Slide mạng máy tính đại học bách khoa hà nội

     

Bài giảng Mạng thứ tính: Chương thơm 1 hỗ trợ cho những người học tập những loài kiến thức: Cơ bản về mạng máy vi tính, đưa mạch kênh với chuyển mạch gói, một số trong những thông số kỹ thuật cơ phiên bản vào mạng, kiến trúc phân tầng,... MạngmáytínhGiảng viên: Bùi Trọng TùngSở môn Truyền thông và Mạng thiết bị tínhViện Công nghệ công bố và Truyền thôngĐại học Bách khoa Hà Nội1Về môn học nàyMã HP: IT3080Tên học phần: Mạng đồ vật tínhKhối hận lượng: 3(3-1-0-6)Đánh giá:Quá trình (30%): bài xích tập lớn, cần cù, thảo luận...Cuối kỳ (70%): thi viết

Category Tài liệu Quản trị mạng

Page count 60

File type PDF

File size

Tên tệp 1129761 pdf
Bạn đang xem: Slide mạng máy tính đại học bách khoa hà nội

Tải Bai giang Mang may tinh: Chuong 1 - Bui Trong Tung... (.pdf)

*

*

Mạng
máy
tính
Giảng viên: Bùi Trọng Tùng
Sở môn Truyền thông với Mạng sản phẩm tính
Viện Công nghệ ban bố với Truyền thông
Đại học Bách khoa Hà Nội
1
Về môn học này

Mã HP: IT3080

Tên học phần: Mạng sản phẩm tính


Xem thêm:


Kân hận lượng: 3(3-1-0-6)

Đánh giá:

Quá trình (30%): bài bác tập phệ, cần cù, bàn bạc...

Cuối kỳ (70%): thi viết

Thực hành: 3 bài bác, không đề xuất (cộng 15% điểm vào vượt trình
cho mỗi bài)

Đăng ký kết bài tập lớn:
2
1
*

*