Thiên thần sa ngã tiếng anh

     
Hắn đang cố gắng đánh cắp cuốn nắn grimoire của Beelzebub, tuy thế không thành công và biến một thiên thần sa ngã.

Bạn đang xem: Thiên thần sa ngã tiếng anh


Trong cốt truyện của trò nghịch, một cục cưng sa ngã đã trở thành Quỷ vương Angra, bao gồm đội quân quỷ dữ xâm lăng trái đất.
In the game"s backstory, a fallen angel became the Detháng King Angra, whose demonic army invade the world.
Jason Lewis trong vai Joe Strong, một thiên thần sa ngã với lời tiên tri rằng trơn tối đã tiến mang lại Midnight, là ck của Chuy -bạn cảnh báo anh không được bật mý thân phận thiên thần của chính bản thân mình cho những người khác.
Jason Lewis as Joe Svào, a fallen angel who has prophesied darkness heading towards Midnight & husbvà of Chuy, who admonishes hlặng for revealing his angelhood lớn others.
Trong nghệ thuật, theo Dictionnaire Infernal, Astaroth được diễn tả như một thiên thần sa ngã khỏa thân cùng với song cánh lông vũ, đội một cái vương miện, núm một con rắn bên trên tay; thụ cưỡi là 1 bé dragon bao gồm mẫu đuôi hệt như con rắn.
In art, in the Dictionnaire Infernal, Astaroth is depicted as a nude man with feathered wings, wearing a crown, holding a serpent in one hvà, & riding a beast with dragon-lượt thích wings and a serpent-like tail.

Xem thêm: Đáp Án Game Qua Sông Iq Mới Nhất (32 Câu), Đáp Án Game Qua Sông Iq Mới Nhất


Anh ấy nói đến nhân thứ của chính mình không trọn vẹn giống như ‘Hannibal kẻ ăn uống thịt fan trọng điểm thần’, nhưng lại nlỗi Satung – Thiên thần sa ngã (Fallen Angel) bạn vẫn si mê cùng với quả đât và vẫn có một sự cảm thông sâu sắc cho loại tín đồ chúng ta, tuy thế chắc chắn không phải chính giữa chúng tôi – anh ấy không giống.
He talked about the character not so much as "Hannibal Lecter the cannibal psychiatrist", but as Sarã – this fallen angel who"s enamoured with mankind and had an affinity for who we are as people, but was definitely not amuốn us – he was other.
Và lúc đó, Michael, tổng thiên thần đã có phái mang đến nhằm đuổi Lucifer ngoài thiên đường, cùng những thiên sứ sa ngã không giống.
And when he did, Michael, the archangel, was sent khổng lồ kiông xã him out of heaven along with the other fallen angels.
8 Ngày ấy, Đức Giê-hô-va vẫn là việc phòng vệ bao phủ người dân Giê-ru-sa-lem;+ ngày ấy, bạn vấp ngã* thân bọn họ đang nhỏng Đa-vít, còn công ty Đa-vít đã nlỗi vị thần, như thiên sđọng của Đức Giê-hô-va đi trước chúng ta.
8 In that day Jehovah will be a defense around the inhabitants of Jerusalem;+ in that day the one who stumbles* amuốn them will be like David, and the house of David lượt thích God, lượt thích Jehovah’s angel who goes before them.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Thế giới Game