Download Nhạc Let It Go (From Frozen)

     
Video này được phát tự Youtube bằng anh tài nhúng (embed) của Youtube. Chủ tải đoạn phim sẽ thiết lập chế độ chất nhận được nhúng video clip. Nếu chúng ta là công ty download, và mong acsantangelo1907.com giới hạn nhúng đoạn Clip này, các bạn gồm 2 cách: 1. Truy cập Youtube Creator Studio/ Chọn Video/ Chọn thiết đặt nâng cấp cùng tắt cài đặt "Cho phxay nhúng" (Allow Embedding) 2. Bnóng nút ít Báo cáo cùng lựa chọn "Gỡ nhúng Youtube của tôi" cùng điền những báo cáo liên hệ. acsantangelo1907.com vẫn tương tác cung cấp thông tin vào 24 giờ đồng hồ.


Bạn đang xem: Download Nhạc Let It Go (From Frozen)


Nguồn vạc youtube
*

*
*
*
*

1. The snow glows white on the mountain tonightNot a footprint lớn be seenA kingdom of isolationAnd it looks lượt thích I"m the queenThe wind is howling like this swirling storm insideCouldn"t keep it in, Heaven knows I"ve sầu tried.Don"t let them in, don"t let them seeBe the good girl you always have to beConceal, don"t feel, don"t let them knowWell, now they know.Let it go, let it goCan"t hold it baông chồng anymoreLet it go, let it goTurn away and slam the door.I don"t care what they"re going to lớn sayLet the storm rage onThe cold never bothered me anyway.2. It"s funny how some distanceMakes everything seem smallAnd the fears that once controlled meCan"t get lớn me at all.It"s time lớn see what I can doTo kiểm tra the limits & break throughNo right, no wrong, no rules for meI"m free.Let it go, let it goI"m one with the wind & skyLet it go, let it goYou"ll never see me cryHere I stvà, & here I"ll stayLet the storm rage on.3. My power flurries through the air inkhổng lồ the groundMy soul is spiraling in frozen fractals all aroundAnd one thought crystallizes like an icy blastI"m never going back, the past is in the past.Let it go, let it goAnd I"ll rise like the break of dawnLet it go, let it goThat perfect girl is goneHere I st& in the light of dayLet the storm rage on.The cold never bothered me anyway.


Xem thêm:

Xem hết

Bình luận


Báo cáo nội dung
Gỡ nhúng video clip Youtube Không nghe/coi được Không cài đặt được Chất lượng kém nhẹm tin tức không ổn Lời bài xích hát chưa đúng

Lỗi khác


Cảm ơn bạn đã report giúp Cửa Hàng chúng tôi. Các văn bản báo cáo sẽ được cẩn thận trong khoảng 24h với trong giờ hành thiết yếu.

Chuyên mục: