Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và bài tập có lời giải

quý khách hàng đang coi bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem cùng mua tức thì phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (66.85 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và bài tập có lời giải

MỘT SỐ ĐỀ TOÁN TÍNH CHU VI DIỆN TÍCHĐề 1: Hình chữ nhật ABCD được chế tạo thành tự 5 hình chữ nhật bằng nhau(nlỗi hình vẽ). Tính chu vi hình chữ nhật ABCD, hiểu được diện tích S của chính nó là 432 cmét vuông.Bài giải:Theo mẫu vẽ ta thấy hình chữ nhật lớn tất cả 3 lần chiều rộng HCN nhỏ dại bởi 2 lần chiều dài HCN nhỏ:Vậy hình chữ nhật nhỏ tuổi có chiều nhiều năm vội rưỡi chiều rộngDiện tích mỗi hình chữ nhật bé dại là:4325: 5 = 864( m2)Coi chiều dài HCN bé dại là a, chiều rộng lớn HCN bé dại là b, ta tất cả a = b x 1,5Diện tích Hcông nhân bằng chiều dài nhân chiều rộng cần a x a =864(cm2)Hay 1,5 x b x b = 864 b x b =864 : 1,5 b x b =576bởi 24 x 24 = 576Suy ra chiều rộng Hcông nhân nhỏ tuổi là 24 cmChiều nhiều năm Hcông nhân bé dại là: 24 x 1,5 = 36(m)Chu vi hình chữ nhật ABCD là:(24 x 3 + 36 + 24) x 2 =264(cm)Đáp số: 264cmĐề 2: Tại vào một mảnh đất hình vuông vắn bạn ta xây một chiếc bể cũng hình vuông vắn. Diện tích phần đất sót lại là 216mét vuông. Tính cạnh của mảnh đất, biết chu vi của mảnh đất gấp 5 lần chu vi loại bể?Bài giải:Ta có thể coi là bể đặt vị trí trung tâm mảnh đất nền
Chu vi mảnh đất nền vội 5 lần chu vi chiếc bể đề xuất cạnh mảnh đất gấp 5 lần cạnh bểDiện tích mảnh đất so với diện tích S chiếc bể thì gấp5 x 5 = 25(lần)Diện tích phần đát sót lại so với diện tích loại bể thì gấp 25 – 1 = 24(lần)Diện tích cái bể là:216 : 24 = 9(m2)cạnh của bể là 3 m vị 3 x 3 = 9Cạnh của mảnh đất nền là:3 x 5 = 15(m)Đề 3: Một vườn trường hình chữ nhật bao gồm chu vi cấp 8 lần chiều rộng lớn của nó. Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m cùng sút chiều lâu năm đi 2m thì diện tích vườn cửa ngôi trường tạo thêm 144mét vuông. Tính diện tích S sân vườn trường trước khi mở rộng.Đề 4: Một hình chữ nhật có chu vi 200m. Nếu tăng một cạnh thêm 5m, đôi khi sút một cạnh đi 5m, , thì ta được một hình chữ nhật new. Biết diện tích nhị hình chữ nhật cũ và bắt đầu hơn kém nhau 175mét vuông, hãy tìm cạnh hình chữ nhật ban đầu.Đề 5: Ba lần chu vi một hình chữ nhật bởi tám lần chiều nhiều năm của nó. Nếu tăng chiều rộng lớn thêm 8m, giảm chiều nhiều năm đi 8m thì hình chữ nhật đổi mới hình vuông vắn.Tìm độ nhiều năm mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.Đề 6: Một khu vườn hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn bằnh ¼ chiều lâu năm. Hãy tính diện tích S khu vườn đó. Biết rằng nếu tăng chiều lâu năm lên 3m với sút chiều rộng lớn đi 3m thì diện tích S khu vườn vẫn hụt đi 81m2.Đề 7: Trên sân ngôi trường hình vuông vắn, bạn ta ý định xây một bệ sảnh khấu cũng hình vuông sao để cho cạnh bệ sân khcon nhộng với 1 liền sân trường trên ở vị trí chính giữa


Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự 2020 Chính Thức, Điểm Chuẩn Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự

cạnh ấy. Khoảng cách ngắn duy nhất từ bỏ cạnh bệ sảnh khấu đến kế sân ngôi trường là 17m. Diện tích phần còn sót lại của Sảnh trường là 1564m2. Hãy tính cạnh sân trường cùng cạnh bệ Sảnh khấu.Đề 8: Một mhình ảnh vườn hình vuông gồm số đo cạnh là một trong những trường đoản cú nhiên(ghi bởi đơn vị m). Số đo diện tích S là một số trong những gồm hai chữ số. Nếu đổi chổ nhị chữ số lẫn nhau thì được một vài lớn hơn số cũ 27 đơn vị. Tìm chu vi mảnh sân vườn đó.Đề 9: Một mhình ảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi là 56m; chiều rộng bằng 3/4D lâu năm. Người ta mở thêm vườn cửa về tứ phía, từng phía thêm 1m. hãy đối chiếu diện tích S phần không ngừng mở rộng và ăn mặc tích mảnh sân vườn lúc đầu.Đề 10: Cho tam giác ABC có cạnh AB = 25cm. Trên BC rước 2 điểm M: N với BM = 2/3MN; NC =1/2MN, biết đường cao MH của tam giác ABM bằng 12centimet. Hãy tìm diện tích S tam giác ABC.Đề 11: Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp rất nhiều lần chiều rộng. Nếu chế tạo chiều lâu năm 15m, chiều rộng lớn 20m thì khi ấy chiều nhiều năm cấp rưỡi chiều rộng. Tính chiều lâu năm, chiều rộng của hình chữ nhật. Đề 12: Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 280m. Nếu bớt chiều nhiều năm đi 1 tháng 5 của chính nó thì được một hình chữ nhật new tất cả chu vi là 248m. Tính kích cỡ hình chữ nhật ban đầu.Đề 13: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB rước điểm M làm sao cho AM = 1/2MB, trên cạnh AC rước điểm N làm thế nào cho AN = 1/3 NC. Hai tia BN cùng CM cắt nhau trên điểm O.a) So sánh diện tích S hai tam giác OBC và ABC.b) So sánh độ dài các đoạn thẳng BO cùng ON.Đề 14:Cho tam giác ABC, M là điểm tại chính giữa BC, N là vấn đề ở chính giữa AC. AM và BN Cắt nhau tại O.a) So sánh diện tích nhị tam giác AON và BOMb) Cho biết AM = 15cm, hãy tính độ nhiều năm những đoạn thẳng AO cùng OM.Đề 15: Một mhình họa vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm vội 3 lần chiều rộng lớn. Nếu giảm
sút chiều rộng lớn đi 2m để cấp dưỡng chiều nhiều năm, thì dịp kia chiều dài đang vội vàng 4 lần chiều rộng lớn. Tính diện tích S thuở đầu của mhình ảnh ườn.
Xem thêm: Tin Tức, Đọc Báo, Tin Nhanh

*
Thực trạng cùng một số trong những chiến thuật nhằm mục tiêu hoàn thành công tác kế toán thù tính Ngân sách và so với Chi tiêu sống công ty chúng tôi May Thăng Long 66 649 0

Chuyên mục: Tổng hợp