Số bé nhất có 3 chữ số là

Số nhỏ bé nhất bao gồm tía chữ số khác biệt là số nào?; Số lớn nhất tất cả 3 chữ số khác nhau là … trong Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3. Xem Đề cùng đáp án vừa đủ bên dưới đây

*

1.

Bạn đang xem: Số bé nhất có 3 chữ số là

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Viết số:

a) Số lớn số 1 tất cả 2 chữ số là:

98 ☐ 99 ☐

b) Số nhỏ xíu tuyệt nhất có ba chữ số không giống nhau là:

101 ☐ 102 ☐

c) Số lớn số 1 có 3 chữ số khác biệt là:

987 ☐ 989 ☐

2.Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống.

Tìm (x)

a) (x – 54 = 54 + 45). Giá trị của (x) là:

45 ☐ 143 ☐ 153 ☐

b) (x + 18 – 28 = 72). Giá trị của (x) là:

100 ☐ 62 ☐ 82 ☐

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

Trên bãi cỏ tất cả 24 con trâu, số trâu thấp hơn số bò 7 nhỏ. Trên kho bãi cỏ bao gồm bao nhiêu nhỏ bò?

A) 17 con

B) 30 con

C) 31 con

4. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Tìm một số trong những biết tổng của số đó cùng số nhỏ tuổi tuyệt nhất gồm bố chữ số là 160.

a) 40 ☐ b) 50 ☐ c) 60 ☐

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

*


Hình vẽ mặt có:

A) 7 đoạn thẳng

B) 9 đoạn thẳng

C) 10 đoạn thẳng

D) 11 đoạn thẳng

6. Cho bố chữ số: 2; 0; 4

a) Hãy viết những số bao gồm cha chữ số khác biệt, từng số gồm đầy đủ ba chữ số đang cho.

Xem thêm: Kể Câu Chuyện Về Tính Trung Thực Đáng Tự Hào Nhất, Những Câu Chuyện Ngắn Dạy Trẻ Trung Thực

b) Tìm tổng và hiệu của số lớn số 1 với số nhỏ duy nhất.

7. Một cửa ngõ gàng phân phối lần thứ nhất 246kg gạo, lần đồ vật nhì cung cấp nhiều hơn thế nữa lần thứ nhất 27kg gạo. Hỏi lần thứ hai cửa hàng đó bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo?

8. Tìm (x):

a) (x – 405 = 278 + 504)

b) (x + 18 – 102 = 357)

9. Một tủ sách có nhị ngăn uống. Ngăn bên trên bao gồm 275 quyển sách. Ngăn dưới gồm 170 quyển. Người ta lôi ra làm việc từng ngnạp năng lượng 70 quyển khiến cho mượn. Hỏi hiện nay giá sách tất cả bao nhiêu quyển sách? (Giải bởi hai cách)

1.0. Tính bằng phương pháp dễ ợt độc nhất vô nhị.

a) (378 + 219 – 78 = )

b) (164 + 179 + 236 + 321 = )

*


1. a) S Đ

b) S Đ

c) Đ S

2. a) S S Đ

b) S S Đ

3. C) 31 con

4. a) S b) S c) Đ

5. C) 10 đoạn thẳng

6. Cho tía chữ số: 2; 0; 4

a) Viết các số gồm tía chữ số không giống nhau: 204; 240; 402; 420

b) Số nhỏ xíu nhất là: 204

Số lớn số 1 là: 420

Tổng của số lớn số 1 và số bé tuyệt nhất là: 624

Hiệu của số lớn nhất với số nhỏ bé nhất là: 216

7. Một cửa gàng phân phối lần trước tiên 246kg gạo, lần thiết bị nhì cung cấp nhiều hơn nữa lần trước tiên 27kilogam gạo. Hỏi lần đồ vật hai cửa hàng đó bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo?

Lần thiết bị hai siêu thị bán được số ki-lô-gam gạo là:

(246 + 27 = 273)(kg)

Đáp số: 273kg

8. Tìm (x):

a) (eginarraylx – 405 = 278 + 504\x – 405 = 782\x = 782 + 405\x = 1187endarray)

b) (eginarraylx + 18 – 102 = 357\x + 18 = 357 + 102\x + 18 = 459\x = 459 – 18\x = 441endarray)

9. Cách 1:

Số sách còn sót lại sống ngăn uống bên trên là:

(275 – 70 = 205) (quyển)

Số sách còn sót lại làm việc ngăn uống dưới là:

(170 – 70 = 100)(quyển)

Tổng số sách còn sót lại sống gác sách là:

(205 + 100 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

Cách 2:

Số sách ban đầu tủ sách có là:

(275 + 170 = 445) (quyển)

Số sách cho mượn là:

(70 + 70 = 140) (quyển)

Tổng số sách còn sót lại nghỉ ngơi giá sách là:

(445 – 140 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

1.0.

Xem thêm: Cách Nhận Biết Gà Trống Mái Khi Mới Nở Đơn Giản, Chính Xác, Xác Định Gà Trống Hay Gà Mái

Tính bằng cách dễ dãi duy nhất.

a) (eginarrayl378 + 219 – 78\ = 378 – 78 + 219\ = 300 + 219\ = 519endarray)

b) (eginarrayl164 + 179 + 236 + 321\ = left( 164 + 236 ight) + left( 179 + 321 ight)\ = 400 + 500\ = 900endarray)


Chuyên mục: Tổng hợp