Tiếng anh lớp 8 unit 1 my friends

     
*
Getting started - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8

Describe these groups of friends and their favorite activities. (Hãy mô tả các nhóm bạn và các hoạt động mà họ yêu thích.)
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 1 my friends

*
Listen and read - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8

Practice the dialogue with a partner.


*
Speak - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 8

Read the dialogue


*
Listen - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 8

Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box. How do you do Nice to meet you It’s a pleasure to meet you I’d like you to meet come and meet


*
Read - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8

Choose the best answer and write. (Hãy chọn và viết câu trả lời đúng nhất)
Xem thêm: Các Phương Pháp Chứng Minh Bất Đẳng Thức Lớp 10, 12 Phương Pháp Chứng Minh Bất Đẳng Thức

*
Write - Unit 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 8

Read the information about Tam. (Hãy đọc thông tin viết về Tâm.)


*
Language focus - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 8

4. Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough. (Hoàn thành hội thoại, dùng (not) adjective + enough.)


*
*

*

Liên hệ | Chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép acsantangelo1907.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.


Chuyên mục: Tổng hợp