Sau used to dùng gì

Trong ngữ pháp tiếng Anh, “be used to”, “used to” với “get used to” Tuy đông đảo là kết cấu để diễn đạt kiến thức, tuy nhiên bên trên bên trên thực tiễn bọn chúng được sử dụng trong số trường vừa lòng khác nhau cùng với chân thành và ý nghĩa khác biệt. Để giúp cho bạn rứa chắc chắn kỹ năng về các kết cấu này và tránh lầm lẫn Lúc có tác dụng bài bác tập, Topica Native sầu xin chia sẻ cùng với chúng ta chi tiết tuyệt nhất, đúng mực độc nhất về kiểu cách cần sử dụng cùng phương pháp rõ ràng 3 cấu trúc bên trên. Mời các bạn theo dõi tức thì dưới đây!

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp dành cho người bắt đầu bắt đầu

Các ngữ pháp giờ anh tổng hợp đề xuất nhớ

Ngữ pháp tiếng Anh: aither… or và Neither…nor


Mục Lục

1. Kiến thức ngữ pháp: be used lớn, used khổng lồ và get used to1.1 Cấu trúc Be used to lớn (Đã quen với)1.2. Cấu trúc Used to lớn (Đã từng, từng)1.3 Cấu trúc Get used to lớn (Dần thân quen với)2. các bài luyện tập ngữ pháp: be used khổng lồ, used khổng lồ cùng get used to

1. Kiến thức ngữ pháp: be used to, used to với get used to

1.1 Cấu trúc Be used to (Đã quen thuộc với)

1.1.1. Cách dùng: 

Diễn tả câu hỏi nào đấy các bạn đang thân quen làm cho, sẽ có tác dụng không ít lần vì vậy nó không thể xa lạ tốt trở ngại gì với bạn nữa.

Bạn đang xem: Sau used to dùng gì

1.1.2. Cấu trúc:

S + be(not) used lớn + Ving/ N

1.1.3. Ví dụ

He’s used lớn swimming every morning (Anh ấy vẫn quen cùng với bài toán đi tập bơi từng sáng)

I am not used to lớn using the new computer (Tôi không thân quen cùng với bài toán thực hiện máy tính mới) 

1.2. Cấu trúc Used to (Đã từng, từng)

1.2.1 Cách dùng: 

Diễn tả một thói quen hoặc một chứng trạng vào quá khđọng nhưng mang đến giờ đồng hồ không còn nữa. Cấu trúc này chỉ được sử dụng sinh sống thì QUÁ KHỨ ĐƠN

*

1.2.2 Cấu trúc:

Khẳng định: S + used khổng lồ + V

Phủ định: S + didn’t use khổng lồ …

Nghi vấn: Did + S + use to…?

1.2.3 Ví dụ

When I was young, I used to lớn play golf twice a week. (Khi tôi còn tphải chăng, tôi thường xuyên tennis nhị lần một tuần)

I used khổng lồ drink a lot. (Trước phía trên, tôi hay uống rượu siêu nhiều)

I used to lớn like TF- Boys but now I don’t. (Tôi đã từng có lần phù hợp nhóm TF- Boys tuy thế hiện giờ thì không)

Did you use to lớn work in the office very late at night?

(Bạn có thường tuyệt thao tác làm việc trong văn phòng siêu trễ vào đêm hôm không?)

1.3 Cấu trúc Get used to (Dần thân quen với)

1.3.1 Cách dùng:

Diễn tả một sự việc mà lại ai đang dần thân quen cùng với nó.

1.3.2 Cấu trúc:

S + get used to + V-ing/N

1.3.3 Ví dụ

She got used to lớn getting up early in the morning (Cô ấy đã dần quen thuộc thức dậy mau chóng vào buổi sáng)

I got used to Korean food (Tôi đã dần thân quen cùng với đồ ăn Hàn Quốc)

They have sầu always lived in the countryside but now they’re beginning to get used to living in the đô thị (Họ luôn sinh sống sinh sống miền quê tuy vậy lúc này họ đã ban đầu quen thuộc với bài toán sống sinh hoạt thành phố)

*

2. những bài tập ngữ pháp: be used khổng lồ, used khổng lồ cùng get used to

Exercise 1: Use “used to”, “used to” or “get used to” khổng lồ finish the sentences

Korean drivers find it difficult to lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain. I _______________________ (go) to lớn school over there, but now it’s a factory. I’ve only been at this đô thị a few weeks. I _______________________ (still not) how they vì things around here. When I first moved here, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in a fat. Working till 9pm isn’t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too. I can’t believe they’re going lớn build a factory just two miles from our house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare. My father _______________________ (smoke) twelve sầu cigars a day – now he doesn’t smoke at all! Whenever my friends went to lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a month now. When Max went to lớn live sầu in Japan, he _______________________ (live) there very quickly. He’s a open minded person.

Answers:

Question 1: get used lớn driving.

Question 2: used khổng lồ go.

Question 3: am still not used khổng lồ.

Question 4: used to lớn live sầu.

Question 5: am used to finishing.

Question 6: never get used lớn.

Question 7: used to smoke.

Question 8: never used to lớn go.

Question 9: am used khổng lồ driving.

Xem thêm: Thẩm Mỹ Viện Tuyển Dụng Tại Hà Nội Mới Nhất, Tìm Việc Làm Thẩm Mỹ Viện Tại Hà Nội

Question 10: got used khổng lồ living.

Exercise 2: Choose the best answer

1. I am………….milk every day.

used lớn drinkused khổng lồ drinkinguse lớn drink

2. She has………….in a small village.

got used toget used togot used

3. When I was young, I didn’t……………ice cream but now I eat a lot.

use lớn eatinguse khổng lồ eatused to lớn eat

4. You must…………….English for long hours.

used to lớn learningused learnuse lớn learn

5. I have……………….English every day.

use to lớn learnused to lớn learningused learning

6. I am……………..for myself.

used to cookused to cookinguse lớn cook

7. Her son is…………television for five sầu hours a day.

used to lớn watchused khổng lồ watchingused watch

8. I……………….a big strawberry cake a day but I stopped two years ago.

used to eatused to lớn eatingused eat

9. I am…………..a cup of coffee in the morning.

used drinkuse drinkingused lớn drinking

10. Peter……………a xe đạp, now he has a car.

Xem thêm: Một Cuốn Sách Ngữ Pháp Tiếng Việt, Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Việt

used lớn havingused khổng lồ haveused having

Download Trọn cỗ Ebook ngữ pháp dành riêng cho tất cả những người mới bắt đầu

Answers:

used lớn drinkinggot used to lớn livinguse lớn eatget used to learninggot used to lớn learningused to cookingused to watchingused to lớn eatused to lớn drinkingused lớn have

Exercise 3: Choose the best answer

Astronauts_____ in their spaceship, but now they often work outside. were used to stay B. used to lớn stay were staying D. had used to lớn stay In the past, people _____ that the earth is round. were not used khổng lồ believe sầu B. used to believing would not use to lớn believe sầu D. did not use to lớn believe sầu Tuberculosis_____ incurable before. use lớn be thought B. used lớn be thought used khổng lồ think D. use to lớn think Formerly babies_____ of whooping cough. have sầu died B. used to die C. would die D. both B và C These girls are used_____ in the field. to lớn work B. used lớn lie C. would lượt thích D. to lớn working Newton_____ scientific books when a boy. used khổng lồ read B. has read C. had read D. had been reading Sorry! I am not _____ fast. used khổng lồ drive sầu B. used lớn driving C. use khổng lồ drive sầu D. use khổng lồ driving Ron used to work in a small restaurant. He_____ doesn’t any more B. still does is now D. had never done anything else I _____ in Đài Loan Trung Quốc. I’ve sầu lived here all my life. am used khổng lồ living B. used to living use khổng lồ live D. am used to lớn live Jane_____ for the telephone company, but now she has a job at the post office. used khổng lồ working B. used khổng lồ work is used lớn working D. am used khổng lồ work This work doesn’t bother me. I _____ hard. I’ve sầu worked hard all my life. used khổng lồ working B. used to work am used to working D. am used to work Jane_____ a moustabịt, but he doesn’t any more. He shaved it off because his girlfriend didn’t lượt thích it. used khổng lồ having B. is used to having was used to lớn having D. used lớn have sầu When I was a child, I _____ anyone 50 was old. used to lớn think B. was used lớn thinking used khổng lồ thinking D. was used to lớn think

Answers: 

1. B

9. A

2. D

10. B

3. B

11. C

4. D

12. D

5. C

13. A

6. A

7. B

8. A

Nếu thấy nội dung bài viết này xuất xắc, hãy lượt thích cùng nội dung cho anh em nhằm ủng hộ đội hình trở nên tân tiến của TOPICA Native nhé.

Hầu không còn các đơn vị tại mức trung bình tương đối trnghỉ ngơi lên phần lớn từng trải năng lực tiếp xúc tiếng Anh lúc đi xin việc. Vậy bắt buộc, hãy cố gắng học giờ đồng hồ Anh tiếp xúc ngay lập tức trường đoản cú bây chừ. Luyện giờ đồng hồ Anh tiếp xúc thuộc Thầy Tây không giới hạn thời hạn tức thì tại đây


Chuyên mục: Tổng hợp