Sinh hoạt phí tiếng anh

     
Cuối cùng cả hai cũng ký kết một thích hợp đồng cùng với điều kiện Rokumon cần từ bỏ trang trải lấy sinc hoạt phí cho bạn.

Bạn đang xem: Sinh hoạt phí tiếng anh


Vì vậy, lúc xã bắt đầu nhỏng theo định hướng Đối cùng với từ bỏ túc, sản xuất thức nạp năng lượng đến sinh hoạt phí của mình.
Vấn đề này đánh dấu sự mở đầu của thời kỳ vật dụng đá mới đến Phần Lan, tuy vậy sinh hoạt phí vẫn dựa vào săn phun với đánh bắt cá cá.
This marks the beginning of the neolithic period for Finland, although subsistacsantangelo1907.comce was still based on hunting & fishing.
Tổ chức "Kinh Tế tri thức" xếp Melbourne là đô thị mắc đỏ lắp thêm bốn trên trái đất nhằm sinh sống theo chỉ số sinh hoạt phí bên trên toàn nhân loại vào năm trước đó.
The Economist Intelligacsantangelo1907.comce Unit ranks Melbourne as the fourth most expacsantangelo1907.comsive thành phố in the world lớn live in according khổng lồ its worldwide cost of living index in 2013.
Một trợ cấp cho đưa ra tầm giá sinch hoạt (COLA) điều chỉnh lương dựa vào những thay đổi trong chỉ số bỏ ra giá thành sinh hoạt.
Khi phương tiện thuế của Đức cùng với quy mô tổ chức triển khai đăng ký tự nguyện (Eingetragacsantangelo1907.comer Verein) khiến cho bọn họ hoàn toàn có thể trả tiền trực tiếp cho những công ty cải tiến và phát triển, những sự việc gián tiếp nhỏng tiền sinch hoạt phí được coi như xét.
As the tax law in Germany for this size of a registered voluntary association (Eingetragacsantangelo1907.comer Verein) makes it problematic khổng lồ pay developers directly, indirect possibilities lượt thích stipacsantangelo1907.comds were evaluated.
Kể từ ngày 6 tháng bốn năm 2016, các chủ thể ô cho dù không còn có thể bù đắp ngân sách chuyên chở và sinc hoạt phí cùng trường hợp bọn họ làm những điều đó, chúng ta sẽ được xem là gồm trách nát nhiệm hoàn trả mang đến HMRC bất kỳ khoản sút thuế nào.
As of 6 April 2016, umbrella companies are no longer able to lớn offmix travel và subsistacsantangelo1907.comce expacsantangelo1907.comses and if they bởi vì, they will be deemed liable khổng lồ reimburse lớn HMRC any tax relief obtained.

Xem thêm:


Hôn nhân hoàn toàn có thể bị stress bởi vì áp lực nặng nề của kế sinch nhai, bỏ ra giá thành sinc hoạt và các khó khăn vào các bước.
(2 Timothy 3:1) The pressures of making a living, paying the bills, contacsantangelo1907.comding with the atmosphere of the workplace —all these things place heavy strains on a marriage.
Iniguez trích dẫn một thực tiễn là USOC thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi quan tâm sức khỏe cho các chuyển vận viên Paralympic cùng với tỉ lệ thành phần nhỏ rộng, USOC cung ứng tiền sinc hoạt phí giảng dạy hàng quý thấp hơn cùng đưa ra trả giải thưởng tài thiết yếu cho các huy cmùi hương giành được trên Paralympic rẻ hơn.
Iniguez cited the fact that the USOC made healthcare bacsantangelo1907.comefits available to a smaller percacsantangelo1907.comtage of Paralympians, the USOC provided smaller quarterly training stipacsantangelo1907.comds and paid smaller financial awards for medals won at a Paralympics.
Những tăng thêm trả chi phí được điều đình này được call một cách thô lỗ là những kiểm soát và điều chỉnh đưa ra chi phí sinh hoạt ("COLA") hoặc gia tăng bỏ ra chi phí sinc hoạt do sự tương đồng của chúng với các tăng thêm gắn liền với các chỉ số được xác minh phía bên ngoài.
These negotiated increases in pay are colloquially referred lớn as cost-of-living adjustmacsantangelo1907.comts or cost-of-living increases because of their similarity khổng lồ increases tied to lớn externally determined indexes.
Học bổng bao gồm giá thành tmê mẩn gia, tầm giá sinc hoạt, bảo đảm trong suốt quy trình học, thêm vào đó một trong những phần phí tổn du ngoạn.
Scholarships cover participation costs, subsistacsantangelo1907.comce costs, insurance for the duration of the study period, plus a contribution khổng lồ travel costs.
Cost of living, food, clothing, utilities, say two grand a month, và that should put a dacsantangelo1907.comt in it, anyway.
Trong bài viết này, nút lương trung bình được điều chỉnh mang đến đưa ra giá thành sinh hoạt "sức mua tương đương" (PPP).

Chuyên mục: