Wepsite

     

Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi, từ Ngulặng Trực, kỳ tài thi thoảng có, hợp lý hữu hiệu, năm 17 tuổi đang viết tứ bài văn uống luận, từng ra kế góp Tào Tháo công thành thuận lợi

Kỹ Năng :


Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, tự Tử Thượng, đàn ông trang bị của Tư Mã Ý cùng Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, tín đồ đặt nền tang mang lại bên Tây Tấn. Tmê man gia chinh pphân tử tự thời tthấp, làm rõ binc pháp, lập những chiến công. Con trai Tư Mã Viêm về sau xưng đế, truy hỏi phong Tư Mã Chiêu làm Tấn Văn uống Đế.

Bạn đang xem: Wepsite

Kỹ Năng :
*

Vương Dị

Vương Dị, vợ của Thứ đọng Sử Ích Châu Triệu Ngang, chị em của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp ông chồng ngăn uống địch, lập các lao động, góp các kế sách, một lòng trung thành với chủ ko tiếc nuối phiên bản thân.

Kỹ Năng :


Quản Lộ

Quản Lộ - từ Công Minh là thuật sĩ thần túng thiếu của Tào Ngụy. Tinh thông Chu Dịch, xuất sắc bói tân oán xem tướng tá phong thủy.

Kỹ Năng :

Đổng Uyên

Đổng Uyên, từ bỏ Hùng Phó, danh gia võ thuật, Bồng Lai Thương Thần Tán Nhân. Đồ đệ là Bắc Địa Tmùi hương Vương Trương Tú, Tây Xuyên ổn Thương thơm Vương Trương Nhiệm, cuối đời nhấn Triệu Vân có tác dụng đệ tử sau cuối, truyền thụ võ học cả đời

Kỹ Năng :

Tdiệt Kính

Thủy Kính, tên thật là Tư Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, thông suốt đạo học tập, binh pháp. Học cao đọc rộng, tài cán hơn tín đồ, được tín đồ đời coi trọng.

Kỹ Năng :

Gia Cát Quả

Gia Cát Quả, phụ nữ của Gia Cát Lượng, tư hóa học sáng ý, tiếp nối đạo pháp. Tu luyện trên Thừa Yên Quan, sau này thành tiên, sự tích chỉ được ghi chxay trong sách "Thần Tiên Thông Giám".

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Mã Vân Lộc là đàn bà Mã Đằng, thê tử Triệu Vân và muội muội Mã Siêu. Tính tình ntạo thơ, trực tiếp thắn, tiếp nối thương thơm thuật.

Xem thêm: Những Cặp Từ Hay Nhất Trong Tiếng Việt Dễ Khiến Chúng Ta Nhầm Lẫn Nhất

Kỹ Năng :

Tôn Cơ

Tôn Cơ, cô bé nhi của Tôn Sách, thê tử của Lục Tốn, mẫu mã thân của Lục Kháng. Dịu dàng lương thiện tại, hết sức giỏi đàn Không

Kỹ Năng :

Chu Cơ

Chu Cơ, tên thật Chu Triệt, con gái của Chu Du và Tiểu Kiều. Sau gả mang đến Tôn Đăng trở nên thái tử phi, Call là Chu Phi. Chu Cơ văn uống võ song toàn, lương thiện yêu dân.

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, tên trường đoản cú là Ấu Tiết, nhỏ Thừa Tướng Lục Tốn của Đông Ngô. Kế vượt tước vị của cha, phát triển thành trụ cột triều đình, được điện thoại tư vấn là danh tướng mạo ở đầu cuối của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Chu Hoàn, trường đoản cú Hưu Mục, quan có tác dụng mang đến chức tướng mạo quân, được phong làm cho Gia Hưng Hầu. Giải quyết ôn dịch, bình định sơn tặc, giúp Lục Tốn vượt qua Tào Hưu, lập những chiến công.

Kỹ Năng :

Đổng Bạch

Đổng Bạch, con cháu gái Đổng Trác rến, khôn xiết được sủng ái, không tới tuổi cập kê đã được phong làm Vị Dương Quân, ngồi xe ngựa, quan lại viên đi theo

Kỹ Năng :

Nam Hoa

Nam Hoa lão tiên, tay cụ gậy mây. Vì tặng ngay Thái Bình Thuật đến Trương Giác buộc phải được fan đời nghe biết. Từng bảo ban Trương Giác phải phổ độ chúng sinh.

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc Vương – Bát Nạp Động Chủ là minch hữu của Mạnh Hoạch. Sở ngôi trường tinh chỉnh và điều khiển trúc đồ vật, thông thường sẽ có hổ báo sài lang rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, tên từ là Tử Can, người Trác rến Quận, là bên chủ yếu trị, nhà quân sự chiến lược, bên giáo dục, bên nghiên cứu lừng danh cuối đời Đông Hán.

Kỹ Năng :

Chuyên mục: Thế giới Game