Writing (Trang 54 Sgk Tiếng Anh 10 Mới)

     

Phần writing giới thiệu phương pháp sắp xếp ý và viết một đoạn vnạp năng lượng chủ đề Conservation (Sự bảo tồn). Bài viết sau đây cung ứng những từ bỏ vựng cùng cấu tạo phải để ý cũng tương tự trả lời biện pháp giải bài xích tập trong sách giáo khoa giúp bạn học vào vấn đề tiếp thu kiến thức giờ đồng hồ Anh trên lớp tương tự như trong những bài đánh giá.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A letter of invitation (Tlỗi mời)

Task 1. Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable half in B. (Viết thành câu bằng phương pháp ghxay nửa câu đầu ngơi nghỉ A cùng với phần nửa câu phù hợp nhất nghỉ ngơi B.)

1. c : Let’s try the cake I have just made. (Hãy cùng demo cái bánh nhưng mà tôi vừa làm làm sao.)2. f/h : Why don’t you join us in this trip? (Tại sao bạn ko tsay mê gia chuyến du ngoạn này với bọn chúng tôi?)Why don’t you sing us a Vietnamese song? (Tại sao các bạn không hát cho Shop chúng tôi nghe một bài bác hát giờ Việt nhỉ?)3. a : Would you lượt thích to have sầu a cold drink? (Bạn vẫn muốn uống một ly nước lạnh không?)4. g/d : Do you feel lượt thích taking a walk for a while? (Quý khách hàng cũng muốn đi dạo một thời gian không?)Do you feel like going to the cinema tonight, Ba? (Bạn có muốn đi xem phyên tối nay không hả Ba?)5. h/f : Can you sing us a Vietnamese song? (quý khách rất có thể hát một bài bác hát giờ Việt không?)Can you join us in this trip? ((Bạn rất có thể tmê say gia chuyến du ngoạn này cùng với Cửa Hàng chúng tôi không?)6. d/g : How about going khổng lồ the cinema tonight, Ba? (Thế còn đi coi phyên về tối nay thì sao hả Ba?)How about taking a walk for a while? (Thế còn quốc bộ một lát thì sao?)7. e : Shall we have sầu some chicken soup first? (Thứ nhất họ sẽ ăn uống canh kê trước nhé?)8. b : Are you không tính phí lớn play table tennis now? (Bây Giờ bạn tất cả rảnh nhằm chơi láng bàn không?

Task 2. Fill in each blank in these invitation letters with a suitable expression provided in Task 1. (Điền vào mỗi địa điểm trống trong các lá thư mời này với giải pháp diễn đạt tương thích đã có được mang lại vào bài tập 1.)

1. 

Lien,

There’s a disco at my school from 8:00 to lớn 10:00 on Sunday night.

Bạn đang xem: Writing (Trang 54 Sgk Tiếng Anh 10 Mới)

Would you lượt thích / Are you free to lớn join us?

Give me a điện thoại tư vấn.

Chi

Dịch:

Liên à,

Có một trong những buổi nhạc disteo sinh hoạt trường bản thân từ bỏ 8:00 cho 10:00 vào tối Chủ Nhật.

Quý khách hàng có muốn/Quý Khách bao gồm rảnh để tham gia không?

Điện thoại tư vấn năng lượng điện cho doanh nghiệp nhé.

Chi

2.

Xem thêm:

Dear Mike, 

Would you like / Are you miễn phí to lớn go khổng lồ the football match tomorrow afternoon? I’ve just got two không tính phí tickets. How about going khổng lồ a club afterwards?

David

Dịch:

Mike thân quí,

Quý Khách bao gồm muốn/Quý Khách có rhình ảnh đi xem bóng đá vào chiều mai không? Mình bao gồm 2 vé miến phí tổn này. Sau này sẽ đi cho câu lạc cỗ nhé?

David

3. 

Susan,

We have just got baông xã from London. Can you / Why don"t you come lớn dinner on Saturday? Jeremy and Lora will be there, too.

Shall we spend some time together?

Daisy & Tony

Dịch:

Susan à,

Chúng tôi vừa trngơi nghỉ về từ bỏ Luân-đôn. Bạn có thể/Tại sao các bạn chưa tới bữa ăn vào sản phẩm công nghệ bảy nhỉ? Jeremy với Lora cũng trở nên sinh hoạt đó đấy.

Chúng ta vẫn dành thời hạn cùng với nhau nhé?

Daisy và Tony

Task 3. Nam invites his friend - Lam, who is now living in a different town, to spover a weekover with hyên. Help Nam lớn write a letter, using the cues below. (Nam mời chúng ta anh ta - Lâm, bạn hiện đang sinh sống nghỉ ngơi thành thị khác, tới nghỉ ngơi cuối tuần với anh ta. Giúp Nam viết lá thư mang đến Lâm, thực hiện những nhắc nhở tiếp sau đây.)

Bài làm:

Dear Lam,

We haven"t met since you moved. I miss you a lot. We are both having some days off between the two terms soon. If you haven"t made any other plans, why don"t we spover a weekover together?

Do you feel lượt thích visiting the forest near my grandparents" home page again? It looks quite different now because very many young trees have been planted at the Tree-Planting Festivals.

Do come if you find it possible và I"ll make all the preparations then. Give my love sầu lớn your parents.


Chuyên mục: Tổng hợp