Tđn số 8 lớp 7

     

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (151.63 KB, 5 trang )


III.Tiến trình dạy học:1. GV ổn định lớp.(1p)2. Kiểm tra bài cũ.3. Vào bài mới: ( 35p)Các bài hát các em được học thì các em chỉ được học giai điệu và lời bàihát. Vậy hôm nay cô sẽ giúp các em nhận biết nốt và đọc nốt các bài hát nhé.Đơn giản hơn thì ta sẽ học nốt bài chú chim nhỏ dễ thương, các em ghibài nhé.HĐ của GVNội dung.*HĐ 1: ÔN BÀI HÁT CA CHIU SA.I/ ÔN TẬP BÀIHÁT: CA CHIUSA.-GV mời cả lớp hát lại một lần bài hát.-Gv mời 2 nhóm lên hát lại bài hát màkhông được nhìn sách. Để kiểm tra bài-GV mời 2 bạn hát đơn ca để kiểm trabài.1.Ôn bài.2.

Bạn đang xem: Tđn số 8 lớp 7


Kiểm tra bài.-GV cho HS nhận xét lẫn nhau: các emhãy nhận xét về bài hát của các bạn vừarồi?-GV nhận xét chung và cho điểm.-chúng ta đã ôn xong bài hát, vậy sẽ đếnphần 2, tập đọc nhac, các em ghi bài.* HĐ 2: TẬP ĐỌC NHAC: CHÚ II/TĐN số 8: CHÚHĐ của HS-HS thực hiện-HS thực hiện-HS thực hiện-HS phát biểuCHIM NHỎ DỄ THƯƠNG.- GV cho học sinh nghe qua bài TĐN 1lần.CHIM NHỎ DỄTHƯƠNG1-
Tác giả-tácphẩm.-Nhạc Pháp.-Lờiviệt:HOÀNGANH.-Bài hát đượcchia làm 2đoạn.-Nội dung bàihát.-GV đàn toàn bộ bài hát cho các em.- GV treo bảng phụ bài TĐN lên bảng-?Gv hỏi: đây là bài hát của nước nào?
2-Học hát.- Gv nhận xét.-Đoạn 1:-? Các em cho cô biết các âm hình tiếttấu có trong bài, nhịp, ký hiệu thườnggặp?-Đoạn 2:-HS lắng nghe.-HS phát biểu.-HS phát biểu.-GV nhận xét và giải thích.-?Các em cho cô biết bài chia làm mấycâu?-HS phát biểu.-HS ghi bài.

Xem thêm: Bộ Sách Học Tốt Tiếng Anh Lớp 9, Tiếng Anh Lớp 9 Mới


- bài được chia làm 4 câu:+câu 1: từ đầu…”dễ thương này”.+câu 2: “lại đây…dễ thương”+câu 3: “mời bạn…vang lừng”+câu 4: còn lại.+ câu 1+2 : được nhắc lại- Đàn cho HS luyện thanh gam đô-HS thực hiệntrưởng. đọc các âm chủ:Đồ-rê-mi-fa-son-la-si-đố.( ngược lại)Đồ-mi-son-đố.(ngược lại)-? Các em đọc cho cô các nốt có trongcâu 1?-HS phát biểu.-HS thực hiện- GV nhận xét, cho Hs học hát câu 1.-?Các em cho cô biết các nốt trong câu2?-HS phát biểu-Gv nhận xét, cho Hs học hát câu 2.
-HS thực hiện-HS hát lại 2 câu.-HS phát biểu.-? Còn các nốt trong câu 3 thì sao?-Gv chỉ định, nhận xét và cho HS họchát câu 3.-? Câu cuối cùng nào, ai cho cô biết cácnốt ?-HS thực hiện-HS phát biểu.-Gv nhận xét và cho HS hát câu 4.-Hs hát lại 2 câu.-HS thực hiện-Gv cho học sinh hát hết bài bằng nốt .-Gv cho HS hát hết bài bằng lời bài hát.-HS thực hiện.-GV cho HS hát nốt trước rồi hát lời sau.-HS thực hiện.
-GV mở nhạc cho HS vận động theonhạc toàn bài.-GV gọi 2 nhóm lên hát.-HSxung-Gv chia nhóm 1 hát nốt, nhóm 2 hát lờivà ngược lại lần 2.4. Củng cố bài học: (3p)- Hát lại bài TĐN có nhạc.5. Dặn dò: (1p)*Bài vừa học:- Hát thuộc bài hát.* Bài sắp học:- về xem lại bài đọc nhạc số 8.- tìm hiểu trước gam trưởng-giọng trưởng- đọc trước vê nhạc sĩ Huy Du.phong.-HS thực hiện.


Chuyên mục: Tổng hợp