Thể tích hình chỏm cầu

     

Theo các bạn hình chỏm cầu là gì? Công thức tính thể tích chỏm cầu? Công thức tính diện tích bao phủ của chỏm cầu? Nếu chúng ta không trả lời được cầu hỏi thì coi bài viết chi tiết bên dưới đây


1. Hình chỏm là gì?

Nếu chúng ta cần sử dụng một mặt phẳng (α) giảm mặt cầu thì ta nhận được một chỏm cầu như phần đánh greed color trong hình vẽ

*

Trong đó:

Phần mặt cầu bị giảm được Call là mặt đáy chỏm cầu, gồm có dạng hình tròn và nửa đường kính là a. Nếu mặt phẳng cắt trải qua trung khu thì a tất cả độ lớn bởi nửa đường kính phương diện cầu: a = rKhoảng biện pháp từ dưới đáy cho tới đỉnh là độ cao của chỏm

2.

Bạn đang xem: Thể tích hình chỏm cầuXem thêm: Soạn Bài Chí Phèo Phần 1 - Soạn Bài Chí Phèo: Tác Giả Nam Cao

Diện tích

Diện tích chỏm cẩu giỏi còn gọi là diện tích S bao phủ của hình chỏm cầu được tính theo công thức

Sdiện tích = Sdiện tích S xung quanh = 2πr.h

Trong đó:

S là diện tích S hình chỏm cầur là nửa đường kính mặt cầuh là chiều cao tính trường đoản cú mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu (hình vẽ)

3. Thể tích chỏm cầu

Công thức tính thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight)$

*

Trong đó

V là thể tích chỏm cầuh là chiều cao tính tự mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu (hình vẽ)r là bán kính phương diện cầu

Lưu ý: Nếu đề cho thấy thêm phân phối kình mặt đáy chỏm cầu là a thì phương pháp tính thể tích là $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight)$

4. lấy một ví dụ minch họa

lấy ví dụ 1: Hãy tính diện tích S hình chỏm cầu ứng cùng với số liệu sau

a) h = 4 cm; r = 8 centimet.

b) h = 1,1 cm; r = 2,3 cm

c) h = 0,5 cm; r = 6,6 cm

Hướng dẫn giải

a) theo đề:

h = 4 cmr = 8 cm

Diện tích chỏm cầu: Sdiện tích S = 2πr.h = 2π.8.4 = 64π (cm2)

b) ta có:

h = 1,1 cmr = 2,3 cm

Dùng bí quyết tính diện tích S chỏm cầu: Schỏm cầu = 2πr.h = 2π.2,3.1,1 = 5,06π (cm2)

c) Ta thấy:

h = 0,5 cmr = 6,6 cm

Dựa vào phương pháp tính diện tích hình chỏm cầu: Schỏm cầu = 2πr.h = 2π.6,6.0,5 = 6,6 (cm2)

lấy một ví dụ 2: Hãy tính thể tích chỏm cầu dựa theo số liệu được thống kê sau

a) h = 2 cm; r = 4 centimet.

b) h = 3 cm; r = 60 mm

c) h = 15 mm; r = 2,8 cm

d) h = 3 cm; a = 8 cm

Hướng dẫn giải

a) Theo đề:

h = 2 cmr = 4 cm

Vận dụng cách làm tính thể tích chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2^2.left( 4^2 – frac23 ight) = 192,68left( cm^2 ight)$

b) Ta có:

h = 3 cmr = 60 mm = 6 cm

Công thức thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .6^2.left( 6^2 – frac33 ight) = 1260pi left( cm^2 ight)$

c) Theo đề:

h = 15 milimet = 1,5 cmr = 2,8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu dựa vào công thức: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2,8^2.left( 2,8^2 – frac1,53 ight) = 180,78left( cm^2 ight)$

d) Theo đề

h = 3 cmBán kính khía cạnh chỏm cầu a = 8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu nhờ vào công thức: $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight) = fracpi .36.left( 3.8^2 + 3^2 ight) = 315,73left( cm^2 ight)$

Qua phần nhiều share chi tiết bên trên đây mong muốn bạn đọc đã phát âm được chỏm cầu, cách làm tính thể tích chỏm cầu cũng giống như diện tích S chỏm cầu. Dựa vào các kỹ năng này chúng ta vận dụng vào giảo những bài xích toán vào thực tiễn.


Chuyên mục: Tổng hợp