Phương pháp đặt ẩn phụ

     

(Asqrt ax^2 + bx + c + Bsqrt ex^2 + gx + h = Csqrt rx^2 + px + q ) (*)

Thực hóa học phương thơm trình lúc bình phương thơm 2 vế thì xuất hiện thêm theo mô hình hoặc (2).

Để giải những phương thơm trình (1), (2).

Pmùi hương pháp phổ biến là:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Bạn đang xem: Phương pháp đặt ẩn phụ

Sub ĐK kênh giúp Ad nhé !


Luyện Những bài tập trắc nghiệm môn Toán thù lớp 9 - Xem ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi bội nghịch hồi Hủy

Bình luận
Xem thêm: If Tana+Tanb+Tanc=Tanatanbtanc Then, How Can We Prove That Tana+Tanb+ Tanc=Tana


siêng đề được quan tâm


bài viết tiên tiến nhất


*

Gửi bài xích tập - Có ngay lời giải!
*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia 2021


Chuyên mục: Tổng hợp