Thể tích lăng trụ đứng

     
*
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 112 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 112 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát các lăng trụ đứng ở hình 106
Bạn đang xem: Thể tích lăng trụ đứng

*
Bài 27 trang 113 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 27 trang 113 SGK Toán 8 tập 2. Quan sát hình 47 rồi điền số thích hợp


*
Bài 29 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 29 trang 114 SGK Toán 8 tập 2. Các kích thước của một bể bơi được cho trên hình 49


*
Bài 30 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 30 trang 114 SGK Toán 8 tập 2. Các hình a, b, c ...


*
Bài 31 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 31 trang 115 SGK Toán 8 tập 2. Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:


*
Bài 32 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 32 trang 115 SGK Toán 8 tập 2. Hình 51.b biểu diễn một lưỡi rìu bằng sắt
Xem thêm:

*
Bài 33 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 33 trang 115 SGK Toán 8 tập 2. Hình 52 là một lăng trụ đứng


*
Bài 34 trang 116 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 34 trang 116 SGK Toán 8 tập 2. Tính thể tích của hộp xà phòng


*
Bài 35 trang 116 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 35 trang 116 SGK Toán 8 tập 2. Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác


*
*

*
Gửi bài
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép acsantangelo1907.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.


Chuyên mục: Tổng hợp