Nhạc viện tphcm tuyển sinh 2016

     
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Phương thức xét tuyển chung:Tổng điểm =Điểm Chuyên ngành hệ số 2 + Điểm TB KTTH + điểm cộng (bao gồm KV, ƯT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Điểm điều kiện (Tiêu chí phụ) xét tuyển đối với từng Chuyên ngành gồmĐiểm Chuyên ngành,Điểm trung bình Kiến thức tổng hợp,Điểm trung bình môn Văn từ 5.0 (năm điểm) trở lên.


Phương thức xét tuyển chung:Tổng điểm =Điểm Chuyên ngành hệ số 2 + Điểm Năng khiếu hoặc Xướng âm + điểm cộng (bao gồm KV, ƯT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Xét tuyển theo 02 tiêu chí:Xét theo căn cứ điểm Chuyên ngành, Tổng điểm và tiêu chí riêng chotừng chuyên ngành:Xét điểm từ cao xuống thấp căn cứ chỉ tiêu từng chuyên ngành...


English
Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản
Quảng cáo
*
*
*
*

Chuyên mục: