Tra soát tiếng anh là gì

Tiếp tục với bộ tự vựng tiếng Anh tài bao gồm ngân hàng phần 1 , acsantangelo1907.com xin chia sẻ phần 2 với 38 trường đoản cú thường xuyên gặp mặt nhất khi các bạn áp dụng với giao dịch cùng với những ngân hàng. Các bạn cùng quan sát và theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): trường đoản cú tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu giữ thông

4. Clear /kliə/ (v): tkhô giòn toán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): gật đầu thanh khô toán

6. Refer to drawer (n): (R.D) “Tsoát lại bạn ký phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện đi lại thanh toán thù ko dùng chi phí mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give sầu credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không đọc được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: tan vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): cam kết vạc, viết (Séc)

19.


Bạn đang xem: Tra soát tiếng anh là gì


Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Say RượuXem thêm: Lập Dàn Ý Thuyết Minh Về Con Trâu, Thuyết Minh Về Con Trâu

Banker /’bæɳkə/ (n): fan của ngân hàng

20. Place of cash: vị trí dùng chi phí mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút ít tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút ít tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh đưa ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền vật liệu bằng nhựa (các một số loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart thẻ /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): nhà thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): lắp thêm rút chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, đưa ra chi phí (sống Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút ít chi phí mặt

Ngoài ra, các chúng ta cũng có thể truy cập vào trang web của acsantangelo1907.com trên trên đây nhằm nâng cấp và bổ sung cập nhật kỹ năng và kiến thức giờ Anh của chính bản thân mình nhé! Chúc các bạn thành công


*
“Tiếng Anh bồi” có cân xứng cùng với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường văn phòng còn mãi sau không ít. Dù bị...


Chuyên mục: Giáo dục