Nhiệm vụ hoàng kim

     

Khi tham gia võ lâm truyền kỳ 1 thì các bạn cần thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, và nhiệm vụ hoàng kim võ lâm 1 là cần thiết. Cho nên trong bài viết này GamePrivate 24h sẽ hướng dẫn chi tiết từ a đến z, mời bạn tham khảo:


*

Hướng dẫn nhiệm vụ chính tuyến võ lâm


Cách nhận nhiệm vụ:– Bắt đầu cấp 20 là bạn có thể làm.– Nhận nhiệm vụ tại NPC có tên là Long Ngũ, bạn có thể tìm ở tất cả các thôn.– Sau khi tiếp nhận bạn sẽ nhận được túi thư giới thiệu, hãy mở nó ra bạn sẽ nhận được thư giới thiệu của Long Ngũ đến các NPC của 3 phe và thư gửi cho bạn, hãy đọc thư Long Ngũ gửi cho bạn.– Nhiệm vụ chính tuyến sẽ bao gồm 3 phe, đó là: Chính phái, Trung lập và Tà phái. Hoàn toàn có thể thực hiện cả 3 loại nhiệm vụ này cùng lúc.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ hoàng kim


Phần Thưởng:– Đồ Kim Phong ( không khóa )– Đồ Thiên Hoàng ( không khóa)– Tiên Thảo Lộ ( không khóa )– Thiên Sơn Bảo Lộ ( không khóa )

1. Chuỗi nhiệm vụ – Chính Phái: Bí mật Tầm Long Hội

Cấp 20: Thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Đến thành Đại Lý tìm gặp Lý Mạc Sầu (182,198).– Đối thoại xong thì tìm đến toạ độ (204,186) để ra bến tàu tiêu diệt Lý Mạc Sầu.– Đánh bại Lý Mạc Sầu xong, bạn về lại thành Đại Lý để gặp Lý Mạc Sầu (182,198).

Cấp 30 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Di chuyển đến Thành Đô và tìm gặp Công Tử Tiếu (403,319).– Đi đến Dược Vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng 1 ) đánh bại Mãnh Phàm (192,207).– Sau khi đánh bại được tiêu diệt được bạn quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu.

Cấp 40 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Di chuyển đến thành Dương Châu để gặp Hạ Vô Thư (212,195)– Sau đó di chuyển đến Điểm Thương động tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương sơn -> Điểm thương động -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) đánh bại Tả Đao Hiệp ( 194,190)– Sau khi tiêu diệt được Tả Đao Hiệp thì bạn quay về giao cho Lý Mạc Sầu tại thành Đại Lý.

Cấp 50 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Di chuyển đến thành Lâm An tìm gặp Mạnh Phàm (203,187)– Sau đó chạy đến Hưởng Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Hưởng Thuỷ Động) đánh bại Oán Độc (264,207)– Khi tiêu diệt được Oán Độc quay về gặp lại Mạnh Phàm (203,187).

Cấp 60 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Di chuyển đến thành Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương tìm gặp và đánh bại Thần bí Nam nhân (211,195)– Sau khi đã hạ được Thần bí thương nhân thì bạn quay về Đại Lý gặp Lý Mạc Sầu.– Sau đó về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm: Cách Cạo Lông Cu Hữu Hiệu Cho Chàng Mê Quần Lót Nam Sexy, Cạo Lông 'Cậu Nhỏ'

2. Chuỗi nhiệm vụ – Trung Lập: Câu chuyện Lâm Uyên Nhai

Cấp 20: Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Di chuyển đến thành Biện Kinh để gặp Phó Nam Bang (212,197)– Tiếp theo chạy đến La Tiêu Sơn (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn) tìm và đánh bại Ninh Tướng Quân ( 254,172)– Sau khi tiêu diệt Ninh Tướng Quân quay về thành Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)

Cấp 30 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Di chuyển đến Biện Kinh để gặp Phó Nam Bang (212,197)– Tiếp theo chạy đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tìm và đánh bại Lưu Thiện Tượng ( 201,199)– Sau khi tiêu diệt được Lưu Thiện Trượng quay về gặp Phó Nam Bang (212,197)

Cấp 40 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Di chuyển đến thành Biện Kinh và gặp Phó Nam Bang (212,197)– Sau đó chạy đến Thuý Yên Môn (Đại Lý -> Thúy Yên Môn ) để gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84)– Tiếp theo chạy đến Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinh Hoàng Động) tìm và đánh bại Từ Tự Lực (181,214)– Sau khi đã tiêu diệt được Từ Tự Lực bạn quay về Thuý Yên Môn gặp Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Di chuyển đến thành Biện Kinh và gặp Phó Nam Bang (212,197)– Tiếp theo bạn đến Thiên Vương Bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Bến tàu -> gặp Thuyền phu -> đi đến Thiên Vương Đảo) để gặp Độc Điếu Tẩu (205,199)– Sau đó chạy đến Mê cung Động Đình Hồ (trên Thiên Vương Đảo luôn) đánh bại Độc Tiếu Tẩu (199,206)– Sau khi hạ được Độc Tiếu Tẩu quay về gặp Phó Nam Bang (212,197) hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 60 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Tìm đến thành Biện Kinh để gặp Phó Nam Bang (212,197)– Sau đó chạy đến phái Thiếu Lâm Tự (Biện Kinh -> Thiếu Lâm Tự) để gặp Đại sư Không Tịch (221/177)– Tiếp tục đi ra cổng sau Thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 và đi đến để đánh bại Không Tịch Đại sư– Sau khi đã đánh bại Không Tịch Đại Sư thì bạn quay về gặp Phó Nam Bang (212,197)– Sau đó thì về gặp lại Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.

3. Chuỗi nhiệm vụ – Tà phái: Long Khí Chi Hoạ

Cấp 20 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Tìm đến Long Ngũ (ở các thôn) sẽ bảo bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện Kinh -> Chu Tiên Trấn ) để gặp Vân Nhi (215,198)– Tiếp theo bạn đi đến thành Lâm An gặp Thái Công Công (203,200) lấy Thiên Hương Ngọc chỉ cao.– Thái công công nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn)– Sau khi lấy được Kim Phật quay về gặp Thái công công– Tiếp đến về gặp Vân Nhi, hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 30 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Tìm đến gặp Tiêu sư (199,194 ) ở thành Dương Châu– Tiếp theo đó đi đến Thanh Thành Sơn (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đánh bại Hạ Hầu Phục (338,246)– Sau khi tiêu diệt được Hạ Hầu Phục quay về gặp Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn– Bạn mang theo 1 vạn lượng bạc đến Long Tuyền Thôn gặp Phó Lôi Thư (199,203)– Chạy đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo) để gặp Mặc Thù Hương Chủ (186/195) trong Mặc Thù Trại– Cuối cùng quay về Long Tuyền Thôn gặp lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Tìm đến phái Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> đến Phụ Mẫu Điện bạn sẽ gặp Đào Thạch Môn (203/194)– Tiếp theo đó đến Thục Cương Sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) để tiêu diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200)– Sau khi tiêu diệt được Tiếu Vô Thường lấy được địa đồ quay lại Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn.– Sau đó về gặp Phó Lôi Thư– Cuối dùng đi đến thành Biện Kinh và gặp Như Ngọc (210,196)

Cấp 50 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Bạn đi đến thánh Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196)– Tiếp theo gặp Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh– Sau đó đi đến Nhạn Đăng Sơn (Lân An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn) đê tiêu diệt đạo tặc Lục Phi (74,191)– Sau khi đánh bại được đạo tặc Lục Phi quay về gặp Trần Tam Bảo ở Biện Kinh (219,187)– Đi vào Thiết Tháp Biện Kinh tầng 3 đánh bại tướng Kim Đồ Đan (211,189)– Tiếp tục chạy đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện Kinh -> Thiên Nhẫn Giáo -> Tầng thứ 2 trái hay phải đều được -> Tầng thứ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp Đoan Mộc Duệ (225,199)– Cuối cùng đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp Đoan Mộc Thanh (251 280)

Cấp 60 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Bạn đến Long Môn Trấn để gặp Đoan Mộc Thanh (251,280)– Sau đó đi lên Linh Cốc Động ( Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động ) để đánh bại Anh hùng kháng Kim Liêu Định (193,196)– Sau khi đã tiêu diệt được Anh hùng kháng Kim Liêu Định quay lại Long Môn trấn gặp Đoan Mộc Thanh.– Cuối cùng Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ

Hy vọng với hướng dẫn trên các bạn sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hoàng kim nhanh nhất có thể. Truy cập hướng dẫn vltk 1 để theo dõi các bài viết khác hoặc truy cập chuyên mục võ lâm 1 lậu để tham khảo các sever mới ra.


Chuyên mục: Thế giới Game