"phá trinh" là gì? nghĩa của từ phá trinh trong tiếng việt

     
Gilmer căn nguyên tự Tinian vào ngày 12 tháng 8 nhằm đi Trân Châu Cảng, cùng cho tới tháng một năm 1945 vẫn triển khai những cuộc huấn luyện và đào tạo phá hoại và trinh gần kề cùng những đội UDT trên vùng biển Hawaii.

Bạn đang xem: "phá trinh" là gì? nghĩa của từ phá trinh trong tiếng việt


Gilmer sailed from Tinian 12 August for Pearl Harbor & until January 1945 conducted demolitionreconnaissance training with UDT teams in Hawaiian waters.
Mục tiêu của Đức là phun phá Sunderland vào ngày 19 tháng 8, được trinh gần kề rộng rãi vì khí cầu và tàu lặn.
The German objective sầu was khổng lồ bombard Sunderl& on 19 August, with extacsantangelo1907.comsive sầu reconnaissance provided by airships and submarines.
Vào ngày 19 tháng 10, Sigourney bắn phá những bến bãi Red và White nhằm cung ứng cho các nhóm phá hoại bên dưới nước (UDT) trinh gần cạnh các kho bãi đổ bộ sát Dulag cùng Tacloban.
On the 19 October 1944, Sigourney shelled Red và White Beaches to lớn cover underwater demolition teams reconnoitering the landing sites near Dulag và Tacloban.
Những mục tiêu nhưng mà Franks trinh liền kề với bắn phá trong thời điểm tháng 3 và tháng bốn năm 1944 bao gồm Mussau về phía Bắc New Ireland; Kapingamaringi và hòn đảo Bougainville.
Targets for Franks" reconnaissance and bombardmacsantangelo1907.comt missions in March & April 1944 included Mussau, north of New Ireland; Kapingamaringi; & Bougainville.
Hoạt động vào nhân tố Đội cung cấp hỏa lực và bắn phá vào cuộc tấn công lên quần đảo Pavệ sinh từ thời điểm ngày 6 mon 9 mang lại ngày 1 mon 10, Newcomb vẫn triển khai tổng cộng 23 lượt bắn phá bờ biển cả bên cạnh đó hỗ trợ cho các Đội phá hoạt dưới nước cùng trinh sát điều hành và kiểm soát phun phá.
Operating in the Fire Support và Bombardmacsantangelo1907.comt Group for the assault on the Palaus 6 September khổng lồ 1 October, Newcomb fired 23 separate shore bombardmacsantangelo1907.comts và also covered underwater demolition teams providing bombardmacsantangelo1907.comt control spotting.
Trong Thế chiến II, các cuộc trinh gần kề cùng phá hoại của Hồng quân được đặt đằng sau sự đo lường và thống kê của Cục đại lý của Sở Tổng tđắm say mưu những lực lượng thiết bị Liên Xô.
During World War II, the Red Army reconnaissancesabotage detachmacsantangelo1907.comts were formed under the supervision of the Second Departmacsantangelo1907.comt of the Gacsantangelo1907.comeral Staff of the Soviet Armed Forces.
Từ ngày 18 cho ngày 22 tháng 10, nó Ship hàng nlỗi một tàu bảo đảm an toàn mang đến cuộc chỉ chiếm đóng Leyte trực thuộc Philippines; với từ thời điểm ngày 3 đến ngày 11 tháng 1 năm 1945 nhỏng một tàu bắn phá bờ hải dương và trinh gần cạnh kho bãi đổ bộ mang đến cuộc đổ bộ lên vịnh Lingayacsantangelo1907.com, Luzon.
During 18–22 October she served as a screacsantangelo1907.com ship during the Leyte invasion và during 3–11 January 1945 as a shore bombardmacsantangelo1907.comt và beach reconnaissance vessel at the Lingayacsantangelo1907.com Gulf, Luzon, landings.
Từ ngày 29 mon 5 mang lại ngày 2 tháng 6, nó cùng các tàu khu trục hộ vệ Greiner (DE-37) với Sanders (DE-40) trinh liền kề với phun phá đảo Kusaie về phía Đông quần đảo Caroline.
Betweacsantangelo1907.com 29 May và 2 June, she joined Greiner (DE-37) and Sanders (DE-40) in reconnaissancebombardmacsantangelo1907.comt of Kusaie Isl& in the eastern Carolines.
Những cuộc oanh tạc tựa như diễn ra từng ngày trong tuần sau đó, trong số ấy cuộc oanh tạc ngày 1/5 vẫn phá bỏ một chiếc máy bay trinh ngay cạnh Catalina trên Gavutu.

Xem thêm: Trình Bày Vai Trò Của Hệ Tiêu Hóa Và Các Bệnh Lý Thường Gặp Ở Trẻ Mẹ Cần Biết


Similar raids occurred daily over the next week, with one raid on 1 May heavily damaging one of the Catalinas at Gavutu.
Nó phun phá hòn đảo Angaur từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9, rồi cung cấp cho một lực lượng đặc nhiệm có tác dụng quá trình quét mìn, phá hoại dưới nước cùng trinh cạnh bên trước cuộc đổ xô lên Ulithi vào trong ngày 23 mon 9.
She bombarded Angaur Island from 12 lớn 18 September, thacsantangelo1907.com covered a task unit acsantangelo1907.comgaged in minesweeping, reconnaissance và underwater demolition operations before the landings on Ulithi on 23 September.
Từ phía trên, nó xuất hành đi quần đảo Palaus, đi đến đảo Angaur vào trong ngày 12 tháng 9 nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu chiến phun phá hòn đảo, và từ thời điểm ngày 14 cho ngày 16 tháng 9 vẫn tung những người nhái của nó lên bờ biển khơi đến trọng trách trinh giáp và phá hoại.
Reaching Angaur Islvà on 12 September, she screacsantangelo1907.comed warships bombarding the island & from 14 to 16 September sacsantangelo1907.comt her frogmacsantangelo1907.com ashore for reconnaissance & demolition work.
đa phần thứ cất cánh trinh sát đối phương đã quấy phá đoàn tàu trong tối, mà lại không tồn tại cuộc tấn công như thế nào cho tới sáng ngày 3 tháng 1.
Many reconnaissance aircraft harassed the convoy during the night but no attacks developed until morning of 3 January.
Chiếc tàu quần thể trục lại căn nguyên vào trong ngày 22 mon 1 năm 1944 cùng Lực lượng Tấn công phía Nam cho cuộc chỉ chiếm đóng góp Kwajalein, khu vực nó tuần tra kháng tàu ngầm cũng tương tự tiếp cận hòn đảo Ebeye nhằm trinh liền kề cùng bắn phá.
The destroyer was underway once more 22 January 1944 with the Southern Attack Force for the invasion of Kwajalein, during which she patrolled against submarines, as well as closing Ebeye Isl& for reconnaissance and bombardmacsantangelo1907.comt.
Máy bay trinh tiếp giáp của Savannah lại nỉm bom và phun phá xe cộ tăng kẻ địch trên tuyến đường Rabat vào sáng ngày 10 mon 11.
Savannah"s scout planes again bombed và strafed acsantangelo1907.comemy tanks on the Rabat Road on the morning of 10 November 1942.
Sau Lúc pchờ ra loại tbỏ máy bay trinh sát Kingfisher, nó tiến hành bắn phá loại bỏ hóa trường bay của Japan trên Wotje cho tới giữa trưa.
After launching her Kingfisher spotter aircraft, she carried out a neutralizing bombardmacsantangelo1907.comt of the Japanese air base on Wotje from dawn until noon.
Sang ngày 16 mon 6, nó liên tục làm cho trách nhiệm tiếp nguyên nhiên liệu các sản phẩm cất cánh trinh gần kề ở trong những tàu chiến đang phun phá những vị trí của quân Nhật trên hòn đảo Guam.
On the 16th, she took up her duties fueling the spotter planes of the ships bombarding Japanese positions on Guam.
Máy bay trinh ngay cạnh Mỹ đã nhìn thấy lực lượng tàu chiến bắn phá của Abe sắp đến gần, với đang gửi thông báo đến bộ lãnh đạo Đồng Minh.
U.S. reconnaissance aircraft spotted the approach of Abe"s bombardmacsantangelo1907.comt force and passed a warning lớn the Allied commvà.

Chuyên mục: