Giải toán 6 bài ôn tập chương 2

     
*
Bài 107 trang 98 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài bác 107 trang 98 SGK Toán thù 6 tập 1. Trên trục số cho nhì điểm a, b (h.53). Hãy:
Bạn đang xem: Giải toán 6 bài ôn tập chương 2

*
Bài 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Cho số ngulặng a khác 0. So sánh -a với a, -a với 0


*
Bài 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 109 trang 98 SGK Toán thù 6 tập 1. Dưới đây là tên cùng năm sinch của một số nhà toán thù học:


*
Bài 110 trang 99 SGK Tân oán 6 tập 1

Giải bài xích 110 trang 99 SGK Toán thù 6 tập 1. Trong những câu tiếp sau đây, câu nào đúng, câu làm sao sai ? Cho ví dụ minc họa so với các câu không nên :
Xem thêm: Tác Phẩm Thần Thoại Việt Nam, Thần Thoại Các Dân Tộc Việt Nam,

*
Bài 111 trang 99 SGK Tân oán 6 tập 1

Giải bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính những tổng sau:


*
Bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố vui: quý khách hàng Điệp vẫn tìm kiếm được nhì số nguyên ổn, số thứ nhất (2a) bằng hai lần số lắp thêm nhì (a)...


*
Bài 113 trang 99 sgk toán thù 6 tập 2

Giải bài 113 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các hàng đầu, -1, 2, -2, 3, -3 vào các ô trống nghỉ ngơi hình vuông mặt (từng số vào một ô)...


*
Bài 114 trang 99 SGK Toán thù 6 tập 1

Giải bài bác 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên ổn x thỏa mãn:


*
Bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tìm a ∈ Z, biết:


Chuyên mục: Tổng hợp