Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và bằng 4/3 chiều cao

Hãy nhập thắc mắc của chúng ta, acsantangelo1907.com sẽ kiếm tìm gần như thắc mắc tất cả sẵn cho mình. Nếu ko thỏa mãn với các câu trả lời bao gồm sẵn, các bạn hãy sinh sản thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và bằng 4/3 chiều caoMột thửa ruộng hình thang có lòng Khủng 120m,đáynhỏ xíu bằng2/3 lòng mập . Đáynhỏ xíu dài hơn nữa độ cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5kilogam thóc . Hỏi bên trên thửa rộng lớn thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc.
Đáy bé thửa ruộng hình thang là:

120:3x2=80(m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

80-5=75(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(80+120)x75:2=7500(m2)

TRên thửa ruộng đó thu hoạch được:

7500:100x64,5=4837,5 kg thóc

=48,375 tạ thócĐáy bé thửa ruộng hình thang là:

120:3x2=80(m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

80-5=75(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(80+120)x75:2=7500(m2)

TRên thửa ruộng đó thu hoạch được:

7500:100x64,5=4837,5 kilogam thóc

=48,375 tạ thóc

Ai bên trên 10 điểm hỏi đáp thì bản thân nha bản thân vẫn buộc phải vội chỉ với 99 điểm là tròn rồi muốn các bạn hỗ trợ bản thân vẫn đền bù xứng đáng

tích nha

*
*
*Đúng,chuẩn chỉnh không nên chinh1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%luôn


Đáy nhỏ nhắn của thửa ruộng hình thang là: 1trăng tròn x

*
= 80 (m).

Xem thêm: Cờ Việt Nam Và Ý Nghĩa Quốc Kỳ Việt Nam : Ý Nghĩa Và Lịch Sử

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 80 -5 = 75 (m).

Diện tích của thửa ruộng là :

*
= 7500 (m2)

1m2 thu hoạch được số thóc là : 64,5:100 = 0,645 (kg)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là : 0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số:4837,5 (kg) thóc.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Bài Thực Hành Các Phép Tu Từ Phép Điệp Và Phép Đối Ngắn Nhất


Đáy bé dài: 1đôi mươi x

*
= 80 (m)

Chiều cao dài: 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

*
= 7500 (cm2)

7500cm2thì đối với 100cm2thì gấp:

7500 : 100 = 75 (lần)

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng kia là:

64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5kg


Dưới đó là một vài thắc mắc hoàn toàn có thể liên quan cho tới câu hỏi nhưng các bạn gửi lên. Có thể trong các số đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

1 thửa ruộng hình thang tất cả lòng to 120m, đáy bé bằng 2/3 đáy bự. Đáy bé dài thêm hơn nữa chiều cao 5m. Trung bình cđọng 100mét vuông thu được 64,5kg thóc. Tính số thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó?

Đọc tiếp...


đáy bé là : 120x2/3=80 m

chieu cao là :80-5=75 m

dien h thua trận ruong hình thang là : (120+80)x75:2=7500m²

7500m² gấp 100m² số lần là ; 7500:100=75(lần)

số thóc thu hoạch tren thua trận ruộng là : 64.5 x 75 = 4837.5 kg

ủng hộ mình nha


Đáy nhỏ xíu là : 120 x(frac23)= 80 (m)

Chiều cao là : 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là : ( 1trăng tròn + 80 ) x 75 = 15 000 ( m2)

Số thóc thu hoạcđược bên trên thửa ruộng là : 15 000 : 100 x 64,5 = 9675 ( kg)


Một thửa ruộng hình thang có lòng bự 120m, lòng nhỏ nhắn bởi 2/3 lòng to. Đáy nhỏ nhắn dài ra hơn độ cao 5m. Trung bình cứ 100m^2 thu hoạch được 64,5kilogam thóc. Tính số kilogam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng kia.

Đọc tiếp...

Đáybé xíu của thửa ruộng là : 1trăng tròn x 2/3 = 80 (m)

Chiều cao thửa ruộng là : 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là : (120+ 80) x 75 : 2 = 7500 (m2)

7500mét vuông vội vàng 100mét vuông mốc giới hạn là : 7500 : 100 = 75 (lần)

Cả thửa ruộng thu hoạch được số thóc là : 64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số : 4837,5kilogam thóc

Đáp số :


đáy bé bỏng thửa ruộng hình thang là

1đôi mươi : 3 x 2 = 80m

độ cao thửaruộng là

80 - 5 =75m

diện tích thửa ruộng là

( 120 + 80 ) x 75 : 2 = 7500m2

thửa ruộng kia thu hoạch được

7500 : 100 x 64,5 = 4837,5 kilogam thóc


Đáy bé nhỏ là:

120:x2:3=80(m)​

Chiều cao là:

80-5=75(m)

diện tích S thửa ruộng hình thang là:

(120+80)x75:2=7500(m2)

1m2thu hoạch được số thóc là:

100:64,5=0,645(m)

Số kg thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

7500x0,645=4837,5 kg thóc

Đ/S:4837,5 kg thóc


Kiểm tra Tân oán lớp 5 Giải SGK Toán thù lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tân oán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗

Chuyên mục: Tổng hợp