Toán lớp 5 bài giải

     

Toán lớp 5 | Giải Toán lớp 5

Toán lớp 5 là môn học hay trong chương trình học lớp 5. Với môn học này, các em học sinh sẽ được làm quen với nhiều dạng toán hay về phân số, số thập phân, các hình thường gặp trong toán học hay các dạng bài tập về thời gian. Việc giải Toán lớp 5 trong sách giáo khoa và sách bài tập giờ đây không còn là vấn đề khó khăn nữa. acsantangelo1907.com sẽ giúp bạn thực hiện việc này bằng cách cung cấp các lời giải hay bài tập Toán 5 để bạn tham khảo.

acsantangelo1907.com cùng em học Toán lớp 5 khi cung cấp lời giải hay để học tốt toán lớp 5, toán lớp 5 thi violympic, các đề thi học kì 2 lớp 5, học kì 1, bài kiểm tra 1 tiết, 15 phút môn Toán học cho các bạn học sinh lớp 5 tham khảo và thực hành. Mời các bạn tham khảo tài liệu học tốt môn Toán lớp 5 cùng lời giải hay cho các bài tập toán lớp 5 chúng tôi cung cấp dưới đây.
Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài giải

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị diện tích Ôn tập khái niệm về phân số Ôn tập tính chất cơ bản của phân số Ôn tập so sánh hai phân số Phân số thập phân Luyện tập phân số thập phân Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số Hỗn số Luyện tập chung 1 Luyện tập chung 2 Luyện tập chung 3 Ôn tập về giải toán Ôn tập và bổ sung về giải toán Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) Luyện tập chung 4 Bảng đơn vị độ dài Ôn tập: Bảng đơn vị khối lượng Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng - độ dài Đề-ca-mét vuông.

Xem thêm: Hệ Tọa Độ Trong Không Gian Lớp 12 Bài 1: Hệ Tọa Độ Trong Không Gian

Héc-tô-mét vuông Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích - Luyện tập Héc-ta Luyện tập chung trang 31, 32 Luyện tập chung trang 32 Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân Khái niệm số thập phân Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân Luyện tập số thập phân trang 38, 39 Số thập phân bằng nhau So sánh hai số thập phân Luyện tập trang 43 Luyện tập chung số thập phân trang 43 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân Luyện tập trang 45 Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân Luyện tập chung trang 47, 48, 49 Cộng hai số thập phân Luyện tập trang 50, 51 Tổng nhiều số thập phân Luyện tập trang 52 Phép trừ số thập phân Luyện tập trang 54 Luyện tập chung phép cộng trừ số thập phân trang 55 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 Luyện tập trang 58 Nhân một số thập phân với một số thập phân Luyện tập chung phép nhân Chia một số thập phân cho một số tự nhiên Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Luyện tập Chia một số thập phân cho một số thập phân - Luyện tập Luyện tập chung phép chia Tỉ số phần trăm Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập Luyện tập chung Giới thiệu máy tính bỏ túi Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm Chương 3: Hình học Hình tam giác Diện tích hình tam giác - Luyện tập Luyện tập chung Hình thang Luyện tập chung diện tích hình thang Hình tròn, đường tròn Chu vi hình tròn - Luyện tập Diện tích hình tròn - Luyện tập Luyện tập chung diện tích hình tròn, chu vi hình tròn Giới thiệu biểu đồ hình quạt Luyện tập về diện tích Luyện tập chung Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Luyện tập chung Thể tích của một hình Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối Mét khối Luyện tập Thể tích hình hộp chữ nhật Thể tích hình lập phương Luyện tập chung Luyện tập chung (tiếp theo) Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu Luyện tập chung chương 3 Luyện tập chung chương 3 (tiếp theo) Chương 4: Số đo thời gian, chuyển động đều Bảng đơn vị đo thời gian Cộng số đo thời gian Trừ số đo thời gian Giải bài tập trang 133 SGK Toán 5: Trừ số đo thời gian Luyện tập Nhân số đo thời gian với một số Chia số đo thời gian cho một số Luyện tập chung Luyện tập vận tốc Quãng đường Luyện tập quãng đường Thời gian Luyện tập thời gian Luyện tập chung Luyện tập chung (tiếp) Luyện tập chung Chương 5: Ôn tập Ôn tập về số tự nhiên Ôn tập về phân số Ôn tập về phân số (tiếp theo) Ôn tập về số thập phân Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) Ôn tập về đo độ dài và khối lượng Ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tiếp) Ôn tập về đo diện tích Ôn tập về đo thể tích Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích Ôn tập về đo Thời gian Ôn tập về phép cộng Ôn tập về phép trừ Ôn tập phép cộng và phép trừ Ôn tập phép nhân Luyện tập phép nhân Ôn tập phép chia Luyện tập phép chia Luyện tập Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian Ôn tập về tính chu vi diện tích một số hình Luyện tập về tính chu vi diện tích một số hình Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình Luyện tập tính diện tích thể tích một số hình Luyện tập chung Ôn tập về giải Toán Luyện tập Luyện tập (tiếp theo) Luyện tập (tiếp theo) Ôn tập về biểu đồ Luyện tập chung Luyện tập chung (tiếp) Luyện tập chung (tiếp) Luyện tập chung (tiếp) Luyện tập chung Luyện tập chung

Chuyên mục: Tổng hợp