Sách giáo khoa toán lớp 4 tập 1

     

Phân số đầu tiên là (dfrac45), phân số thứ nhị là (dfrac27). Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất với phân số sản phẩm công nghệ nhị. 

Pmùi hương pháp giải:

- Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số không giống chủng loại số ta quy đồng mẫu mã số hai phân số rồi cùng (hoặc trừ) nhị phân số vẫn quy đồng chủng loại số.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán lớp 4 tập 1

- Muốn nhân nhị phân số ta mang tử số nhân với tử số, mẫu số nhân cùng với mẫu số.

- Muốn phân tách nhị phân số ta lấy phân số đầu tiên nhân cùng với phân số đồ vật nhì hòn đảo ngược.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tính tổng: (dfrac45+dfrac27=dfrac2835+dfrac1035= dfrac3835)

Tính hiệu: (dfrac45-dfrac27= dfrac2835- dfrac1035= dfrac1835)

Tính tích: (dfrac45 imes dfrac27=dfrac835)

Tính thương: (dfrac45: dfrac27=dfrac45 imes dfrac72) (= dfrac2810= dfrac145)


Bài 2

Số ?

 a) 

*

b) 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức: 

a) Số bị trừ (=) Hiệu (+) Số trừ ; 

Số trừ (=) Số bị trừ (-) Hiệu ; 

Hiệu (=) Số bị trừ (-) Số trừ.

b) Tích (=) Thừa số ( imes) Thừa số ;

Thừa số (=) Tích (:) Thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) Cột máy nhất: (dfrac45-dfrac13=dfrac1215-dfrac515)(=dfrac715), viết (dfrac715) vào ô trống.

Cột vật dụng hai: (dfrac12+ dfrac14=dfrac48+ dfrac28) (=dfrac68= dfrac34), viết (dfrac34) vào ô trống.

Cột máy ba: (dfrac79-dfrac15=dfrac3545-dfrac945=dfrac2645), viết (dfrac2645) vào ô trống.

Xem thêm: Anh Ngẩn Ngơ Cứ Ngỡ Đó Chỉ Là Giấc Mơ R Em Ngẩn Ngơ Cứ Ngỡ Đó Chỉ Là Giấc Mơ

Ta bao gồm kết quả như sau:

*

b) Cột sản phẩm nhất: (dfrac23 imes dfrac47= dfrac821), viết (dfrac821) vào ô trống.

Cột sản phẩm công nghệ hai: (dfrac89: dfrac13=dfrac89 imes dfrac31= dfrac249=dfrac83), viết (dfrac83) vào ô trống. 

Cột máy ba: (dfrac611:dfrac29=dfrac611 imes dfrac92= dfrac5422= dfrac2711), viết (dfrac2711) vào ô trống.

Ta gồm tác dụng nlỗi sau:

*


Bài 3

Tính:

a) (dfrac23+ dfrac52-dfrac34) ; (dfrac25 imes dfrac12: dfrac13); (dfrac29: dfrac29 imes dfrac12) .

b) (dfrac45-dfrac12+ dfrac13) ; (dfrac12 imes dfrac13+ dfrac14) ; (dfrac27: dfrac23- dfrac17)

Pmùi hương pháp giải:

- Biểu thức chỉ tất cả phnghiền cộng với phxay trừ hoặc chỉ tất cả phnghiền nhân và phxay phân chia thì ta tính theo thứ tự từ trái lịch sự đề nghị.

- Biểu thức có các phxay cùng, phép trừ , phnghiền nhân, phnghiền phân tách thì ta triển khai tính phnghiền nhân, phép phân chia trước, thực hiện tính phép cộng, trừ sau.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (dfrac23+ dfrac52-dfrac34=dfrac812+ dfrac3012- dfrac912)(=dfrac3812- dfrac912= dfrac2912)

+) (dfrac25 imes dfrac12: dfrac13) (=dfrac210: dfrac13)(=dfrac15: dfrac13) (= dfrac15 imes dfrac31= dfrac35) 

+) (dfrac29: dfrac29 imes dfrac12= dfrac29 imes dfrac92 imes dfrac12)(= dfrac1818  imes dfrac12 = 1 imes dfrac12 = dfrac12)

b) (dfrac45-dfrac12+ dfrac13= dfrac2430- dfrac1530+ dfrac1030)(= dfrac930+ dfrac1030= dfrac1930)

+) (dfrac12 imes dfrac13+ dfrac14= dfrac16+ dfrac14)(= dfrac212+ dfrac312= dfrac512)

+) (dfrac27: dfrac23 - dfrac17= dfrac27 imes dfrac32- dfrac17)(=dfrac614- dfrac17 = dfrac37- dfrac17=dfrac27)


Bài 4

Người ta cho một vòi vĩnh nước tan vào bể chưa tồn tại nước, giờ đầu tiên rã được (dfrac25) bể, giờ thiết bị nhị chảy được (dfrac25) bể.

a) Hỏi sau (2) giờ vòi vĩnh nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đang sử dụng không còn một lượng nước bằng (dfrac12) bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Phương thơm pháp giải:

- Số nước tan vào bể sau (2) tiếng = số nước chảy vào bể giờ đầu tiên (+) số nước chảy vào bể tiếng máy hai.


Chuyên mục: