Văn phòng sở hữu trí tuệ hòa lạc

     
*Bạn đang xem: Văn phòng sở hữu trí tuệ hòa lạc

*

*

*

Hỗ trợ trực tuyến: (024) 3222 2361
Xem thêm:

*

------Đơn vị thực hiện------Bộ Khoa học tập cùng Công nghệ...Cục An toàn bức xạ với hạt nhân...Cục Ssinh sống hữu trí tuệ...Cục Thông tin kỹ thuật và Công nghệ quốc gia...Quỹ phát triển công nghệ và technology quốc gia...Tổng cục Tiêu chuẩn chỉnh Đo lường Chất lượng......Trung trọng điểm Mã số Mã gạch Quốc gia...Văn chống Sở KH&CN...Vnạp năng lượng chống Đăng cam kết vận động công nghệ và công nghệ...Vụ Đánh giá bán, thẩm định và đánh giá với thẩm định technology...Vụ Hợp tác thế giới
------Lĩnh vực------Ssinh sống hữu trí tuệPhát triển tiềm lực KH&CNTiêu chuẩn chỉnh giám sát và đo lường chất lượngNăng lượng nguyên ổn tử, An toàn bức xạHoạt đụng kỹ thuật cùng công nghệ
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian xử lý Mức Phí, lệ tầm giá (VNĐ) Thao tác
1 1.005276 Thủ tục cung cấp lại/cấp phó văn bằng bảo lãnh mua công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Ssinh hoạt hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
2 1.003834 Thủ tục cấp cho chứng từ hành nghề dịch vụ thay mặt đại diện mua công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Slàm việc hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
3 1.003808 Thủ tục cấp cho lại Chứng chỉ hành nghề hình thức đại diện thay mặt download công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Ssinh hoạt hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 30 ngày Mức độ 3
4 1.004748 Thủ tục kết thúc hiệu lực thực thi vnạp năng lượng bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Slàm việc hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
5 1.005265 Thủ tục ĐK hướng dẫn địa lý

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Slàm việc hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
6 1.005278 Thủ tục đăng ký vừa lòng đồng ủy quyền quyền download công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
7 1.005281 Thủ tục ĐK thích hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng người sử dụng download công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Ssinh sống hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
8 1.005262 Thủ tục đăng ký sáng tạo theo Hiệp ước PCT tất cả xuất phát Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Slàm việc hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
9 1.005253 Thủ tục đăng ký sáng sủa chế/chiến thuật hữu ích

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Ssống hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
10 1.005274 Thủ tục bảo trì hiệu lực hiện hành văn uống bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Ssinh sống hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
11 1.003661 Thủ tục ghi nhấn biến đổi về tổ chức triển khai dịch vụ đại diện tải công nghiệp/người đại diện thay mặt mua công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Ssinh hoạt hữu trí tuệ (000.00.19.G06) đôi mươi ngày Mức độ 3
12 1.003686 Thủ tục ghi dìm tổ chức các dịch vụ thay mặt đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Ssinh hoạt hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 15 ngày Mức độ 3
13 1.005282 Thủ tục ghi thừa nhận vấn đề sửa thay đổi, bổ sung cập nhật văn bản, gia hạn, hoàn thành trước thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành phù hợp đồng đưa quyền sử dụng đối tượng người dùng cài đặt công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Ssinh hoạt hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 45 ngày Mức độ 3
14 1.005275 Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
15 1.003966 Thủ tục giải quyết khiếu nài liên quan mang đến giấy tờ thủ tục xác lập quyền cài đặt công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Ssinh hoạt hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
16 1.003987 Thủ tục diệt vứt hiệu lực thực thi hiện hành văn bằng bảo hộ tải công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) 60 ngày Mức độ 3
17 1.003947 Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Ssinh sống hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
18 1.005272 Thủ tục sửa đổi, bổ sung, bóc đơn ĐK cài công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Sở hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
19 1.003933 Thủ tục tận hưởng cung cấp bạn dạng sao tư liệu thông báo tải công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Ssinh sống hữu trí tuệ (000.00.19.G06) Mức độ 3
20 1.005268 Thủ tục yêu cầu ghi nhận chuyển giao solo ĐK đối tượng người dùng thiết lập công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp


Chuyên mục: