Rom samsung s5360 2

     
xin chào chúng ta, đấy là lần trước tiên mình viết bài xích post lên forrum đề nghị tất cả gì sai sót xin mội người góp ý đến :p