Số oxi hóa của h2o2

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Số lão hóa của oxi trong các phù hợp hóa học HNO3, H2O2, F2O, KO2 theo sản phẩm công nghệ tự là :

A.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của h2o2

-2, -1, -2, -0,5

B. -2, -1, +2, -0, 5

C. -2, +1, +2, +0,5

D. -2, +1, -2, +0,5


*


Cho các đúng theo chất: H2O, Na2O, F2O, Cl2O. Số vừa lòng hóa học đựng oxi có số lão hóa +2 là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3


Số thoái hóa của nitơ trong số đúng theo chất H N O 3 , N O , N 2 O , N H 3 theo lắp thêm tự là

A.-5, -2, +1, -3.

B.+5, +2, +1, -3

C.+5, +2, +1, +3.

D. +5, +2, -1, -3.


Lưu huỳnh đioxit rất có thể tmê say gia rất nhiều phản nghịch ứng sau:

SO2+ Br2+ 2H2O → 2HBr + H2SO4(1)

SO2+ 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu nào dưới đây biểu đạt không ổn tính chất của các hóa học Một trong những phản nghịch ứng trên?

A. Phản ứng (1) : SO2là chất khử, Br2là hóa học lão hóa.

B. Phản ứng (2) : SO2là hóa học lão hóa, H2S là chất khử.

C. Phản ứng (2) : SO2vừa là chất khử, vừa là hóa học oxi hóa.

D. Phản ứng (1) : Br2là hóa học oxi hóa, bội nghịch ứng (2) : H2S là hóa học khử.


Cho những phát biểu dưới đây:

(1) Các halogen (F, Cl, Br, I) gồm số lão hóa từ −1cho +7.

(2) Flo là chất chỉ gồm tính lão hóa.

(3) F2đẩy được Cl2ra khỏi dung dịch muối hạt NaCl.

(4) Tính axit của các đúng theo hóa học cùng với hiđro của các halogene tăng theo lắp thêm tự: HF

Các tuyên bố luôn luôn đúng là

A.(2), (3), (4).

B.(2).

C.(2), (4).

D.(1), (2), (4).


Cho các phản ứng sau:

( 1 ) H 2 O 2 + K N O 2 → H 2 O + K N O 3 ( 2 ) H 2 O 2 + 2 K I → I 2 + 2 K O H ( 3 ) H 2 O 2 + A g 2 O → 2 A g + H 2 O + O 2 ( 4 ) 5 H 2 O 2 + 2 K M n O 4 + 3 H 2 S O 4 → 5 O 2 + 8 H 2 O + 2 M n S O 4 + K 2 S O 4

Có từng nào bội nghịch ứng trong các số ấy H2O2 đóng vai trò chất thoái hóa ?

A. 1 bội nghịch ứng

B.

Xem thêm: Trường Đại Học Đông Á Daklak, Tin Tuyển Sinh Đại Học Đông Á Năm 2021

2 phản ứng

C. 3 phản bội ứng

D. cả 4 phản ứng


Cho những phát biểu sau:

(1) Trong những bội phản ứng hóa học, flo chỉ biểu thị tính oxi hóa.

(2) Axit flohidric là axit yếu đuối.

(3) Dung dịch NaF loãng được sử dụng làm cho dung dịch chống sâu răng.

(4) Trong những vừa lòng hóa học, các halogene (F, Cl, Br, I) đều sở hữu số oxi hóa; -1 ; +1 ; +3 ; +5 cùng + 7.

(5) Tính khử của những ion halogene tăng dần đều theo lắp thêm tự:

*

(6) Cho dung dịch AgNO3 vào các lọ đựng từng dung dịch loãng: NaF, NaCl, NaBr, NaI số đông thấy bao gồm kết tủa bóc tách ra.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A.5

B.6

C.3

D.4


Lớp 10 Hóa học
1
0

Cho những phát biểu sau:

(a) Trong các làm phản ứng hóa học, flo chỉ trình bày tính lão hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu đuối.

(c) Dung dịch NaF loãng được dung có tác dụng thuốc chống sâu răng.

(d) Trong thích hợp chất, các haloren (F, Cl, Br, I) đều có số thoái hóa : -1, +1, +3, +5 cùng +7.

(e) Tính khử của những ion halogenua tăng đột biến theo thiết bị từ F - , C l - , B r - , I - .

Trong các tuyên bố bên trên, số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5


Lớp 10 Hóa học
1
0

Khoá học tập bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học tập bên trên OLM của Đại học Sư phạm HNChuyên mục: Tổng hợp