Số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 3/5 và chia a cho 1/3/7

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

số tự nhiên và thoải mái a bé dại tốt nhất sao cho Lúc chia a cho một.5 với chia a mang đến 3.2 ta phần nhiều đc công dụng là số từ nhiên


*

Giải:Ta có:(a⋮1,5Rightarrow10a⋮15)

(a⋮3,2Rightarrow10a⋮32)

(Rightarrow10ain BCleft(15;32 ight))

Mà a là số bé dại độc nhất vô nhị phải 10a cũng chính là số nhỏ dại nhất

(Rightarrow10a=BCNNleft(15;32 ight)=480)

(Rightarrow10a=480)

(Rightarrow a=48)

Vậy a = 48số thoải mái và tự nhiên a bé dại tuyệt nhất làm sao cho Khi phân chia a cho một,5 cùng chia a mang lại 3,2 ta rất nhiều được hiệu quả là số thoải mái và tự nhiên. số tự nhiên và thoải mái a là...

Bạn đang xem: Số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 3/5 và chia a cho 1/3/7


Tìm số tự nhiên và thoải mái a nhỏ tuổi nhất làm thế nào để cho khi chia a mang đến 6 7 và phân chia a cho 10 11 ta những được kết quả là số tự nhiên và thoải mái.


Tìm số tự nhiên a nhỏ tuổi nhất sao để cho lúc phân chia a cho 3/5 và chia a mang đến 10/7 ta đầy đủ dc tác dụng là số tự nhiên và thoải mái. Tìm số tự nhiên và thoải mái a


a phân tách 3/5 trực thuộc N=)3a phân chia không còn cho 5=)30a chia không còn mang lại 50

a phân chia 10/7 ở trong N=)10a chia không còn đến 7=)30a phân tách không còn đến 21

=)30a chia hết mang đến BCNN(50,21)

=)30a phân tách không còn mang lại 1050

=)a chia không còn mang lại 350

cơ mà a bé dại độc nhất vô nhị =)a=350


Tìm sốtự nhiên a nhỏ tuổi duy nhất thế nào cho lúc chia a đến 3/5cùng phân tách a cho một 3/7 ta hầu như được hiệu quả là một số trong những tự nhiên và thoải mái. Số tự nhiên và thoải mái a là ...


Tìm số thoải mái và tự nhiên a nhỏ tốt nhất làm thế nào để cho khi phân chia a mang lại 6/7 và chia a cho 10/11 ta đều được hiệu quả là số từ nhiên


Theo bài xích ra, ta có:

+a :(frac67)=(frac7a6)ở trong N => 7a chia hết cho 6

Mà UCLN(7,6)=1 => a chia hết mang đến 6(1)

+a :(frac1011)=(frac11a10)nằm trong N => 11a phân chia không còn cho 10

Mà UCLN(11, 10) =1 => a phân chia không còn cho 10(2)

Từ(1)và(2)=> a ở trong BC(10,6)

Mà a nhỏ tuổi duy nhất => a =BCNN(10,6) => a =30

Vậy số yêu cầu kiếm tìm là 30

k cho mình nha


Tìm số tự nhiên A nhỏ tuổi độc nhất thế nào cho lúc phân tách a cho 6/7 cùng phân tách a mang lại 10/11 ta mọi được công dụng là số từ nhiên


Tìm số thoải mái và tự nhiên a nhỏ tuổi tốt nhất thế nào cho Lúc phân chia a cho 6/7 với chia a mang đến 10/11 ta hồ hết được kết quả là số tự nhiên và thoải mái.

Xem thêm: Nhiệt Độ Nóng Chảy Của Kẽm, Top 7 Kim Loại Có Nhiệt Độ Nóng Chảy Thấp Nhất


a/(6/7) = 7a/6;

a/(10/11) = 11a/10;

bởi 7 không chia không còn đến 6 nên a phải phân chia hết đến 6

bởi 11 ko chia không còn mang đến 10 bắt buộc a nên phân tách không còn mang đến 10

cơ mà a nhỏ tuổi nhất

=> a là bcnn(6,10) => a=60


Theo đề bài xích a :6/7 = a . 7/6 trực thuộc N đề xuất 7a phân tách hết mang đến 6 phải suy ra a chia hết mang lại 6 (bởi vì 7 cùng 6 ngulặng tố thuộc nhau): a : 10/11 = a. 11/10 ở trong N đề nghị 11a phân chia hết mang lại 10 suy ra a phân tách không còn mang đến 10 ( bởi 11 và 10 nguyên tố thuộc nhau). bởi thế a là bội phổ biến của 6 với 10.

Để a nhỏ dại nhất thì a = BCNN (6 ;10) = 30

Vậy số nên tìm là 30


Tìm số thoải mái và tự nhiên a nhỏ tuyệt nhất sao để cho lúc phân chia a mang lại 6/7 với phân tách mang lại 10/11 ta rất nhiều được tác dụng là số thoải mái và tự nhiên.


Số thoải mái và tự nhiên a bé dại nhất làm sao cho Lúc phân chia a cho (frac35)và phân chia a đến 1(frac37)ta hầu hết đượctác dụng là số tự nhiên và thoải mái. Số thoải mái và tự nhiên a là...............


Ta có:(1frac37=frac107)

(Rightarrow a⋮frac107)và(a⋮frac35)

(Rightarrow a=5.10=50)Chuyên mục: Tổng hợp