Toán lớp 6

     

Cho bố điểm A, B, C ko trực tiếp hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC với điểm M nằm

thân B, C.

Bạn đang xem: Toán lớp 6

Bài 3.

a) Đánh lốt nhì điểm M, N. Vẽ con đường thẳng a với con đường trực tiếp xy cắt nhau trên M và số đông ko đi

qua N. Vẽ điểm A khác M trên tia My.

b) Xác định điểm s trên tuyến đường thẳng a làm sao cho S, A, N thẳng hàng. Trong ngôi trường đúng theo đường thẳng AN

tuy nhiên tuy vậy cùng với con đường thẳng a thì gồm vẽ lấy điểm s ko ? Vì sao.

Bài 4.

Vẽ 4 đường thẳng minh bạch. Đặt thương hiệu cho những giao điểm (giả dụ có).

Bài 5.

Cho cha điểm A, B, C thế nào cho B nằm trong lòng A với C. Làm chũm làm sao chỉ để đo nhì lần, mà biết được độ

nhiều năm của cả bố đoạn thẳng AB, BC, AC? Hãy nêu những biện pháp làm khác biệt.

Bài 6.

Cho đoạn trực tiếp AB dài 6cm. Trên tia AB mang điểm M thế nào cho AM = 3centimet.

a) Điểm M có nằm trong lòng A và B ko ? Vì sao ?

b) So sánh AM với BM.

c) M có là trung điểm của AB không ?

Bài 7.

Cho đoạn trực tiếp AB nhiều năm 7cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng kia.

Bài 8.

Vẽ hai đường trực tiếp xy với zt cắt nhau tại O.

Xem thêm:

Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D ở trong tia Oz làm thế nào để cho OA = OC = 3centimet, OB = 2centimet,

OD = 2centimet, OD = 2 OB.

LỜI GIẢI, HƯỚNG DẪN, ĐÁPhường SỐ:

Bài 1.

Đoạn trực tiếp AB là hình gồm hai điểm A, B cùng tất cả các điểm nằm trong lòng A, B. (H.101)

Bài 2.

Hướng dẫn:

cũng có thể vẽ nlỗi hình 102.

Bài 3.

a) Xem hình 103a.

b) Vẽ mặt đường trực tiếp AN cắt con đường thẳng a trên S (H.103b).

Bài 4. 

Hướng dẫn:

– Bốn mặt đường trực tiếp giảm nhau song một, bao gồm 6 giao điểm A, B, C, D, E, F(H.104a)

– Trong 4 con đường thẳng có hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên tuy vậy, sẽ có được 5 giao điểm A, B, C, D, E (H.104b)

– Trong 4 mặt đường trực tiếp bao gồm nhị cặp đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên, sẽ sở hữu được 4 giao điểm A, B, C, D (H.104c)

– Trong 4 đường trực tiếp gồm 3 mặt đường trực tiếp tuy nhiên tuy vậy, sẽ sở hữu 3 giao điểm A, B, C (H.104d)

– Cả 4 mặt đường trực tiếp tuy nhiên tuy vậy : Không tất cả giao điểm nào. (H.104 e).

Bài 5.

Vì B nằm giữa A cùng C đề nghị AB + BC = AC.

Cách 1: Đo độ nhiều năm của nhì đoạn trực tiếp AB, BC . Độ dài AC bởi tổng hai độ lâu năm đo được.

Cách 2 : Đo độ dài AB, AC. Độ nhiều năm BC bởi hiệu nhị độ lâu năm đo được.

Cách 3 : Đo độ nhiều năm BC, AC. Độ dài AB bởi hiệu nhì độ dài đo được.

Bài 6.

Ôn tập phần hình học (Phần B) – Các dạng Toán lớp 6


Chuyên mục: Tổng hợp