Phần tử của tập hợp

*
Trả lời thắc mắc 1 Bài 1 trang 6 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 Toán thù 6 Tập 1. Viết tập thích hợp D các số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại hơn 7


*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 6 Tân oán 6 Tập 1. Viết tập vừa lòng các chữ cái trong tự “NHA TRANG”.

Bạn đang xem: Phần tử của tập hợp


*
Bài 1 trang 6 sgk toán thù 6 tập 1

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán thù 6 tập 1. Viết tập hòa hợp A những số thoải mái và tự nhiên to hơn 8 và nhỏ tuổi hơn 14 bởi nhì phương pháp, tiếp nối điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:


*
Bài 2 trang 6 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài xích 2 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hòa hợp những vần âm trong từ "TOÁN HỌC".

Xem thêm: De Thi Hsg Anh 9 Cap Huyen, Man Discovered Fire Many Thousands Years Ago


*
Bài 3 trang 6 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài bác 3 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Cho nhì tập hợp:


*
Bài 4 trang 6 sgk toán thù 6 tập 1

Giải bài 4 trang 6 SGK Toán thù 6 tập 1. Nhìn các hình 3, 4 và 5, viết các tập phù hợp A, B, M, H.

Xem thêm: Trung Tâm Tin Học Đại Học Nguyễn Tất Thành Vẫn Phải Kiểm Tra Lại


*
Bài 5 trang 6 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài xích 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Một năm tất cả tư quý. Viết tập vừa lòng A các mon của quý hai trong thời điểm.


*
Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 1 - Chương thơm 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 6


*
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 6


Chuyên mục: Tổng hợp