Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta

     

- Chống úng, lụt mùa mưa và bão.quý khách vẫn xem: Tại sao tbỏ lợi là phương án hàng đầu trong

- Cung cấp nước tưới mùa thô.

Bạn đang xem: Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta

- Cải chế tạo ra khu đất, msống diện tích đất canh tác.

- Tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cây xanh.


*

Tdiệt lợi là biện pháp bậc nhất vào thâm nám canh nông nghiệp sinh sống nước ta

A. Nông nghiệp nước ta mang tính chất chất mùa vụ.

B. Nguồn nước phân bố không đồng hầu như những năm.

C. Nông nghiệp VN chủ yếu là tdragon lúa.

D. Tài nguyên ổn nước của nước ta tinh giảm, cảm thấy không được đến tiếp tế.

Trả lời: Ngulặng nhân chủ yếu tdiệt lợi là giải pháp số 1 trong rạm canh nông nghiệp & trồng trọt ở VN bởi vì tài ngulặng nước phân bố ko đồng đa số những năm, gồm thời kì xảy ra khô hạn nghiêm trọng. Đặc biệt làm việc vùng Đông Nam Sở cùng Tây Nguyên ổn.

Đáp án: B.

Gợi ý có tác dụng bài

Tbỏ lợi là biện pháp số 1 vào thâm canh nông nghiệp trồng trọt ở nước ta vày các lí bởi bao gồm sau đây:

- Chống úng, lụt trong đợt mưa và bão.

- Đảm bảo nước tưới trong đợt khô.

- Cải tạo thành đất, mở rộng diện tích S canh tác.

- Tăng vụ, thay đổi tổ chức cơ cấu mùa vụ với tổ chức cơ cấu cây trồng.

Thủy lợi là biện pháp bậc nhất trong thâm nám canh NNTT nghỉ ngơi VN vì:

A. Nông nghiệp nước ta mang tính chất mùa vụ.

B. Nguồn nước phân bố ko đồng số đông trong thời hạn.

C. Nông nghiệp nước ta hầu hết là tLong lúa.

D. Tài ngulặng nước của nước ta tiêu giảm, cảm thấy không được đến cung ứng.

Ngulặng nhân hầu hết tdiệt lợi là giải pháp hàng đầu trong rạm canh nông nghiệp & trồng trọt nghỉ ngơi VN do tài nguyên nước phân bố không đồng mọi trong thời điểm, gồm thời gian xẩy ra khô hạn rất lớn. Đặc biệt ở vùng Đông Nam Sở và Tây Nguim.

Đáp án: B.

Tdiệt lợi là phương án hàng đầu trong rạm canh NNTT làm việc VN vì:

A. Nông nghiệp việt nam mang tính hóa học mùa vụ.

Xem thêm:

C. Nông nghiệp việt nam hầu hết là tdragon lúa.

D. Tài nguyên ổn nước của VN giảm bớt, cảm thấy không được đến chế tạo.

Trả lời: Nguyên ổn nhân đa số thủy lợi là biện pháp số 1 trong rạm canh nông nghiệp làm việc nước ta vị tài ngulặng nước phân bố không đồng phần đông trong thời gian, bao gồm giai đoạn xảy ra thô hạn nghiêm trọng. Đặc biệt sống vùng Đông Nam Sở cùng Tây Nguim.

Đáp án: B.

Thuỷ lợi là phương án bậc nhất vào thâm canh nông nghiệp ngơi nghỉ nước ta. Vì:

- Chống úng, lụt trong thời điểm mưa và bão.

- Đảm bảo nước tưới trong mùa thô.

- Cải sản xuất đất, mở rộng diện tích S canh tác.

- Tăng vụ, thay đổi tổ chức cơ cấu mùa vụ cùng cơ cấu tổ chức cây cỏ.

Kết trái là sẽ tạo ra được năng suất cây cối cao cùng tăng sản lượng cây trồng.

Thuỷ lợi là biện pháp số 1 trong thâm canh nông nghiệp & trồng trọt ở VN. Vì:

- Chống úng, lụt trong thời điểm mưa và bão.

- Đảm bảo nước tưới trong đợt khô.

- Cải tạo khu đất, không ngừng mở rộng diện tích canh tác.

- Tăng vụ, biến hóa cơ cấu tổ chức mùa vụ với tổ chức cơ cấu cây xanh.

Kết trái là sẽ tạo ra được năng suất cây trồng cao cùng tăng sản lượng cây xanh.

Thuỷ lợi là giải pháp số 1 trong thâm nám canh nông nghiệp trồng trọt của VN vì

A. Nông nghiệp nước ta mang tính hóa học mùa vụ

B. Nguồn nước của việt nam phân bố không đầy đủ vào năm

C. Nông nghiệp VN đa phần là tdragon lúa nước

D. Tài nguim nước của nước ta không đủ mang đến cung ứng nông nghiệp

Thuỷ lợi là biện pháp bậc nhất vào thâm canh NNTT của VN vị.

A. Nông nghiệp nước ta mang tính hóa học mùa vụ

B.Nguồn nước của việt nam phân bổ không đầy đủ vào năm

C.Nông nghiệp VN hầu hết là trồng lúa nước

Cho mình hỏi vs

Ý nghĩa của câu hỏi cải tiến và phát triển hệ thống tdiệt lợi vào rạm canh nông nghiệp & trồng trọt nước ta?

 

 

GIÚP NHANH HỘ MÌNH NHA!!!

Chống úng, lụt trong đợt mưa, bão; bảo đảm nước tưới trong mùa khô; Cải tạo đất, mở rộng diện tích S canh tác; Tăng vụ, biến hóa cơ cấu hoa màu cùng cơ cấu tổ chức cây trồng; Tạo được năng suất cây cỏ cao cùng tăng sản lượng cây cối.


Chuyên mục: Tổng hợp