Toán 7 ôn tập chương 1 đại số

     

Mục lục


Sách giải tân oán 7 Ôn tập chương thơm 1 (Câu hỏi – Bài tập) khiến cho bạn giải các bài bác tập trong sách giáo khoa toán, học tập giỏi toán 7 sẽ giúp bạn tập luyện kĩ năng suy đoán hợp lí cùng hòa hợp xúc tích, hiện ra kĩ năng áp dụng kết thức tân oán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Câu hỏi ôn tập chương thơm 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 1. Nêu bố phương pháp viết của số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ kia trên trục số.

Bạn đang xem: Toán 7 ôn tập chương 1 đại số

Lời giải

– Ba cách viết số hữu tỉ là:

*

– Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:

Chia đoạn trực tiếp đơn vị (đoạn từ bỏ điểm 0 tới điểm –1 ) thành năm phần đều bằng nhau, đem một đoạn có tác dụng đơn vị chức năng new thì đơn vị mới bởi 1 tháng 5 đơn vị chức năng cũ.

⇒ Số hữu tỉ được biểu diễn vị điểm M nằm bên cạnh trái điểm 0 với giải pháp điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị new.

*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Tân oán 7 tập 1): 2. Thế nào là số hữu tỉ dương ? Số hữu tỉ âm ?

Số hữu tỉ như thế nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm ?

Lời giải

– Số hữu tỉ to hơn 0 Call là số hữu tỉ dương

Số hữu tỉ bé dại rộng 0 Call là số hữu tỉ âm

– Số 0 ko là số hữu tỉ dương cũng ko là số hữu tỉ âm

Câu hỏi ôn tập cmùi hương 1 Đại Số (trang 46 SGK Tân oán 7 tập 1): 3. Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số hữu tỉ x được xác định thế nào ?

Lời giải

Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số hữu tỉ x, kí hiệu |x|, là khoảng cách trường đoản cú điểm x cho tới điểm 0 bên trên trục số.

Câu hỏi ôn tập chương thơm 1 Đại Số (trang 46 SGK Tân oán 7 tập 1): 4. Định nghĩa lũy vượt cùng với số mũ tự nhiên của một trong những hữu tỉ.

Lời giải

Lũy thừa bậc n của một trong những hữu tỉ x, kí hiệu xn , là tích của n quá số x (n là một số tự nhiên và thoải mái lớn hơn 1)

Câu hỏi ôn tập chương thơm 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán thù 7 tập 1): 5. Viết phương pháp :

– Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

– Chia nhì lũy thừa cùng cơ số khác 0.

– Lũy thừa của một lũy vượt.

– Lũy quá của một tích.

– Lũy thừa của một thương thơm.

Xem thêm:


Lời giải

– Nhân hai lũy vượt thuộc cơ số: xm . xn = x(m+n)

– Chia hai lũy vượt thuộc cơ số không giống 0: xm : xn = x(m-n) (x ≠ 0; m ≥ n)

– Lũy quá của một lũy thừa: (xm )n = x(m.n)

– Lũy vượt của một tích: (x.y)n = xn . yn

– Lũy thừa của một thương:

*

Câu hỏi ôn tập chương thơm 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 6. Thế nào là tỉ số của nhì số hữu tỉ ? Cho ví dụ.

Lời giải

Tmùi hương của phép phân tách số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y (y ≠ 0) Điện thoại tư vấn là tỉ số của nhì số x cùng y, kí hiệu là

*
xuất xắc x : y

Ví dụ:

*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Tân oán 7 tập 1): 7. Tỉ lệ thức là gì ? Phát biểu đặc thù cơ bạn dạng của tỉ lệ thức. Viết công thức miêu tả đặc thù của hàng tỉ số cân nhau.

Lời giải

– Tỉ lệ thức là đẳng thức của nhị tỉ số:

– Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức:

Nếu thì ad=bc

– Tính chất của dãy tỉ số bởi nhau:

*

(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

Câu hỏi ôn tập chương thơm 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 8. Thế nào là số vô tỉ ? Cho ví dụ.

Lời giải

Số vô tỉ là số được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần trả.

Ví dụ: x = 1,4142135623730950…….

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 9. Thế nào là số thực ? Trục số thực ?

Lời giải

– Số hữu tỉ và số vô tỉ được hotline thông thường là số thực.

– Các điểm trình diễn số thực đã tủ đầy trục số.

⇒ Trục số có cách gọi khác là trục số thực:

*

Câu hỏi ôn tập cmùi hương 1 Đại Số (trang 46 SGK Tân oán 7 tập 1): 10. Định nghĩa căn bậc hai của một số không âm.

Lời giải

Căn uống bậc nhì của một trong những a ko âm là số x sao để cho x2 = a

Bài 96 (trang 48 SGK Toán 7 Tập 1): Thực hiện phxay tính (bằng cách phù hợp ví như bao gồm thể)

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 97 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tính nhanh

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8

c) (-2,5 ) . (-4) . (-7,9)

*

Lời giải:

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5 = -6,37 . (0,4 . 25)

= -6,37 . 1 = -6,37

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8 = (-5,3) . (-0,125 . 8)

= -1 . (-5,3) = 5,3

c) (-2,5 ) (-4) . (-7,9) = <(-2,5) . (-4) > . (-7,9)

= 10 . (-7,9) = -79

*

Bài 98 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm y biết:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 99 (trang 49 SGK Tân oán 7 Tập 1): Tính quý hiếm biểu thức

*

Lời giải:

*

*

Bài 100 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Mẹ chúng ta Minc gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 2 triệu đ theo thể thức “gồm kì hạn 6 tháng”.

Hết thời hạn 6 mon mẹ chúng ta Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2062400đ. Tính lãi suất mỗi tháng của thể thức gửi tiết kiệm ngân sách này.

Lời giải:

Tiền lãi 6 mon là:

2062400 – 2000000 = 62400 (đ)

Tiền lãi một mon là:

62400 : 6 = 10400 (đ)

Lãi suất hàng tháng của cố thức gửi tiết kiệm này :

*

Bài 101 (trang 49 SGK Tân oán 7 Tập 1): Tìm x biết:

a) |x| = 2,5

b) |x| = -1,2


c) |x| + 0,573 = 2

*

Lời giải:

⇒ x = 2,5 hoặc x = -2,5

b) |x| = -1,2

Vì |x| > 0 phải không sống thọ x để |x| = -1,2.

c) |x| + 0,573 = 2

⇒ |x| = 2 – 0,573

⇒ |x| = 1,427

⇒ x = 1,427 hoặc x = -1,427

*

Bài 102 (trang 50 SGK Tân oán 7 Tập 1): Từ tỉ lệ thức
*
(a, b, c, d ≠ 0, a ≠ ±b; c ≠ ±d) hãy suy ra những tỉ trọng thức sau

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 103 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Theo thích hợp đồng hai tổ sản xuất phân chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được phân tách bao nhiêu nếu như tổng số lãi là 1280000 đồng?

Lời giải:

Điện thoại tư vấn số chi phí lãi mỗi tổ được chia là x, y (đồng).

Hai tổ phân tách lãi cùng nhau theo tỉ lệ 3 : 5 nghĩa là

*
.

Tổng số lãi là 12 800 000 nghĩa là x + y = 12 800 000

Theo tính chất hàng tỉ số bằng nhau ta bao gồm

*
= 1 600 000 (đồng)

x = 1 600 000 . 3 = 4 800 000(đồng)

y = 1600000 . 5 = 8 000 000(đồng)

Vậy số tiền lãi từng tổ cảm nhận là 4 800 000 đồng với 8 000 000 đồng.

Bài 104 (trang 50 SGK Tân oán 7 Tập 1): Một siêu thị bao gồm bố tnóng vải vóc lâu năm tổng số 108m. Sau Lúc buôn bán đi 1/2 tấm trước tiên, 2/3 tnóng thiết bị nhị với 3 phần tư tnóng thiết bị bố thì số mét vải sót lại nghỉ ngơi cha tnóng cân nhau. Tính chiều lâu năm mỗi tnóng vải cơ hội đầu?

Lời giải:

Gọi chiều nhiều năm 3 tấm vải vóc thứu tự là: x, y, z (m)

Theo đề bài bác ta có:

*

Theo đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau ta gồm

*

Do đó:

x=12.2=24 (m)

y=12.3=36 (m)

z=12.4=48 (m)

Vậy chiều nhiều năm tía tấm vải vóc thứu tự là 24 m; 36m; 48m

Bài 105 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Tính cực hiếm của những biểu thức sau:

*

Lời giải:

*


*


Chuyên mục: