4h. Tính tiềm điện yêu cầu trả trong 1 tháng(30 ngày) biết một số ít năng lượng điện giá bán 2000₫
Lớp 9 Vật lý Chương thơm II- Điện từ bỏ học tập
1
0
Gửi Hủy

a. Con số 220V-75W cho biết hiệu năng lượng điện vắt hiệu dụng là 220V, năng suất của đèn là 75W

b. lúc đèn sánh bình thường

Cường độ chiếc năng lượng điện qua đèn điện là: I=P/U=15/44 (A)

Điện trsinh hoạt bóng đèn là: R=U/I=1936/3 (ôm)

c. Công suất tiêu trúc của bóng đèn vào 30 ngày là:

P=U.I.t=2trăng tròn.(15/44).4.30=9000 (Wh) = 9(kWh)

Số chi phí điện đề nghị trả là: 9.2000=18000 (đồng)


Đúng 2

Bình luận (1)

Một gia đình gồm 3 láng đèn(220V-65W) với 2 quạt điện(220V-75W).Trung bình hàng ngày gia đínhử dụng cả 3 bóng đèn vào 4 tiếng với sử dụng cả2 quạt trong 6 giờ

a,Tính năng lượng điện năng tiêu trúc của gia đình này trong 1 tháng(30 ngày)

b,Tính tiền điện phải trả trong một mon của gia đình này,biết 1kWh có giá trị là 1560 đồng


Lớp 8 Tân oán
3
0
Gửi Hủy

Ai giải hộ bản thân với,bản thân nên gấp.Mình cảm ơn


Đúng 0

Bình luận (0)
Tui cũng can
Đúng 0
Bình luận (0)
quý khách chỉ cần thiết lập 3 cái,nhẵn năng lượng điện đấy rồi sử dungj như vậy thì ra dc í mak
Đúng 0
Bình luận (0)

Trên một bóng đèn dây tóc tất cả ghi 220V – 100W

a) Tính năng lượng điện năng sử dụng trong 30 ngày lúc win sáng bình thường bóng đèn từng ngày 4 giờ

b) Mắc tiếp nối nhì đèn điện thuộc loại trên đây vào hiệu năng lượng điện cố 220V. Tính năng suất của đoạn mạch nối tiếp này cùng tính công suất của từng bóng đèn lúc đó

c) Mắc tiếp nối bóng đèn bên trên với cùng 1 bóng đèn dây tóc khác bao gồm ghi 220V – 75W vào hiệu điện nạm 220V. Hỏi những đèn điện này hoàn toàn có thể bị lỗi không? Nếu ko, hãy tính công suất của đoạn mạch này với hiệu suất của từng đèn.

Cho rằng năng lượng điện trngơi nghỉ của các đèn điện vào trường hợp b và c bên trên đây có giá trị nlỗi lúc chúng sáng sủa bình thường


Lớp 9 Toán
2
0
Gửi Hủy

a)ta có:

điện trở của đèn một là:

Rđ1=(Uđm1)2Pđm1=484ΩRđ1=(Uđm1)2Pđm1=484Ω

đèn trsinh hoạt của đèn hai là:

Rđ2=(Uđm2)2Pđm2=1000ΩRđ2=(Uđm2)2Pđm2=1000Ω

⇒Rđ2>Rđ1⇒Rđ2>Rđ1

b)ta có:

năng lượng điện trsống tương tự của đoạn mạch là:

R=R1+R2=1484Ω

⇒I=UR≈0.148A⇒I=UR≈0.148A

mà I=I1=I2

⇒P1=I21R1=10,6W⇒P1=I12R1=10,6W

⇒P2=I22R2=21,904W⇒P2=I22R2=21,904W

⇒⇒đén nhì sáng hơn

ta lại có:

1h=3600s

năng lượng điện năng mạch thực hiện vào 1h là:

A=Pt=U2Rt=117412,3989J


Đúng 0

Bình luận (0)

a) Số giờthắp sáng trong 30 ngày là 30.4 = 120 hĐiện năng áp dụng là 100.120 = 12000 Wh = 12 kWhb) P = U²/R => R = U² / Phường = 220² / 100 = 484 ΩRtđ= 484 + 484 = 968 ΩI qua từng đèn đều bằng nhau Khi nối tiếpI = U/R = 2đôi mươi / 968 = 5/22 AUĐ1= UĐ2= 5/22.484 = 110 VPhường mạch = UI = 5/22.2trăng tròn = 50WP đèn = 110.5/22 = 25Wc) Nếu thêm đèn điện nữa ta cóRĐ3= U² / P = 220² / 75 = 1936/3 ΩRtd = 968 + 1936/3 = 4840/3 ΩI của mạch = 2đôi mươi / 4840/3 = 3/22 AIĐ1 = I đèn 2 = 100 / 2đôi mươi = 5/11 AI Đ3= 75 / 220 = 15/44 Ata đối chiếu thì 5/11 > 3/22 , 15/44 > 3/22 ( vì vậy đèn không hư nhưng sáng yếu ớt )P.. đèn 1 = Phường đèn 2 = 484.(3/22)² = 9WP. đèn 3 = 1936/3.(3/22)² = 12W


Đúng 0

Bình luận (0)

Một bóng đèn có ghi 220V - 100 W được mắc vào hiệu năng lượng điện cầm 220V.

a/ Tính độ mạnh mẫu năng lượng điện qua bóng đèn lúc bóng sáng bình thường?

b/ Tính điện năng nhưng mà láng tiêu thú trong một mon (30 ngày), hằng ngày sử dụng vừa đủ 4 tiếng.


Lớp 9 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

a/ Cường độ loại điện qua bóng đèn là:

I = P/U = 100/2trăng tròn = 0,45 A.

b/ Điện năng đèn điện tiêu thú là:

A = P.t = 100(30.4.3600) = 43200000J


Đúng 0

Bình luận (0)

16Trênmộtbóngđènsợiđốtghi220V- 75W.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Mầm Non Đà Nẵng Năm 2019, Điểm Chuẩn Năm 2020 Của Trường Đại Học Sư Phạm

Điệnnăngtiêuthụcủađồdungđiệntrêntrongmộtngàybaonhiêu?Biếtmỗingàysửdụng4giờ.


Lớp 8 Công nghệ
1
0
Gửi Hủy

Điện năng tiêu thú của bóng đèn vào một ngày là :

A = Px t = 75 x 24 = 129600 (Wh)


Đúng 0

Bình luận (0)

Mắc một bóng đèn tất cả ghi 220V – 100W vào hiệu điện vậy 220V. Biết đèn được áp dụng vừa phải 4 giờ trong một ngày. Điện năng tiêu trúc của đèn điện trong một tháng (30 ngày) là

A. 12kWh.

B. 400kWh.

C. 1440 kWh.

D. 43200kWh.

Xem thêm: Công Thức Tính Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Đều, Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Là Gì


Lớp 9 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

Điện năng tiêu trúc A = 0,1.4.30 = 12kWh


Đúng 0

Bình luận (0)

Mắc một bóng đèn có ghi 220V-100W vào hiệu điện núm 220V. Biết đèn được áp dụng mức độ vừa phải 4 giờ trong một ngày. Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong một mon (30 ngày) theo đơn vị chức năng kWh

A. 12 kWh

B. 400 kWh

C. 1440 kWh

D. 43200 kWh


Lớp 9 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

+ Từ các quý hiếm ghi bên trên bóng đèn, ta có: U = 200 V P = 100 W

+ Lượng điện năng nhưng mà bóng đèn tiêu trúc là: A = Phường . t = 100.4.30 = 12000 W h = 12 k W h

Đáp án: A


Đúng 0

Bình luận (0)
acsantangelo1907.com


Chuyên mục: Tổng hợp