Tìm x để biểu thức a có giá trị nguyên

- Chọn bài bác -Đề kiểm tra 45 phút ít Toán 8 Cmùi hương 2 Đại số (Đề 1)Đề đánh giá 45 phút Toán thù 8 Chương 2 Đại số (Đề 2)Đề đánh giá 45 phút ít Toán 8 Chương 2 Đại số (Đề 3)Đề kiểm tra 45 phút ít Tân oán 8 Chương thơm 2 Đại số (Đề 4)Đề kiểm soát 45 phút Tân oán 8 Chương thơm 2 Đại số (Đề 5)

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1: (3 điểm) Rút ít gọn biểu thức:

*

Bài 2: ( 2 điểm) Cho biểu thức:

*

a) Tìm điều kiện khẳng định của biểu thức P.

Bạn đang xem: Tìm x để biểu thức a có giá trị nguyên

b) Tìm các quý hiếm của x để P. dấn quý hiếm bởi 0.

Xem thêm: Khu Vực Chính Của Bàn Phím Gồm Những Hàng Phím Nào, Khu Vực Chính Bàn Phím Có:

Bài 3: (2 điểm) Chứng minc rằng:

*

Bài 4: (2 điểm) Cho biểu thức:

*

a) Rút ít gọn biểu thức A.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Việt Lớp 3 Môn Tiếng Việt, 15 Đề Ôn Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 3

b) Tìm x ∈ Z làm sao cho A luôn luôn nhấn quý hiếm nguyên

Bài 5: (1 điểm) Tìm quý giá lớn nhất của phân thức

*

Đáp án với Hướng dẫn giải

Bài 1

a) Điều khiếu nại : x ≠ 0 cùng x ≠ 1.

*

b)Điều khiếu nại : x ≠ -1 cùng x ≠ 2

*

Bài 2

a) P xác minh khi x3 – 4x ≠ 0

Ta có: x3 – 4x = x(x2 – 4)= x(x – 2)(x + 2) ≠ 0

⇒ x ≠ 0 với x ≠ 2 và x ≠ -2

b)P = 0 Khi x ≠ 0 với x ≠ ± 2 với x4 – 4x3 – 4x2 = 0

Ta có: x4 – 4x3 – 4x2 = x2(x2 – 4x + 4) = x2(x – 2)2 = 0

⇒ x = 0 hoặc x = 2

Vậy không tồn tại quý hiếm nào của x để P.. = 0


Bài 3

Biến thay đổi vế trái ( VT), ta có:

*

Bài 4

Điều kiện: x ≠ 0; x ≠ 1 cùng x ≠ 3

*

b) A ∈ Z Khi x – 1 là ước của 3, cùng với x ∈ Z, x ≠ 0; x ≠ 1; x ≠ 3

⇒ x – 1 = ±1; x – 1 = ±3

Với x ∈ Z, x ≠ 0; x ≠ 1; x ≠ 3 ⇒ x = 2; x = 4; x = -2

Bài 5: (1 điểm)

*


*

Bài giải này còn có hữu ích cùng với chúng ta không?

Bấm vào một trong những ngôi sao sáng để tấn công giá!


Gửi đánh giá

Đánh giá bán mức độ vừa phải / 5. Số lượt tấn công giá:


Bài trước
- Chọn bài bác -Đề bình chọn 45 phút ít Toán 8 Chương 2 Đại số (Đề 1)Đề chất vấn 45 phút ít Toán thù 8 Cmùi hương 2 Đại số (Đề 2)Đề khám nghiệm 45 phút ít Tân oán 8 Chương 2 Đại số (Đề 3)Đề bình chọn 45 phút Toán 8 Chương thơm 2 Đại số (Đề 4)Đề khám nghiệm 45 phút ít Toán 8 Chương 2 Đại số (Đề 5)
Bài tiếp
Bình luận

Điều phía bài viết


Đề bình chọn 15 phút ít Tân oán 8 Chương 2 Đại Số (Đề 1)
Đề kiểm soát 45 phút ít Tân oán 8 Cmùi hương 2 Đại số (Đề 4)
© 20trăng tròn Học Online Cùng acsantangelo1907.com
Cung cung cấp vì WordPress / Giao diện kiến thiết vày acsantangelo1907.com

Chuyên mục: Tổng hợp