Tiếng anh lớp 8 unit 1 my friends

     
*
Getting started - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8

Describe these groups of friends và their favorite activities. (Hãy miêu tả các nhóm chúng ta và những vận động mà người ta yêu quý.)
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 1 my friends

*
Listen and read - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8

Practice the dialogue with a partner.


*
Speak - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 8

Read the dialogue


*
Listen - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 8

Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box. How bởi vì you vày Nice lớn meet you It’s a pleasure lớn meet you I’d like you lớn meet come and meet


*
Read - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8

Choose the best answer and write. (Hãy chọn với viết câu vấn đáp đúng nhất)
Xem thêm: Các Phương Pháp Chứng Minh Bất Đẳng Thức Lớp 10, 12 Phương Pháp Chứng Minh Bất Đẳng Thức

*
Write - Unit 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 8

Read the information about Tam. (Hãy đọc lên tiếng viết về Tâm.)


*
Language focus - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 8

4. Complete the dialogues. Use (not) adjective sầu + enough. (Hoàn thành đối thoại, cần sử dụng (not) adjective sầu + enough.)


*
*

*

Liên hệ | Chính sách

Đăng cam kết nhằm nhấn lời giải giỏi với tư liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaituyệt.com gửi các thông báo mang đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tư liệu miễn phí tổn.


Chuyên mục: Tổng hợp