Phương pháp giải hóa hữu cơ 11

     

Lý ttiết hoá cơ học rất nhiều vì chưng vậy phần bài tập cũng khá phong phú. Để những em làm giỏi những dạng bài xích tập phần hóa cơ học, Kiến Guru hỗ trợ cho những em Các phương pháp hoá học tập lớp 11 sẽ giúp giải nhanh hao bài toán thù hiđrocabon.

Bạn đang xem: Phương pháp giải hóa hữu cơ 11

*

I. Các bí quyết hoá học lớp 11: Toán thù đốt cháy Hidrocacbon

- Công thức bao quát của một hiđrocabon (HC): CxHy (x, y nguyên dương) hoặc

CnH2n + 2 -2k cùng với k là số liên kết π và vòng trong hiđrocabon.

- Công thức tính số π + v: π + v =

- Phương thơm trình đốt cháy:

- Dựa vào số mol CO2 và H2O sau phản bội ứng ta hoàn toàn có thể xác minh được một số loại hòa hợp chất.

Quan hệ mol CO2 và H2O

Loại hiđrocabon

Phương trình

Ankan

Anken

Ankin, Ankađien

Đồng đẳng benzen

- Các định mức sử dụng bảo toàn thường xuyên sử dụng:

+ Bảo toàn khối hận lượng:

+ Bảo toàn nguyên ổn tố:

Bảo toàn C:

Bảo toàn H:

Bảo toàn O:

(trong yếu tắc phân tử chỉ chứ đọng C với H).

- Công thức tính số C, số H:

+ Số C =

+ Số H =

- Đối cùng với những bài xích toán thù đốt cháy tất cả hổn hợp 2 hiđrocabon thì:

+ Kân hận lượng mol trung bình:

hoặc hoặc

+ Số Ctb =

Lưu ý: lúc số C vừa phải là số ngulặng (bằng mức độ vừa phải cộng của 2 số nguim tử C) thì số mol 2 chất đều bằng nhau.

- Bài tân oán sử dụng hỗn hợp thành phầm để tiếp tục đến tsay đắm gia phản bội ứng:

+ Dẫn thành phầm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 đặc, CaO, muối bột khan,.... rồi dẫn qua bình 2 đựng dung dịch bazơ nhỏng NaOH, Ca(OH)2,...

mbình 1 tăng = mH2O (kêt nạp nước)

mbình 2 tăng = mCO2 (kêt nạp CO2).

+ Dẫn toàn thể thành phầm cháy trải qua bình đựng hỗn hợp bazơ nlỗi NaOH, Ca(OH)2,...

mbình tăng = mCO2 + mHđôi mươi (kêt nạp cả CO2 cùng nước).

+ Kân hận lượng dung dịch tăng: m dd tăng = mCO2 + mHtrăng tròn – m kết tủa .

+ Khối hận lượng hỗn hợp giảm: m dd giảm = m kết tủa – (mCO2 + mHđôi mươi ).

+ Lọc quăng quật kết tủa, hâm nóng hỗn hợp lại thu được kết tủa nữa:

PT:

*

Các cách làm hoá học tập lớp 11

II. Các cách làm hoá học tập lớp 11: Tính số đồng phân Hidrocacbon

1. Đồng phân ankan:

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1)

- Ankan chỉ tất cả đồng phân mạch cacbon cùng từ C4 trsống đi bắt đầu tất cả đồng phân.

- Công thức tính nhanh:

2. Đồng phân anken:

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken có đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối đôi với đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh hao đồng phân anken:

Xét 2C mang nối song, mỗi C đã liên kết với 2 nhóm vậy (giống hoặc không giống nhau).

lấy ví dụ như với C4H8: Trừ đi 2C với nối song đang còn 2C cùng H đội gắng.

Nếu đề bài xích yêu cầu tính đồng phân cấu tạo đã là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu những hiểu biết tính đồng phân (bao hàm đồng phân hình học) đang là 1+1+2=4 đồng phân.

3. Đồng phân ankin:

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin tất cả đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối bố với không tồn tại đồng phân hình học.

- Mẹo tính nkhô cứng đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối bố, mỗi C đang link với cùng 1 đội nuốm (giống hoặc khác nhau).

lấy ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C với nối tía đã còn 2C và H là nhóm cầm.

Ta bao gồm 2 đồng phân ankin.

4. Đồng phân benzen:

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- Công thức tính số đồng phân:

5. Đồng phân ancol:

- CTTQ của ancol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH xuất xắc CnH2n+2O (n ≥ 1).

- Ancol gồm đồng phân mạch C và đồng phân vị trí đội OH.

- Công thức tính số đồng phân:

6. Đồng phân ete:

- CTTQ của ete no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 2).

Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Về Cái Bánh Chưng Ngày Tết Hay Nhất, Thuyết Minh Về Bánh Chưng

- Công thức tính số đồng phân:

7. Đồng phân phenol:

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- Công thức tính nhanh:

8. Đồng phân anđehit:

- CTTQ của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối song ngơi nghỉ nhóm chức CHO.

- Công thức tính nhanh:

9. Đồng phân xeton:

- CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chđọng một nối song làm việc team chức CO.

- Công thức tính số đồng phân:

10. Đồng phân axit:

- CTTQ của axit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối song sinh sống đội chức COOH.

- Công thức tính số đồng phân:

III. Các bí quyết hoá học lớp 11: Phản ứng thay Halogen

- Đây là phản bội ứng đặc thù của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

- Ankan + Halogen tỉ lệ 1 : 1 chiếm được dẫn xuất monohalogene.

- Yêu cầu của đề: xác định bí quyết ankan

- PT:

hoặc

- Dữ kiện: đề bài sẽ mang đến %C, %H, xuất xắc %Halogene.

- Công thức tính:

Kết hợp với dữ kiện đề cho, tìm n.

- Sau Khi xác minh được CTPT, phụ thuộc vào số lượng sản phẩm gắng để search CTCT của ankan. khi phản nghịch ứng cùng với haloren mang đến thành phầm duy nhất, ankan đang là ankan đối xứng.

2. Dẫn xuất đi, tri...halogen:

- Ankan + Halogene tỉ lệ 1 : 2, 1 : 3, ...

- Yêu cầu của đề: khẳng định bí quyết của dẫn xuất halogen.

- Dữ kiện: đề bài đã đến %C, %H, giỏi %Halogen cùng CTPT của ankan.

- PT:

- Công thức tính: (ví dụ với ankan là C3H8)

Xác định x.

IV. Các phương pháp hoá học lớp 11: Phản ứng cracking

- Pmùi hương trình:

Ankan Anken

hoặc (x + y = n)

Anken Ankan khác

Ví dụ:

- Từ ankan đầu, sau phản ứng rất có thể thu các hóa học thành phầm.

- Khối hận lượng tất cả hổn hợp trước với sau làm phản ứng không đổi:

=> hay

- Bảo toàn nguyên ổn tố C với H: khi đề bài xích đến đốt cháy các thành phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng ta qui về đốt cháy tất cả hổn hợp trước làm phản ứng (một chất vẫn dễ dàng và đơn giản rộng nhiều chất).

- Số mol láo hợp:

Ví dụ:

1 1 1

=>

- Hiệu suất phản nghịch ứng:

(Các bí quyết tương quan cho số mol ta rất có thể sửa chữa bằng thể tích).

V. Các phương pháp hoá học tập lớp 11: Phản ứng cộng

- Phản ứng cộng phá vỡ vạc link π. Liên kết π là links kết kỉm bền, phải chúng dễ dẫn đến đứt ra để tạo nên thành liên kết các nguyên tử không giống.

1. Cộng H2:

- Chất xúc tác như: Ni, Pt, Pd, sinh sống ánh sáng tương thích.

- Sơ đồ:

- PTTQ:

Với k là số link π trong phân tử, 1π đã cùng với 1H2.

- Tùy vào hiệu suất và tỉ lệ thành phần của bội phản ứng mà tất cả hổn hợp Y có thể còn hiđrocacbon không no dư hoặc hiđro dư hoặc cả hai còn dư.

- Trong làm phản ứng cùng H2, số mol khí sau phản ứng luôn giảm (nY X) và bởi mol H2 bội phản ứng:

- Bảo toàn khối lượng:

- (luôn to hơn 1).

- Hỗn đúng theo X với Y chỉ biến hóa về chất lượng tuy nhiên vẫn bảo toàn H với C, đề xuất vắt do đốt cháy Y ta có thể đốt cháy X. Sử dụng định khí cụ bảo toàn nguyên ổn tố nlỗi bài toán đốt cháy.

-

a) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương trình:

- (= số mol khí giảm).

b) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương trình tổng quát:

-

2. Cộng brom:

- Pmùi hương trình:

- Công thức:

+ m bình tăng = m hiđrocacbon không no

+ Vkhí bay ra = V hiđrocacbon no

+ nπ =

VI. Các phương pháp hoá học lớp 11: những bài tập về phản bội ứng của ankin gồm liên kết tía đầu mạch cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3

- Phản ứng xẩy ra chỉ cách ankin bao gồm nối ba đầu mạch (ank – 1 – in).

- PTTQ:

Kết tủa vàng

Phản ứng với tỉ lệ thành phần 1:1

- Riêng với axetilen:

Phản ứng cùng với tỉ lệ thành phần 1:2.

- điện thoại tư vấn ,

+ k = 1: tất cả hổn hợp chỉ có ank – 1 – in,

+ 1 2H2 (hoặc ankin bao gồm 2 nối tía đầu mạch) và ank – 1 – in.

Xem thêm: Kỹ Thuật Nối Dây Điện Và Nối Dây Điện Đúng Cách, Cách Nối Dây Điện

- Mkết tủa = Mankin + 107x (cùng với x là số nối bố đầu mạch).

*

Các cách làm hoá học lớp 11

Nếu nắm rõ được các bội nghịch ứng và Các công thức hoá học tập lớp 11 bên trên phía trên, những em sẽ giải được các dạng bài bác tập về hiđrocacbon. Hãy rèn luyện với áp dụng thiệt những các em nhé!


Chuyên mục: