Phương pháp cộng đại số

     
*
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 17 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 17 Toán 9 Tập 2. Áp dụng quy tắc cộng đại số để biến đồi hệ (I),


*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK toán 9 tập 2. Các hệ số của y trong hai phương trình của hệ (II) có đặc điểm gì ?


*
Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 18 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 18 Toán 9 Tập 2. a) Nêu nhận xét về các hệ số của x trong hai phương trình của hệ (III).

Bạn đang xem: Phương pháp cộng đại số


*
Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 18 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 18 SGK toán 9 tập 2. Giải tiếp hệ (IV) bằng phương pháp đã nêu ở trường hợp thứ nhất...


*
Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 18 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 18 SGK toán 9 tập 2. Nêu một cách khác để đưa hệ phương trình (IV) về trường hợp thứ nhất ?


*
Bài 20 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 20 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.

Xem thêm: Bài Hát Bạn Ơi Có Biết Beat


*
Bài 21 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 21 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.


*
Bài 22 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 22 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:


*
Bài 23 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 23 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Giải hệ phương trình sau:


*
Bài 24 trang 19 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 24 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Giải hệ các phương trình:


*
Bài 25 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 25 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Ta biết rằng: Một đa thức bằng đa thức 0 khi và chỉ khi tất cả các hệ số của nó bằng 0.


*
Bài 26 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 26 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Xác định a và b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua điểm A và B trong mỗi trường hợp sau:


*
Bài 27 trang 20 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 27 trang 20 SGK Toán 9 tập 2. Bằng cách đặt ẩn phụ (theo hướng dẫn), đưa các hệ phương trình sau về dạng hệ hai phương trình bậc nhật hai ẩn rồi giải:


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9


*
*

*

Liên hệ | Chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép acsantangelo1907.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.


Chuyên mục: Tổng hợp