Tiểu khu tiếng anh là gì

     
Sự đa dạng mẫu mã của giờ đồng hồ România được nói sinh hoạt Moldova là tiểu vùng Moldaacsantangelo1907.coman, cũng khá được nói sống phía phía đông bắc Romania.

Bạn đang xem: Tiểu khu tiếng anh là gì


The variety of Romanian spoken in Moldova is the Moldaacsantangelo1907.coman subdialect, which is also spoken in northeastern Romania.
Giống dê này được rước thương hiệu từ bỏ vùng núi Adamello, 1 phần của tè vùng Adamello-Presanella trực thuộc dãy núi Rhaetian Alps.
It takes its name from the massif of the Adamello, part of the Adamello-Presanella subsection of the Rhaetian Alps.
Đối với Israel, Tiglath-Pileser III tuyên ba ông đang trục xuất 80% số lượng dân sinh của tiểu vùng hạ lưu giữ Galilee, khoảng chừng 13.5đôi mươi bạn.
With regard khổng lồ Israel, Tiglath-Pileser III claims he deported 80% of the population of Lower Galilee, some 13,520 people.
Tại tè vùng Emilia, không tính trừ Piacenza là tác động nặng nề nề trường đoản cú siêu thị nhà hàng của Lombardia, tín đồ ta ít ăn cơm rộng.
In the Emilia subregion, except Piacenza which is heaacsantangelo1907.comly influenced by the cuisines of Lombardy, rice is eaten khổng lồ a lesser extent.
Mỗi năm, tất cả hàng trăm vụ tấn công chết người ở tiểu vùng Sahara châu Phi vị phần đa nhỏ cá sấu sông Nile.
Mỹ Latinh có thể được tạo thành một vài ba tè vùng dựa trên các yếu tố địa lý, bao gồm trị, nhân khẩu và văn hóa.
Latin America can be subdiacsantangelo1907.comded inkhổng lồ several subregions based on geography, politics, demographics và culture.
Kể từ thời điểm tháng 4 năm 1997, Adjamagbo-Johnson là vấn đề phối hận acsantangelo1907.comên của văn uống phòng tiểu vùng Tây Phi của WiLDAF (Luật cùng Phát triển nghỉ ngơi Châu Phi).
Since April 1997, Adjamagbo-Johnson has been the co-ordinator of the West Africa sub-regional office of WiLDAF (Law and Development in Africa).

Xem thêm: (08) Lý Do Vì Sao Phải Tiết Kiệm ? 5 Cách Tiết Kiệm Điện Năng Vì Sao Phải


Malabon là một phần của một tiểu vùng của Metro Manila thường được call là CAMAVANA, CAMAVANA tất cả gồm những đô thị Calooncan, Malabon, Navotas cùng Valenzuela.
Malabon is part of the sub-region of Metro Manila informally called CAMANAVA, which consists of CAloocan, MAlabon, NAvotas, & VAlenzuela cities.
DO ĐÓ, Tính từ lúc năm trước đó sửa đổi (triển khai vào thời điểm năm 2015), các tiểu vùng Bồ Đào Nha có một sự liên quan của luật pháp cùng hành thiết yếu.
Therefore, since the 2013 reacsantangelo1907.comsion (enforced in 2015), the Portuguese subregions have a statutory & administrative relevance.
Các quần thể tại các nước châu Á khác đã thiên cư nhiều hơn thế, trú đông sống tè vùng Sahara châu Phi, Ấn Độ cùng Khu vực Đông Nam Á.
Other Asian populations are more migratory, wintering in sub-Saharan Africa, India và southeast Asia.
Mẹ cô, Santa To-kem với cha cô, Patrichồng To-kem, mọi truy tra cứu di tích của mình đến thị trấn Pader, trong tè vùng Acholi của miền Bắc Ugandomain authority.
Her mother, Santa To-kem & her father Patriông xã To-kem, both traced their heritage to Pader District, in the Acholi sub-region of the Northern Region of Uganda.
Vùng hướng đông bắc là một vào 3 đái vùng địa lý tự nhiên và thoải mái của Bắc Bộ toàn quốc (2 tiểu vùng cơ là Vùng tây-bắc với Đồng bởi sông Hồng).
The northeast is one of three sub-regions of northern acsantangelo1907.cometnam (The 2 other sub-regions are the Northwest và the Red River Delta).
Giống lợn này được nuôi dưỡng đa phần ngơi nghỉ những tỉnh Ogliastra cùng Nuoro, cơ mà cũng có mặt làm acsantangelo1907.comệc Medio Campidano và Sassari với vào đái vùng Sarrabus-Gerrei.
It is raised mainly in the proacsantangelo1907.comnces of Ogliastra & Nuoro, but is also present in those of Medio Campidano and Sassari & in the Sarrabus-Gerrei sub-region.

Chuyên mục: