Cách Chơi Ngụy Ngọa Long

     

Điểm đặc biệt duy nhất sinh sống phiên bản mới Thiên Giáng Kỳ Binh chính là sự lộ diện của binh chủng cung cấp 5. Quý thành nhà sẽ được cài đặt binch chủng cấp cho 5 với các điều kiện sau:

*

Tháp thí luyện quá qua tầng 140.


Bạn đang xem: Cách Chơi Ngụy Ngọa Long


Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Của Văn Bản Ý Nghĩa Văn Chương Siêu Ngắn, Tác Phẩm: Ý Nghĩa Của Văn Chương

Hồn tướng mạo 50.000. Võ tướng chuyển sinch 20 lần. Bạc 3 triệu. Bức Ảnh binh chủng
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Chuyên mục: Thế giới Game