Tìm số tự nhiên có số nghìn là 20

     
Excel cho acsantangelo1907.com 365Excel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2013Excel 2010Excel 2007Excel Starter 2010Thêm...Ít hơn

Trong Excel, bạn có thể định dạng số trong ô cho những dữ liệu như tiền tệ, tỷ lệ phần trăm, số thập phân, ngày tháng, số điện thoại hoặc số an sinh xã hội.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên có số nghìn là 20


*


*

Chọn một ô hoặc phạm vi ô.

Trên tab Trang đầu, chọn Số từ menu thả xuống.

*
Hoặc, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau:

Nhấn CTRL + 1 và chọn số.

Bấm chuột phải vào ô hoặc phạm vi ô, chọn Định dạng ô…, rồi chọn Số.

Chọn công cụ khởi động hộp thoại

*
bên cạnh số
*
rồi chọn số.

Chọn định dạng bạn muốn.

Định dạng số

Để xem mọi định dạng số sẵn dùng, hãy bấm vào Công cụ khởi động hộp thoại bên cạnh Số trên tab Trang đầu trong nhóm Số.

*

Định dạng

Mô tả

Chung

Định dạng số mặc định mà Excel áp dụng khi bạn nhập một con số. Trong hầu hết các trường hợp, các số được định dạng bằng định dạng Chung sẽ được hiển thị đúng theo cách bạn nhập chúng. Tuy nhiên, nếu ô không đủ rộng để hiển thị toàn bộ số đó, thì định dạng Chung sẽ làm tròn các số thập phân. Định dạng số Chung cũng dùng ký hiệu khoa học (hàm mũ) đối với các số có giá trị lớn (12 chữ số trở lên).

Số

Được dùng để hiển thị các số nói chung. Bạn có thể chỉ rõ số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn sử dụng, việc bạn có muốn dùng dầu tách hàng nghìn hay không và cách bạn muốn hiển thị số âm.

Tiền tệ

Được dùng cho các giá trị tiền tệ nói chung và hiển thị biểu tượng tiền tệ mặc định với các số. Bạn có thể chỉ rõ số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn sử dụng, việc bạn có muốn dùng dầu tách hàng nghìn hay không và cách bạn muốn hiển thị số âm.

Kế toán

Cũng được dùng cho các giá trị tiền tệ nhưng nó căn chỉnh các biểu tượng tiền tệ và các dấu thập phân của các số trong một cột.

Ngày

Hiển thị số sê-ri ngày và giờ dưới dạng giá trị ngày theo kiểu và bản địa (địa điểm) mà bạn chỉ định. Những định dạng ngày bắt đầu bằng dấu sao (*) sẽ đáp ứng với những thay đổi trong thiết đặt ngày và thời gian khu vực được xác định trong Panel Điều khiển. Những định dạng không có dấu sao sẽ không bị ảnh hưởng bởi thiết đặt trong Panel Điều khiển.

Thời gian

Hiển thị số sê-ri ngày và giờ dưới dạng giá trị thời gian theo kiểu và bản địa (địa điểm) mà bạn chỉ định. Những định dạng thời gian bắt đầu bằng dấu sao (*) sẽ đáp ứng với những thay đổi trong thiết đặt ngày và thời gian khu vực được xác định trong Panel Điều khiển. Những định dạng không có dấu sao sẽ không bị ảnh hưởng bởi thiết đặt trong Panel Điều khiển.

Phần trăm

Nhân giá trị ô với 100 và hiển thị kết quả với biểu tượng phần trăm (%). Bạn có thể chỉ định số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn sử dụng.

Phân số

Hiển thị số dưới dạng phân số, theo kiểu phân số mà bạn chỉ định.

Khoa học

Hiển thị số dưới dạng hàm mũ, thay một phần của số đó bằng E+n, trong đó E (viết tắt của Exponent) sẽ nhân số đứng trước nó với 10 mũ n. Ví dụ, một định dạng Khoa học gồm 2 chữ số thập phân sẽ hiển thị 12345678901 thành 1,23E+10, nghĩa là 1,23 nhân với 10 mũ 10. Bạn có thể chỉ định số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn sử dụng.

Xem thêm: Hcmute - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm

Văn bản

Coi nội dung ô là văn bản và hiển thị nội dung chính xác như khi bạn nhập vào, ngay cả khi bạn nhập số.

Đặc biệt

Hiển thị số dưới dạng mã bưu chính (mã ZIP), số điện thoại hoặc số An sinh Xã hội.

Tùy chỉnh

Cho phép bạn sửa đổi một bản sao của một mã định dạng số hiện có. Dùng định dạng này để tạo một định dạng số tùy chỉnh được thêm vào danh sách các mã định dạng số. Bạn có thể thêm từ 200 đến 250 định dạng số tùy chỉnh, tùy theo phiên bản ngôn ngữ của Excel được cài đặt trên máy tính. Để biết thêm thông tin về định dạng tùy chỉnh, hãy xem mục Tạo hoặc xóa định dạng số tùy chỉnh.


Bạn có thể áp dụng các định dạng khác nhau cho các số để thay đổi cách chúng xuất hiện. Chỉ các định dạng thay đổi cách hiển thị các số và không ảnh hưởng đến các giá trị. Ví dụ, nếu bạn muốn một số để hiển thị dưới dạng tiền tệ, bạn có thể bấm vào ô có giá trị số > tiền tệ.

*

Áp dụng định dạng số chỉ những thay đổi cách hiển thị số lượng và không ảnh hưởng đến các giá trị ô được dùng để thực hiện các phép tính. Bạn có thể thấy giá trị thực tế trong thanh công thức.

*

Dưới đây là danh sách các định dạng số sẵn có và cách bạn có thể sử dụng chúng trong Excel dành cho web:

Định dạng số

Mô tả

Chung

Định dạng số mặc định. Nếu ô không đủ rộng để hiển thị toàn bộ số, định dạng này sẽ làm tròn số. Ví dụ, 25,76 Hiển thị là 26.

Ngoài ra, nếu số là 12 chữ số trở lên, định dạng chung sẽ hiển thị giá trị với ký hiệu khoa học (hàm mũ).

*

Number

Hoạt động rất giống với định dạng chung nhưng thay đổi cách nó hiển thị số với dấu tách đặt thập phân và số âm. Dưới đây là một số ví dụ về cách cả hai định dạng hiển thị số:

*

Tiền

Hiển thị ký hiệu tiền tệ có số. Bạn có thể chỉ định số vị trí thập phân với tăng thập phân hoặc giảm thập phân.

Kế toán

Cũng được dùng cho các giá trị tiền tệ, nhưng căn chỉnh các biểu tượng tiền tệ và các dấu thập phân của các số trong một cột.

Ngày dạng Ngắn

Hiển thị ngày trong định dạng này:

*

Ngày dạng Dài

Hiển thị tháng, ngày và năm ở định dạng này:

*

Thời gian

Hiển thị số sê-ri ngày và thời gian là các giá trị thời gian.

Phần trăm

Nhân giá trị ô với 100 và hiển thị kết quả với biểu tượng phần trăm (%).

Sử dụng tăng thập phân hoặc giảm thập phân để xác định số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn.

Phân số

Hiển thị số dưới dạng phân số. Ví dụ, 0,5 sẽ hiển thị dưới dạng 1/2.

Khoa học

Hiển thị số trong ký hiệu hàm mũ, thay thế một phần của số với E +n, trong đó e (exponent) nhân số trước 10 đến Power n. Ví dụ, một định dạng Khoa học gồm 2 chữ số thập phân sẽ hiển thị 12345678901 thành 1,23E+10, nghĩa là 1,23 nhân với 10 mũ 10. Để chỉ định số vị trí thập phân mà bạn muốn sử dụng, hãy áp dụng tăng thập phân hoặc giảm thậpphân.

Văn bản

Xử lý giá trị ô dưới dạng văn bản và hiển thị chính xác như bạn nhập, ngay cả khi bạn nhập số. Tìm hiểu thêm về định dạng số dưới dạng văn bản.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.


Chuyên mục: Tổng hợp