Cách Chơi Ngụy Ngọa Long

     

Điểm đặc biệt nhất ở phiên bản mới Thiên Giáng Kỳ Binh chính là sự xuất hiện của binh chủng cấp 5. Quý thành chủ sẽ được sở hữu binh chủng cấp 5 với các điều kiện sau:

*

Tháp thí luyện vượt qua tầng 140.


Bạn đang xem: Cách Chơi Ngụy Ngọa Long


Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Của Văn Bản Ý Nghĩa Văn Chương Siêu Ngắn, Tác Phẩm: Ý Nghĩa Của Văn Chương

Hồn tướng 50.000. Võ tướng chuyển sinh 20 lần. Bạc 3 triệu. Hình ảnh binh chủng
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Chuyên mục: Thế giới Game