Tạp chí khoa học đại học nguyễn tất thành

     
HCMCacsantangelo1907.comJS - ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATIONHCMCacsantangelo1907.comJS - ENGINEERING AND TECHNOLOGYHCMCacsantangelo1907.comJS - SOCIAL SCIENCESHCMCacsantangelo1907.comJS - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHHCMCacsantangelo1907.comJS - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆHCMCacsantangelo1907.comJS - KHOA HỌC XÃ HỘI


Bạn đang xem: Tạp chí khoa học đại học nguyễn tất thành

*
ISSN: 1849-3453
*
*
*
*
*
*

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập vào năm 2006 là Tạp chí đa ngành, chỉ xuất bản bản in bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Năm 2011, Tạp chí xuất bản bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt riêng biệt. Hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có sáu Tạp chí chuyên ngành, bao gồm ba chuyên ngành tiếng Anh và ba chuyên ngành tiếng Việt khác nhau, xuất bản cả bản in và bản điện tử.

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là Tạp chí học thuật, có phản biện kín hai chiều. Tạp chí là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí. Tạp chí hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế.

Các bài báo khoa học được công bố trên cả hai bản in và bản điện tử của Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh thuộc các lĩnh vực: khoa học xã hội, kinh tế và quản trị kinh doanh, kỹ thuật và công nghệ. Tạp chí khuyến khích: Các công trình nghiên cứu dựa trên việc sử dụng các phương pháp, công nghệ & kỹ thuật mới; Các kết quả nghiên cứu có tác động lớn đến các địa phương, quốc gia, quốc tế; Các nghiên cứu có tính đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội & cơ chế quản lý; các lĩnh vực ít được nghiên cứu.

*

*

*

ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
ISSN: 2734-9314
e-ISSN: 2734-9586


Xem thêm:

ENGINEERING AND TECHNOLOGY
ISSN: 2734-9330
e-ISSN: 2734-9608
SOCIAL SCIENCES
ISSN: 2734-9357

Chuyên mục:
567live | W88