Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8 4

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một người gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí với lãi vay 8,4% năm với lãi thường niên được nhập lệ vốn, hỏi sau bao nhiêu tháng người kia thu được gấp đôi số chi phí lúc đầu (mang giá trị quy tròn)?

A. 96

B. 97

C. 98

D. 99


*

Giả sử: số tiền thuở đầu rước gửi là a (đồng)

Từ thử dùng bài bác ra thì số tiền chiếm được là 2a (đồng)

Vì 1 năm lãi suất vay là 8,4%, mà lại một năm tất cả 12 mon đề nghị số lãi một mon là:


Một người gửi tiết kiệm cùng với lãi suất 8,4% năm cùng lãi hàng năm đuọc nhtràn lên vốn, hỏi sau từng nào mon tín đồ đó chiếm được gấp rất nhiều lần số chi phí ban sơ (rước giá trị quy tròn)?

A. 96

B. 97

C. 98

D. 99


Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí vào trong 1 ngân hàng cùng với lãi suất vay 7,5% / năm. Biết rằng còn nếu như không rút chi phí thoát khỏi bank thì cứ sau hàng năm số tiền lãi sẽ được nhtràn lên vốn nhằm tính lãi đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu từng nào năm tín đồ kia thu được (cả số chi phí gửi lúc đầu cùng lãi) gấp hai số tiền gửi ban đầu, trả định trong tầm thời hạn này lãi suất vay ko chuyển đổi cùng fan đó không rút tiền ra?

A. 11 năm.

Bạn đang xem: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8 4

B. 9 năm.

C. 10 năm.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Sinh Học 9 Năm Học 2018, Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Sinh Học Lớp 9 Có Đáp Án

D. 1hai năm.

Xem thêm: Trung Tâm Ngoại Ngữ Nhân Văn Tphcm, Trung Tâm Ngoại Ngữ


Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách vào trong 1 bank cùng với lãi vay 7,5% 1 năm. Biết rằng còn nếu như không rút tiền thoát ra khỏi ngân hàng thì cứ đọng sau mỗi năm số chi phí lãi sẽ tiến hành nhập lệ vốn để tính lãi đến năm tiếp theo sau. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm fan kia chiếm được (cả số tiền gửi ban sơ và lãi) gấp rất nhiều lần số chi phí gửi thuở đầu, trả định trong tầm thời hạn này lãi suất vay ko chuyển đổi và ngườikia ko rút chi phí ra?

A. 11 năm

B. 9 năm

C. 12 năm

D. 10 năm


Cụ thể, câu 16 mã đề 109: Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí vào ngân hàng cùng với lãi suất 7,5%/năm. Biết rằng còn nếu không rút ít tiền thoát khỏi ngân hàng thì cứ đọng sau hàng năm số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn để tính lãi đến năm tiếp sau. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người kia thu được (cả số chi phí gửi ban sơ và lãi) gấp đôi số chi phí gửi thuở đầu, giả định trong tầm thời hạn này lãi suất ko biến hóa với tín đồ kia ko rút ít chi phí ra?

Bốn phương pháp trả lời là: A 12 năm; B 10 năm; C 9 năm; D 1một năm.

Ai mong muốn vào team mik nhớ kb nha !


Lớp 12 Toán
2
0

Một bạn gửi chi phí tiết kiệm chi phí vào một bank cùng với lãi suất 6,1%năm. Biết rằng còn nếu như không rút ít tiền thoát ra khỏi ngân hàng thì sau tưng năm số tiền lãi sẽ được nhtràn vào nơi bắt đầu với tính lãi mang lại năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm tín đồ đó nhận được số tiền lãi tối thiểu ngay số tiền gửi ban đầu, giả định trong thời hạn này lãi vay ko đổi khác với bạn đó ko rút tiền ra?

A. 12 năm

B. 11 năm

C.10 năm

D. 13 năm


Lớp 12 Tân oán
1
0

Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách vào một trong những bank với lãi suất vay 6,6% năm số tiền là A. Biết rằng nếu không rút ít tiền thoát khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số chi phí lãi sẽ được nhtràn lên vốn để tính lãi đến năm tiếp theo sau. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, tín đồ đó nhận được (cả nơi bắt đầu và lãi) số tiền là B vừa lòng B > 2 A cùng B - 2 A bé dại độc nhất, mang định trong khoảng thời gian này lãi suất ko thay đổi cùng tín đồ kia không rút chi phí ra?

A. 12 năm

B. 11 năm

C. 10 năm

D. 13 năm


Lớp 12 Toán thù
1
0

*

*

*

*


Lớp 12 Tân oán
1
0

Một fan gửi vào bank 100 triệu VND với lãi vay ban đầu 4% 1 năm và lãi thường niên được nhập lệ vốn. Cđọng sau tưng năm lãi vay tăng 0,3%. Hỏi thời gian trước tiên (kể từ lúc ban đầu gửi tiền) để toàn bô tiền fan kia nhận thấy lớn hơn 125 triệu đồng? (làm tròn mang đến đơn vị ngàn đồng)

A.4 năm

B.5 năm

C.3 năm

D.6 năm


Lớp 12 Toán
1
0

Một fan gửi tiết kiệm ngân sách bank với lãi vay 0,6%/mon Theo phong cách sau: mỗi tháng (vào đầu tháng) fan đó gửi vào bank 5 triệu đ với bank tính lãi vay (lãi suất vay ko đổi) dựa trên số chi phí tiết kiệm ngân sách thực tiễn gồm trong ngân hàng. Hỏi sau 10 năm, số tiền giấy fan đó đã đạt được gần nhất cùng với số tiền nào sau đây (cả gốc cùng lãi, đơn vị chức năng triệu đồng)?

A.880,29

B.880,16

C.880

D.880,26


Lớp 12 Toán thù
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HNChuyên mục: Tổng hợp