50 đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 5 năm 2021 tải nhiều

     

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán được acsantangelo1907.com xem thêm thông tin, tinh lọc vào Thư viện đề thi lớp 5 bao gồm giải đáp với bảng ma trận đề thi theo thông tứ 22. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 này để giúp các em học viên ôn tập, củng rứa kỹ năng và kiến thức, sẵn sàng cho bài xích thi cuối kì 2, cuối năm học tập đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: 50 đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 5 năm 2021 tải nhiều

mà hơn nữa, đây cũng là tài liệu unique cho các thầy cô Lúc ra đề học tập kì 2 cho những em học sinh. Mời thầy cô, phụ huynh với các em cùng tham khảo.

 

Đề thi Tân oán lớp 5 cuối học kì 2

2. đôi mươi Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán thù năm 2021 4. 10 Đề thi Tân oán lớp 5 cuối học kì 2 Tải nhiều

1. Đề thi học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

2. 20 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tân oán năm 2021

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 1

Khoanh tròn trước vần âm trả lời đúng trong những câu sau

Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm 55 đơn vị, 7 xác suất, 2 phần nghìn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 gồm hiệu quả đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

 

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật rất có thể tích 300dm3, chiều dài 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy độ cao của hình hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học tập bao gồm 18 bạn nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh bạn nữ chỉ chiếm từng nào Xác Suất số học viên cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một bạn đi xe thứ tự căn nguyên tự A thời điểm 8 giờ 30 phút với mang đến B thời điểm 9h 42 phút. Quãng con đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính tốc độ vừa phải của xe pháo lắp thêm với đơn vị đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang tất cả lòng bự 150 m và lòng bé bằng 3/5 đáy to, độ cao bằng

*
lòng mập. Tính diện tích S đám đất hình thang đó?

 

Câu 10: Tìm x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2021

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

 

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng cùng công dụng của phxay tính đúng mỗi phnghiền tính được 0,5 điểm

Kết trái những phxay tính nlỗi sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) Có giải thuật, phxay tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe cộ máy đi từ bỏ A mang đến B là (0,25 Điểm)

9 giờ 42 phút - 8 giờ trong vòng 30 phút = 1 giờ 12 phút ít (0,5 Điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 giờ (0,25 Điểm)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe pháo lắp thêm là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /tiếng (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) Có giải thuật, phnghiền tính với tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy bé bỏng hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) Tìm x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

10 × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

x = trăng tròn : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

Đề thi Toán thù lớp 5 học kì 2 Số 2

Ghi lại vần âm trước câu vấn đáp đúng (tự câu 1 mang lại câu 6) - tự câu 7 trình bày bài bác giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số lớn số 1 trong các số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) Hỗn số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân là:

 

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 3,5m; chiều rộng lớn 2m; độ cao 1,5m. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đó là?

 

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu thiết bị hình quạt mặt cho thấy tỉ số Phần Trăm các phương tiện đi lại được thực hiện để đến ngôi trường học tập của 1600 học viên tiểu học. Số học viên quốc bộ mang lại ngôi trường là:

 

A. 160 học sinh

B. 16 học tập sinh

C. 32 học sinh

D. 3đôi mươi học sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

25% của một giờ đồng hồ = 15 phút

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số tương thích vào nơi chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... kg

c) 7,268 m2 = .............. dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tìm x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một fan đi xe cộ đồ vật xuất hành từ A thời điểm 8 giờ khoảng 30 phút với cho B thời điểm 9 giờ 42 phút ít. Quãng con đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính gia tốc vừa phải của xe sản phẩm công nghệ với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) Cho hình mặt. Tính diện tích hình thang, biết bán kính hình tròn là 5centimet cùng lòng lớn gấp 3 lần lòng bé xíu.

 

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

B

Điểm

1

1

1

1

Câu 5: Đ - S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08T = 80kg

c) 7,268 m2 = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 2đôi mươi giây

Câu 7: HS đặt tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Câu 8: (1 điểm)

a, X = 3,71

b, X = 192,567

Câu 9: (1 điểm) Có giải thuật, phnghiền tính với tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe pháo lắp thêm đi tự A đến B là

 

9 giờ 42 phút - 8 giờ đồng hồ trong vòng 30 phút = 1 giờ 12 phút ít (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ đồng hồ 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 điểm)

Vận tốc vừa phải của xe lắp thêm là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /tiếng (0,25 điểm)

Câu 10: Tính được:

- Đáy nhỏ bé, lòng Khủng, chiều cao: 0,5đ

 Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Tân oán khác:

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch kỹ năng,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

 

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

 

Số tự nhiên, phân số, số thập phân cùng những phép tính với chúng.

Số câu

2

 

 

 

 

2

 

 

2

2

 

Số điểm

2,0

 

 

 

 

2,0

 

 

2,0

2,0

 

Đơn vị độ nhiều năm, diện tích với thời hạn, tỉ số %.

Số câu

 

 

2

1

 

 

 

 

2

1

 

Số điểm

 

 

2,0

1,0

 

 

 

 

2,0

1,0

 

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình sẽ học.

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

1,0

1,0

 

Giải bài bác toán về vận động hầu hết, tìm nhì số lúc biết tổng hiệu của nhị số đó.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

Tổng

Số câu

3

 

2

1

 

3

 

1

5

5

Số điểm

3,0

 

2,0

1,0

 

3,0

 

1,0

5,0

5,0

3. trăng tròn Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2020

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

 

C.

*

 

D.

*

 

 

Câu 2. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

 

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn trụ có đường kính 2 centimet là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang có vừa phải cộng hai lòng là 5cm và chiều cao là 3,2 centimet thì diện tích S hình thang kia là:

A. 8cm2

B. 32cm2

C. 16 cm2

D. 164cm2

Câu 6. Một ô tô đi quãng con đường AB lâu năm 1trăng tròn km mất 2 giờ khoảng 30 phút. Vận tốc ô tô là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số tương thích vào chỗ chấm:

a. 3h 45 phút =.........................phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác tất cả độ nhiều năm lòng là 45 centimet. Độ nhiều năm lòng bằng

*
độ cao. Tính diện tích của tam giác đó? (2 điểm)

 

Câu 10. Một bình đựng 400 g hỗn hợp chứa 20% muối bột. Hỏi bắt buộc đổ thêm vào bình từng nào gam nước lạnh và để được một bình nước muối bột chứa 10% muối? (1 điểm)

 

Để tiện thương lượng, share kinh nghiệm về đào tạo cùng tiếp thu kiến thức những môn học tập lớp 5, acsantangelo1907.com mời những thầy giáo viên, các bậc prúc huynh với các bạn học sinh truy cập nhóm riêng giành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 5. Rất mong muốn nhận được sự ủng hộ của các thầy cô cùng chúng ta.

Xem thêm: CảM NhậN CủA HọC Viên Về Trung Tâm Anh Ngữ Âu Châu, Trung Tâm Anh Ngữ Âu Châu

 

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2020 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

II- Phần từ bỏ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

 

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Kăn năn lượng muối hạt vào 400 gam dung dịch là: 400 : 100 x đôi mươi = 80 (g) (0,25 điểm)

Kăn năn lượng dung dịch sau khoản thời gian đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã đề nghị đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

Đề, cỗ đề thi cuối học kì 2 lớp 5: 2019 - 2020

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 những môn

4. 10 Đề thi Toán thù lớp 5 cuối học tập kì 2 Tải nhiều

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán thù Đề 1

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào vần âm trước ý vấn đáp đúng cho những câu dưới đây.

a. Chữ số 9 trong các 25, 309 nằm trong sản phẩm nào?

 

A. Hàng 1-1 vị

B. Hàng trăm

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

 

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương thơm tất cả cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Cách tính diện tích S hình thang bao gồm đáy béo là 25 centimet, đáy nhỏ dại 21 centimet cùng độ cao 8 centimet là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng cùng với lốt (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) Hai xe xe hơi căn nguyên và một lúc, một xe đi trường đoản cú A đến B cùng với tốc độ 43 km/ giờ, một xe đi tự B mang lại A với tốc độ 45 km/ giờ. Biết quãng con đường AB nhiều năm 2trăng tròn km. Hỏi kể từ khi ban đầu đi, sau mấy giờ nhì xe hơi chạm chán nhau?

Câu 7. (1 điểm) Cho nhì số thập phân gồm tổng bởi 69,85. Nếu chuyển dâu phẩy sống số bé nhỏ lịch sự buộc phải một hàng ta được số bự. Tìm hai số đã cho?

Trả lời:

- Số phệ là: …………

- Số nhỏ xíu là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Tân oán - Số 1

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý đến mang đến 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng từng ý cho 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từng ô trống cho 0,5 điểm.

a. Đ

b. S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý mang đến 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kilogam 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cmét vuông 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng mỗi phnghiền tính cho 0,5 điểm.

Câu 6: (2 điểm)

- Sau mỗi giờ đồng hồ, cả hai xe hơi đi được quãng con đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phxay tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- Thời gian nhì xe hơi gặp nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phnghiền tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 tiếng 0,25 điểm.

* Nếu thiếu hụt hoặc không nên danh số một đợt trsinh sống lên toàn diệt trừ 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số mang đến 0,5 điểm.

Số béo là: 63,5

Số nhỏ bé là: 6,35

Các đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán thù khác

Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 5 Đề 2

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài bác làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số nhỏ nhắn độc nhất trong những số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) Trung bình một fan thợ có tác dụng một sản phẩm hết 1 giờ đồng hồ 30 phút. Người đó làm 5 thành phầm mất bao lâu?

a. 7 tiếng 30 phút

b. 7 giờ 50 phút

c. 6 giờ 50 phút

d. 6 tiếng 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) Có từng nào số thập phân chính giữa 0,5 với 0,6:

a. Không gồm số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Rất những số

Câu 4. (0,5 điểm) Hỗn số 

*
viết thành số thập phân là:

 

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một số trong những biết 20% của nó là 16. Số kia là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống.

Một hình lập pmùi hương gồm diện tích xung quanh là 36 dmét vuông. Thể tích hình lập phương đó là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2

b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính cùng tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng đường AB lâu năm 180 km. Lúc 7 giờ đồng hồ 1/2 tiếng, một xe hơi đi tự A mang đến B với tốc độ 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe cộ trang bị đi từ bỏ B cho A cùng với gia tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Hai xe cộ gặp gỡ nhau dịp mấy giờ?

b. Chỗ 2 xe chạm mặt nhau cách A từng nào ki-lô-mét?

Bài 4: Tính nkhô nóng (1 điểm)

 

 

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 2

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3 giờ 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng từng phxay tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng nhị tốc độ là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai fan gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm chán nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ đồng hồ 30 phút = 9h khoảng 30 phút (0,5 điểm)

Chỗ chạm mặt nhau bí quyết A số cây là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính nkhô giòn (1 điểm)

 

Đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019

Đề cưng cửng, đề ôn tập học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Bảng xây đắp ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Tân oán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

 

2

 

 

1

1

 

4

1

 

 

Câu số

1

 

2, 4

 

 

8

6

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

2 đ

 

 

2 đ

1 đ

 

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5 đ

 

3

Yếu tố hình học

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

 

 

 

1 đ

 

4

Số đo thời gian và toán chuyển động đều

Số câu

 

 

 

 

1

1

 

1

1

2

 

 

Câu số

 

 

 

 

5

9

 

10

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

1 đ

 

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

 

2

 

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 5 Đề 3

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong những 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đối chọi vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: Hỗn số được viết bên dưới dạng phân số là: (1 điểm)

 

Câu 3: 5840g = .... kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có 20 viên bi, trong số đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi đá quý. do vậy 01/05 số viên bi gồm màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời gian từ cơ hội 9 giờ kém 10 phút cho 9h khoảng 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. đôi mươi phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một thị xã tất cả 320ha đất trồng cây coffe và 480ha khu đất trồng cây cao su đặc. Hỏi diện tích khu đất tdragon cây cao su đặc bằng từng nào tỷ lệ diện tích S đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập pmùi hương tất cả cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: Tìm y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một người đi xe cộ sản phẩm xuất phát tự A cơ hội 8 giờ 30 phút với đến B thời gian 9 giờ trong vòng 30 phút. Quãng mặt đường AB nhiều năm 60km. Hãy tính vận tốc mức độ vừa phải của xe thiết bị với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm dài 120m, chiều rộng lớn bởi 90m. Người ta tLong lúa bên trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ 100m2 nhận được 15kilogam thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng kia, người ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và khuyên bảo giải môn Tân oán học tập kì 2 lớp 5 Số 3

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

 

Câu 8: Tìm y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một tín đồ đi xe pháo lắp thêm xuất xứ từ bỏ A thời gian 8 giờ trong vòng 30 phút và mang lại B cơ hội 9h khoảng 30 phút. Quãng con đường AB dài 60km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe cộ lắp thêm với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe sản phẩm đi hết quảng mặt đường AB là:

9 giờ 30 phút – 8 giờ khoảng 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc vừa phải của xe cộ sản phẩm công nghệ là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nhiều năm 120m, chiều rộng lớn bởi 90m. Người ta trồng lúa bên trên thửa ruộng kia, trung bình cứ đọng 100mét vuông chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

1trăng tròn x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng kia, tín đồ ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Để xem tổng thể đề thi học kì 2 lớp 5, mời các bạn thiết lập file về để ôn tập thêm những môn không giống. Dường như, mời các bạn tìm hiểu thêm những đề thi môn Tân oán lớp 5 học kỳ 2 tại Tlỗi viện đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 5 bên trên acsantangelo1907.com, phục vụ xuất sắc đến kỳ thi đặc biệt sắp ra mắt vào thời hạn tới!

Để sẵn sàng cho các đề thi học kì 2 lớp 5, các bạn học sinh xem thêm các bộ đề thi sau đây:


Chuyên mục: