Tính chất của kim loại

Klặng một số loại có những đặc điểm đồ gia dụng lý và hóa học gì và lại được ứng dụng tương đối nhiều trong thực tiễn trường đoản cú phần nhiều đồ gia dụng bé dại như dòng kim tuyệt lớn tự động bay, tàu ngầm,...

Bạn đang xem: Tính chất của kim loại


Chúng ta hãy thuộc tìm hiểu rất nhiều tính chất chất hóa học của Klặng loại trong nội dung bài viết này. Qua kia góp các em nắm vững hầu hết kỹ năng và kiến thức nền tảng thiệt xuất sắc để ôn cùng thi bậc THPT trong tương lai.

* Tính Hóa chất của kyên loại:

Tác dụng cùng với OxiTác dụng với phi kim khácTác dụng với AxitTác dụng cùng với Muối

Chi máu các phương trình phản ứng, ví dụ và bài bác tập bọn họ cùng mày mò bên dưới đây;

*

I. Tính Hóa chất của kim loại

1. Tác dụng với oxi

- Kim nhiều loại (trừ Au, Ag, Pt) tác dụng với oxi chế tác oxit kim loại.

 PTPƯ: Kyên các loại + O2 → Oxit kim loại

2Mg + O2 → 2MgO

2Al + 3O2 → 2Al2O3

3sắt + 2O2 → Fe3O4

2. Tác dụng cùng với phi kim khác

+ Tác dụng cùng với Cl2: tạo nên muối hạt clorua (sắt kẽm kim loại gồm hóa trị cao nhất)

 PTPƯ: Kyên nhiều loại + Cl2 → Muối

Cu + Cl2 → CuCl2

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2sắt + 3Cl2 → 2FeCl3

- Nếu Fe dư: Fedư + FeCl3 → FeCl2

+ Tác dụng với giữ huỳnh: khi làm cho nóng chế tác muối bột sunfua (trừ Hg xẩy ra ngơi nghỉ ánh sáng thường)

Cu + S

*
 CuS

sắt + S 

*
FeS

Hg + S → HgS

- Lưu ý: Tbỏ ngân hơi độc, tránh việc tiếp xúc thẳng cùng với tbỏ ngân.

3. Tác dụng cùng với Axit

+ Với dụng dịch axit HCl, H2SO4 loãng

  PTPƯ: Kyên nhiều loại + Axit(dd loãng) → Muối + H2↑

Fe + HCl → FeCl2 + H2↑

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2↑

+ Với axit H2SO4 đặc

2Ag + H2SO4 sệt, nóng→ Ag2SO4 + SO2↑ + 2H2O

2Al + 6H2SO4 quánh, lạnh → Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

4. Tác dụng với hỗn hợp muối

- Kyên loại dũng mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu hèn rộng ra khỏi muối bột, chế tạo ra thành muối mới và kim loại bắt đầu.

 PTPƯ: Klặng các loại + Muối → Muối(mới) + Kyên ổn loại↓(mới)

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Nhận xét: Cu hoạt động chất hóa học bạo dạn hơn Ag

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Nhận xét: Fe vận động hóa học khỏe mạnh rộng Cu

Dãy điện hoá kyên loại:

K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > sắt > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

Cách nhớ: Khi Nào Cần Mua Áo Záp Sắt Nhìn Sang Phải Hỏi Cửa Hàng Á Pi Âu

II. những bài tập về đặc điểm hóa học của Klặng loại

các bài luyện tập 4 trang 51 sgk hóa 9: Dựa vào tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại, hãy viết những phương trình chất hóa học màn biểu diễn các đưa hóa sau đây:

 

*
*
*
;

 

*
*

* Lời giải bài xích tập 4 trang 51 sgk hóa 9:

- Các phương trình bội nghịch ứng:

1) Mg + Cl2 → MgCl2

2) 2Mg + O2 → 2MgO

3) Mg + H2SO4,loãng → MgSO4 + H2↑

4) Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag↓

5) Mg + S → MgS

bài tập 6 trang 51 sgk hóa 9: Ngâm một lá kẽm vào 20g hỗn hợp muối hạt đồng sunfat 10% cho tới lúc bội phản ứng dứt. Tính trọng lượng kẽm sẽ phản ứng với dung dịch trên với nồng độ tỷ lệ của dung dịch sau bội phản ứng.

* Lời giải bài bác tập 6 trang 51 sgk hóa 9:

- Ta có: C% = (mct / mdd). 100%

⇒ mCuSO4 = (C%.mdd)/100 = (đôi mươi.10)/100 = 2 (g).

nCuSO4 = m/M = 2/160 = 0,0125 (mol)

 Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

 1mol 1 mol 1mol 1 mol

 ? 0,0125 mol ?

- Theo PTPƯ ta có: nZn = nCuSO4 = 0,0125 (mol).

⇒ mZn = 0,0125. 65 = 0,8125 (g).

nZnSO4 = 0,0125 (mol)

⇒ mZnSO4 = 0,0125. 161 = 2,0125 (g)

- Theo PTPƯ nCu = nCuSO4 = 0,0125 (mol) ⇒ mCu= 64. 0,0125 = 0,8 (g).

⇒ mdd sau phản ứng = mZn + mCuSO4 - mCu = 0,8125 + 20 – 0,8 = 20,0125 (g)

⇒ C%ZnSO4 = (mct / mdd). 100% = (2,0125/20,0125). 100% = 10,056%

⇒ Kết luận: mZn = 0,8125 (g); C%ZnSO4 = 10,056%

bài tập 7 trang 51 sgk hóa 9: Ngâm một lá đồng trong đôi mươi ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng cần yếu chảy thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, có tác dụng khô với cân thì thấy trọng lượng lá đồng tạo thêm 1,52 g. Hãy xác minh nổng độ mol của hỗn hợp bạc nitrat đang sử dụng (giả thiết cục bộ lượng bạc giải pđợi bám không còn vào lá đồng).

* Lời giải bài xích tập 7 trang 51 sgk hóa 9:

- Ta có PTPƯ:

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

- Theo PTPƯ: Thì 1 mol Cu phản ứng vừa đủ với AgNO3 sẽ tạo nên 2 mol Ag

⇒ Kăn năn lượng khớp ứng (do bạc bám vào, đồng tan ra) tăng là: 108.2 - 64 = 152g.

- Theo bài bác, trọng lượng tăng 1,52g ⇒ nCu pư = 1,52/152 = 0,01 (mol).

- Theo PTPƯ nAgNO3 = 2.nCu = 2. 0,01 = 0,02 mol

⇒ Nồng độ dung dịch AgNO3: CM AgNO3 = n/V = 0,02/0,02 = 1(M).

Bài tập 6 trang 58 sgk hóa 9: Để xác minh Xác Suất trọng lượng của các thành phần hỗn hợp A bao gồm nhôm cùng magie, tín đồ ta tiến hành nhì phân tích sau:

– Thí nghiệm 1: Cho m gam tất cả hổn hợp A tính năng cùng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1568ml khí làm việc ĐK tiêu chuẩn.

– Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A công dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư thì sau làm phản ứng thấy sót lại 0,6g chất rắn.

Tính xác suất khối lượng của từng hóa học trong hỗn hợp A.

* Lời giải bài xích tập 6 trang 58 sgk hóa 9:

- Tại thể nghiệm 2: Do NaOH dư đề xuất Al sẽ công dụng hết cùng với NaOH, còn Mg ko phản nghịch ứng cần khối lượng hóa học rắn còn sót lại là Mg, mMg = 0,6g.

⇒ nMg = 0,6/24 = 0,025 mol

Ta hotline số mol của Al là x(tức nAl = x); PTPƯ

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑ ( 1)

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑ (2)

- Theo PTPƯ (2) nH2 = nMg = 0,025 mol

- Theo PTPƯ (1) nH2 = (3/2). nAl = (3/2). x mol

⇒ Tổng số mol H2 là nH2 = 0,025 + 3x/2 mol (∗)

- Theo đề bài ta có: VH2 = 1568ml = 1,568 (l).

⇒ nH2 = 1,568/22,4 = 0,07 mol (∗∗)

- Từ (∗) cùng (∗∗) ⇒ 0,025 + 3x/2 = 0,07

- Giải ra ta bao gồm : x = 0,03 mol ⇒ mAl = 0,03 x 27 = 0,81g

⇒ mhỗn hợp A = 0,81 + 0,6 = 1,41 g

⇒ % mAl = (0,81 x 100%)/1,41 = 57,45%

⇒ % mMg = 100% - 57,45% = 42,55%.

Xem thêm: Công Thức Tính Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Đều, Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Là Gì

những bài tập 5 trang 60 sgk hóa 9: Ngâm bột Fe dư trong 10ml hỗn hợp đồng sunfat 1M. Sau khi phản bội ứng chấm dứt, lọc được chất rắn A cùng dung dịch B.

a) Cho A chức năng với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng hóa học rắn sót lại sau làm phản ứng.

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M toàn vẹn để kết tủa hoàn toàn hỗn hợp B.

* Lời giải bài tập 5 trang 60 sgk hóa 9: 

a) Ta tất cả PTPƯ: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu (1)

Do sắt dư, nên chất rắn A tất cả sắt dư cùng đồng, dung dịch B là FeSO4.

- Theo bài ra: nCuSO4 = CM .V = 1. 0,01 = 0,01 (mol)

- Theo PTPƯ: nCu = nCuSO4 = 0,01 mol

- Khi cho A công dụng cùng với hỗn hợp HCl chỉ tất cả Fe phản nghịch ứng (Cu ko phản ứng) yêu cầu ta tất cả PTPƯ sau:

sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

- Khối lượng hóa học rắn còn lại sau bội phản ứng cùng với HCl chỉ gồm Cu

⇒ mCu = 0,01 x 64 = 0,64g.

b) Dung dịch B chỉ tất cả FeSO4:

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4 (3)

Theo PTPƯ (1) thì nFeSO4 = nCuSO4 = 0,01 mol

Theo PTPƯ (3) thì nNaOH = 2.nFeSO4 = 2.0,01 = 0,02 mol

⇒ VNaOH = n/CM = 0,02/1 = 0,02 lkhông nhiều.

Bài 6 trang 69 sgk hóa 9: Ngâm một lá Fe tất cả khối lượng 2,5 gam trong 25 ml hỗn hợp CuSO4 15% bao gồm trọng lượng riêng là một trong,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, tín đồ ta lấy lá Fe ra khỏi hỗn hợp, rửa vơi, có tác dụng thô thì cân nặng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương thơm trình hoá học.

b) Tính mật độ phần trăm của các hóa học vào dung dịch sau phản nghịch ứng.

* Lời giải bài bác 6 trang 69 sgk hóa 9:

a) Phương trình hoá học:

 sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

b) Theo PTPƯ cứ đọng 1 mol sắt bội nghịch ứng sinh sản thành 1 mol Cu thì trọng lượng tkhô giòn sắt tạo thêm là : 64 – 56 = 8 (g)

- Điện thoại tư vấn số mol sắt tsi mê gia làm phản ứng là x

- Theo bài bác ra số gam tăng thêm sau khi lấy lá thnghiền ra là: 2,58 – 2,5 = 0,08 (g)

⇒ x = (0,08.1)/8 = 0,01 (mol).

⇒ nFeSO4 = 0,01 mol ⇒ mFeSO4 = 0,01.152 = 1,52 (g).

⇒ mdd CuSO4 = D . V = 1,12.25 = 28 (g).

⇒ mCuSO4 = mdd.C% = 28.(15/100) = 4,2 (g)

⇒ nCuSO4 = 4,2/160 = 0,02625 (mol)

⇒ CuSO4 dư với nCuSO4 dư = 0,02625 – 0,01 = 0,01625 (mol)

- Chất sau bội phản ứng là: FeSO4 cùng CuSO4 dư

⇒ mCuSO4 dư = 0,01625.160 = 2,6 (g).

⇒ mdd sau pư = 28 +2,5 – 2,58 = 27,92 (g).

⇒ C% FeSO4 = (1,52/27,92). 100 = 5,4441 (%)

⇒ C% CuSO4 dư = (2,6/27,92). 100 = 9,3123 (%)

Bài tập 7 trang 69 sgk hóa 9: Cho 0,83g các thành phần hỗn hợp bao gồm nhôm với sắt công dụng cùng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau làm phản ứng chiếm được 0,56 lít khí ở đktc.

a) Viết những phương thơm trình chất hóa học.

b) Tính nhân tố Tỷ Lệ theo khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại vào hỗn hợp ban sơ.

* Lời giải bài tập 7 trang 69 sgk hóa 9: 

a) PTPƯ:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑ (1)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ (2)

b) Khí thu được là Hyđro, theo bài xích ra ta có:

 nH2 = 0,56 /22,4 = 0,025 mol.

Xem thêm: Trường Đại Học Xa Hoi Nhan Van Tphcm, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

 điện thoại tư vấn số mol của Al và sắt theo thứ tự là x cùng y

Theo PTPƯ (1) thì nH2 = (3/2). nAl = (3/2). x mol

Theo PTPƯ (2) nH2 = nFe = y mol

vì thế ta có: nH2 = 

*
= 0,025 mol. (*)

Theo bài ra, ta có: mhh = 27x + 56y = 0,83. (**)

Giải hệ phương trình (*) và (**) ta được: x =0,01; y= 0,01

⇒ mAl = 0,01 x 27 = 0,27g

⇒ mFe = 0,01 x 56 = 0,56g

Vậy %mAl = 0,27/0,83 x 100% = 32,53% ⇒ %mFe = 67,47%

những bài tập 1: Cho 5,60 gam Fe tác dụng cùng với hỗn hợp HCl hoàn toản thu được hỗn hợp X. Cho dung dịch X tác dụng với hỗn hợp AgNO3 thì chiếm được m gam kết tủa. Biết các bội phản ứng là hoàn toàn, quý giá của m là

* Hướng dẫn giải: Ta tất cả PTPƯ

Fe+ 2HCl → FeCl2 + H2↑

FeCl2 + 3AgNO3 → 2AgCl + Ag↓ + Fe(NO3)3

Theo bài xích có: nFe = m/M =5,6/56=0,1 (mol)

Theo PTPƯ ⇒ nAg = nFe = 0,1 mol; nAgCl = 2nFe = 2.0,1=0,2 (mol)

⇒ m↓ = mAg + mAgCl = 0,1.108 + 0,2.143,5 = 39,5 (g)

các bài luyện tập 2: Cho 8 gam tất cả hổn hợp X có Mg cùng Cu công dụng cùng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư. Đến lúc ngừng bội nghịch ứng nhận được 4,48 lít khí H (đktc). Phần trăm khối lượng của Mg trong X là:

* Hướng dẫn giải: Chỉ tất cả Mg phản bội ứng cùng với H2SO4 (loãng)

Mg+ H2SO4 → MgSO4 + H2↑

Theo PTPƯ ta có: nMg = nH2 = 4,48/22,4=0,2 (mol)

⇒ mMg = 0,2.24=4,8

⇒ %Mg = (4,8/8).100%=60%

Hy vọng với phần ôn tập về đặc điểm chất hóa học của sắt kẽm kim loại, sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ cùng với các ví dụ và bài bác tập vận dụng ở trên bổ ích cùng với chúng ta. Mọi vướng mắc chúng ta hãy vướng lại bình luận dưới nội dung bài viết và để được cung ứng, chúc các bạn học hành tốt.


Chuyên mục: Giáo dục