Thơ lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga

     

Lục Vân Tiên cứu vớt Kiều Nguyệt Nga (trích Hồi 3 “Truyện Lục Vân Tiên”)

cả nước / Lớp 9 » Nguyễn Đình ChiểuNội dungVân Tiên kẹ lại mặt đàng,Bẻ cây có tác dụng gậy nhằm mục đích làng mạc xông vô.Kêu rằng: “Bớ đảng hung vật,Chớ quen có tác dụng thói hồ nước đồ<1> sợ dân.”Phong Lai<2> khía cạnh đỏ phừng phừng:“Thằng làm sao dám cho tới lẫy lừng<3> vào đây.Trước tạo câu hỏi dữ trên mầy<4>,Truyền quân tư phía lấp vây bịt bùng.”Vân Tiên tả hốt nhiên hữu xông<5>,Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dang<6>.Lâu la tư phía vỡ lẽ tung,Đều quăng gươm giáo tìm kiếm lối chạy ngay lập tức.Phong Lai trlàm việc chẳng kịp tay,Bị Tiên một gậy thác rày thân vong<7>.Dẹp rồi bạn thân loài kiến ccỗ áo om,Hỏi: “Ai than khóc ở trong xe cộ này?”Thưa rằng: “Tôi thiệt người tức thì,Sa cơ cần bắt đầu lầm tay hung thứ.Trong xe chật thon khôn phô<8>,Cúi đầu trăm lạy cứu giúp cô tôi thuộc.”Vân Tiên nghe nói hễ lòng,Đáp rằng: “Ta sẽ trừ chiếc lâu la.Khoan khoan ngồi kia chớ ra,Nàng là phận gái, ta là phận trai.Tiểu thơ đàn bà đơn vị ai,Đi đâu đề nghị nỗi với tai bất kì<9>?Chẳng giỏi tên chúng ta là chi?Khuê môn phận gái<10> việc gì mang lại đây?Trước sau không hãn dạ nầy<11>,Hai phái nữ ai tớ ai thầy nói ra?”Thưa rằng: “Tôi Kiều Nguyệt Nga,Con này tì tất<12> tên là Kyên Liên.Quê nhà ở quận Tây Xulặng,
Cha có tác dụng tri đậy ở miền Hà Khê.Sai quân đem bức thơ về,Rước tôi thông qua đó định bề nghi gia.Làm bé đâu dám bao biện phụ thân,Ví dầu ndại dột dặm lối xa cũng đành.Chẳng qua là sự việc bất bình<13>,Hay vầy<14> cũng chẳng đăng trình<15> có tác dụng bỏ ra.Lâm nguy chẳng chạm chán giải nguy,Tiết trăm năm cũng loại bỏ một hồi<16>.Trước xe quân tử<17> trợ thì ngồi,Xin mang lại tiện thể thà hiếp lạy rồi vẫn thưa.Chút ít tôi<18> liễu yếu đào thơ<19>,Giữa mặt đường lâm đề xuất vết mờ do bụi nhơ bẩn đã phần<20>.Hà Khê qua đó cũng sát,Xin theo thuộc thà hiếp đền rồng ơn đến con trai.Gặp đây đương cơ hội giữa đường,Của chi phí chẳng tất cả, bạc kim cương cũng không.Gẫm câu báo đức thù công<21>,Lấy bỏ ra mang lại phỉ<22> tnóng lòng thuộc ngươi”.Vân Tiên nghe nói ngay tức khắc cười:“Làm ơn há dễ dàng trông fan trả ơn.Nay đà rõ đặng ngành ngọn,Nào ai tính thiệt so rộng làm cái gi.Nhớ câu loài kiến nghĩa bất vi<23>,Làm người gắng ấy cũng phi anh hùng”.

Bạn đang xem: Thơ lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga


<1> Hồ đồ: lơ mơ không rõ, thiếu hụt căn cứ ví dụ. Tại đây chỉ thói có tác dụng càn, ko quang minh chính đại.<2> Phong Lai: tên của kẻ cầm đầu bọn cướp.<3> Lẫy lừng: quang vinh, khét tiếng, khắp khu vực gần như biết. Tại đây sử dụng nghĩa cổ, tức là dữ dội, hung hăng khiến sự.<4> Mầy: mi (giờ miền Nam).<5> Tả thốt nhiên hữu xông (hữu xung): tấn công vào phía trái, xông trực tiếp bên đề xuất, ý nói cố dữ thế chủ động vẫy vùng Lúc lâm trận.<6> Triệu Tử phá vòng Đương Dang (Đương Dương): Triệu Vân, tên tự là Tử Long, một tướng tá tthấp của Lưu Bị thời Tam Quốc. lúc lưu Bị bị quân Tào đánh xua đuổi, chạy mang đến Đương Dương (nay thuộc tỉnh giấc Hồ Bắc, Trung Quốc), đề nghị bỏ cả vợ bé chạy về phía nam. Triệu Vân 1 mình phá vòng vây của Tào Tháo, đảm bảo A Đẩu, con nhỏ của Lưu Bị.<7> Thân vong: ý nói chết chết giẫm (thân: thân xác, vong: mất).<8> Khôn phô: khó khăn nói, cực nhọc mà lại tỏ bày được không còn.<9> Mang tai bất kì: bất ngờ, bất thình lình gặp gỡ tai nạn ngoài ý muốn.<10> Khuê môn: cửa phòng của người con gái. Khuê môn phận gái: phận bầy bà con gái sinh sống chốn phòng the, ko đi ra bên ngoài – theo luân lí phong kiến xa xưa.<11> Chưa hãn dạ này (tiếng miền Nam): lòng này chưa tỏ, chưa biết chắc chắn là (hãn: rõ)<12> Tì tất: đầy tớ gái.

Xem thêm:

<13> Sự bất bình: câu hỏi không thông thường, không may xảy ra phía bên ngoài ý hy vọng của bản thân, ý nói không ngờ bị bọn giật bắt.<14> Hay vọc (giờ đồng hồ miền Nam): biết như thế này.<15> Đăng trình: lên lối đi xa.<16> Ý cả câu: cái trinch huyết, phđộ ẩm giá chỉ nhưng cô gái giữ lại gìn cả một đời bất chợt chốc bị phá hư.<17> Quân tử: giờ đồng hồ tín đồ phụ nữ tôn Điện thoại tư vấn fan đàn ông tài giỏi, gồm đức thời xưa.<18> Chút tôi: loại tôi nhỏ nhỏ xíu, một biện pháp nói khiêm tốn để chỉ mình khi xưng hô với những người không giống.<19> Liễu yếu hèn đào thơ: nói thể hóa học của người con gái mềm mại, yếu ớt ớt.<20> Đã phần: vẫn là phần của tớ, ý nói thân con đường gặp mặt buộc phải lũ chiếm, lâm vào hoàn cảnh thực trạng xấu.<21> Báo đức thù công: báo trả ơn đức, đền rồng đáp công sức.<22> Phỉ: thoả đáng, xứng danh, thoả lòng.<23> Kiến nghĩa bất vi: thấy câu hỏi nghĩa không có tác dụng. Cả hai câu thơ ý nói thấy vấn đề nghĩa cơ mà bỏ lỡ ko làm cho thì chưa hẳn là người anh hùng.

Chuyên mục: Tổng hợp