Project unit 6 lớp 11

     

Tài liệu Soạn giờ Anh lớp 11 bắt đầu Unit 6 phần Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 lịch trình mới theo lesson trên acsantangelo1907.com. Kết thúc Unit 6 tiếng Anh 11 mới, lesson Project của Unit 6 - Global Warming khuyên bảo các em học sinh lớp 11 cách lên planer cho một hoạt động/ chiến dịch cộng đồng tương quan mang đến chủ đề Global Warming vẫn học trong unit này.

Bạn đang xem: Project unit 6 lớp 11


I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the kết thúc of the lesson, students will be able to revise the language và skills that they’ve learnt in unit 6:

– be aware of the need lớn solve sầu the global warming problem.

2. Objectives


- Vocabulary: words & phrases related khổng lồ global warming

- Grammar: perfect gerunds and perfect participles

II. Nội dung soạn Project Unit 6 Global Warming

1. Work in groups. Discuss which of the following activities your group can bởi lớn help reduce the carbon footprint of your school và community.

Xem thêm: Góc Thắc Mắc Của Cha Mẹ: Phân Biệt 6 Trường Chu Văn An Hà Nội

(Thực hành theo đội. Thảo luận coi nhóm của bản thân mình rất có thể làm được gì trong những những chuyển động dưới đây để giúp sút lượng khí thải CO2 nghỉ ngơi ngôi trường tuyệt cùng đồng)

Hướng dẫn dịch:

- Trồng cây

- Bắt đầu chiến dịch 3R (3R = Giảm tphát âm, Tái áp dụng, Tái chế)

- Tổ chức cộng đồng dọn sạch

- Tăng quỹ nhằm bảo đảm an toàn động vật hoang dã

- Nâng cao nhấn thức của người dân về đều nguy nan của việc nóng dần lên trái đất cùng có tác dụng nắm làm sao để sút ảnh hưởng tác động của nó

- Các vận động khác

Gợi ý: Học sinch nêu chủ ý với bàn luận cùng với chúng ta trong nhóm.

2. Give sầu your group"s activity a chiến dịch name and think about its purpose. Then make a detailed plan using the table below. (Đặt tên đến hoạt động vui chơi của nhóm cùng nghĩ ra mục đích vận động. Sau đó lập một kế hoạch chi tiết theo bảng bên dưới.)


Học sinch từ bỏ bàn bạc và chỉ dẫn kế hoạch ví dụ.

Gợi ý:

Name: Green Summer

Purpose:

- add beauty to lớn our school and community, provide shade for the schoolyard, students

- Raising awareness of the environment & appreciation for living things

Detailed plan:

- Tasks: Planting trees

- Person in charge: All students of the class

- Time/place:

Time: spring, in February 2020

Place: school and surrounding neighbourhood areas

- Possible difficulties:

Raising fund for the activity

Seedlings: where to get them?

Planting technique: get tư vấn from who?

- Effects on your school/ community: Clean và healthy atmosphere for all students và other people, beautiful landscape, getting closer và be friendly to nature

Trên đây là Soạn Project trang 17 Unit 6 SGK tiếng Anh 11 bắt đầu. Mời thầy cô xem thêm nhiều tư liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm không giống như: Để học giỏi Tiếng Anh lớp 11, bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực con đường, Đề thi học tập kì 1 lớp 11, Đề thi học tập kì 2 lớp 11,... được cập nhật tiếp tục bên trên acsantangelo1907.com.


Chuyên mục: Tổng hợp