Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một gai dây căng giữa nhì điểm thắt chặt và cố định bí quyết nhau 75 centimet. Người ta tạo nên sóng ngừng trên dây. Hai tần số ngay gần nhau tuyệt nhất cùng tạo nên sóng giới hạn bên trên dây là 150 Hz cùng 200 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây kia bằng:

A.

Bạn đang xem: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm

75 m/s.

B.300 m/s.

C. 225 m/s.

D.7,5 m/s.Một tua dây căng giữa hai điểm cố định và thắt chặt cách nhau 75 centimet. Người ta tạo ra sóng giới hạn trên dây. Hai tần số ngay gần nhau tốt nhất cùng tạo thành sóng dừng bên trên dây là 150 Hz cùng 200 Hz. Vận tốc truyền sóng bên trên dây đó bằng:

A. 75 m/s.

B.300 m/s.

C. 225 m/s.

D.7,5 m/s.


*

Đáp án A

+ Hai tần số tiếp tục trên dây mang đến sóng ngừng, tương ứng cùng với sóng dừng sinh ra bên trên dây cùng với n với n+1bó sóng. Ta có:

*


Một tua dây căng thân nhì điểm cố định cách nhau 75 centimet. Người ta tạo thành sóng ngừng bên trên dây. Hai tần số ngay sát nhau độc nhất vô nhị cùng tạo nên sóng ngừng bên trên dây là 150 Hz cùng 200 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây kia bằng:

A. 75 m/s.

B. 300 m/s.

C. 225 m/s.

D. 7,5 m/s.


Đáp án A

+ Hai tần số liên tục bên trên dây mang lại sóng dừng, tương ứng với sóng dừng hiện ra bên trên dây cùng với n với n+1bó sóng. Ta có:

l = n v 2 f n l = ( n + 1 ) v 2 f n + 1 ⇒ f n = n v 2 l f n + 1 = ( n + 1 ) v 2 l

⇒ f n + 1 - f n = v 2 l = f 0 = 200 - 150 = 50 Hz ⇒ v = 75 m / s .

vớif0là tần số nhỏ tuổi nhất tạo ra sóng ngừng bên trên dây (khớp ứng với một bó sóng).


Người ta sinh sản sóng ngừng trên một tua dây căng giữa nhị điểm cố định cách nhau 75 centimet. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A.

Xem thêm: Đề 1: Kể Về Một Lần Em Trót Xem Nhật Kí Của Bạn (12 Mẫu), Hãy Kể Về Một Lần Em Trót Xem Nhật Kí Của Bạn

225 m/s

B. 300 m/s

C. 75 m/s

D. 50 m/s


Người ta tạo nên sóng giới hạn bên trên một gai dây căng giữa nhì điểm cố định giải pháp nhau 75 cm. Hai tần số gần nhau duy nhất thuộc tạo nên sóng dừng bên trên dây là 150 Hz với 200 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 225 m/s

B. 300 m/s

C. 75 m/s

D. 50 m/s


Đáp án C

Sóng ngừng bên trên dây bao gồm hai đầu thắt chặt và cố định có tần số f = n v 21

Theo bài ra ta tất cả ( n + 1 ) v 21 - n v 21 = 200 - 150 → v 21 = 50

→ vận tốc truyền sóng trên dây là v = 50.2l = 50.2.0,75 = 75 m/s.


Người ta chế tạo ra sóng dừng trên một tua dây căng giữa nhì điểm thắt chặt và cố định biện pháp nhau 75 cm. Hai tần số ngay sát nhau tuyệt nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 50 m/s

B. 300 m/s

C. 75 m/s

D. 225 m/s


Người ta sinh sản sóng giới hạn bên trên một sợi dây căng thân 2 điểm cố định. Hai tần số ngay sát nhau độc nhất vô nhị thuộc tạo ra sóng giới hạn bên trên dây là 150 Hz với 200 Hz. Tần số nhỏ tuyệt nhất tạo thành sóng ngừng trên dây kia là

A. 50 Hz

B.125 Hz

C.75 Hz

D.100 Hz


Một tua dây căng giữa nhì điểm cố định phương pháp nhau 75 cm. Người ta tạo ra sóng giới hạn trên dây. Hai tần số sát nhau tốt nhất thuộc tạo nên sóng giới hạn bên trên dây là 150Hz cùng 200Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây đó bằng.

A. 75 m/s

B. 300 m/s

C. 225 m/s

D. 5 m/s


Một sợi dây căng thân nhì điểm thắt chặt và cố định biện pháp nhau 75 cm. Người ta tạo thành sóng giới hạn bên trên dây. Hai tần số gần nhau duy nhất thuộc tạo nên sóng ngừng bên trên dây là 150Hz với 200Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây kia bởi.

A. 75 m/s

B. 300 m/s

C. 225 m/s

D. 5 m/s


Người ta tạo ra sóng giới hạn bên trên một gai dây căng thân 2 điểm cố định và thắt chặt. Hai tần số ngay gần nhau độc nhất vô nhị cùng tạo thành sóng giới hạn bên trên dây là 525 Hz với 600 Hz. Tần số nhỏ tuổi tuyệt nhất tạo thành sóng giới hạn trên dây đó là

A. 75 Hz

B. 125 Hz

C. 50 Hz

D. 100 HzChuyên mục: Tổng hợp